Voimavaroja työhön

Vinkkejä parempaan asiantuntijatyöhön

Työn voimavarat ja vaatimukset - mistä työn imua?

Kerron blogikirjoituksessani "Tiedän nyt, mitä teen!", mikä minua innostaa työssäni. Koska sinä olet viimeksi ajatellut niitä asioita, jotka työssäsi todella innostavat sinua?

Työelämässä on aina ollut aikaansa kuvaavat epäkohdat, ja myös tämän päivän työelämässä on omat ongelmansa. Työllä on silti myös toinen puoli: työn ei tarvitse olla terveyttä heikentävä välttämätön paha, vaan se voi lisätä yksilön hyvinvointia monella tavalla. Työn voimavarat, kuten työkaverit, vaikutusmahdollisuudet, hyvä palaute jne., ylläpitävät työn imua. Erilaiset voimavarat tasapainottavat jokaisessa työssä olevia kuormitustekijöitä.

Työn voimavarat ja vaatimukset sopivassa suhteessa muodostavat innostuksen yhtälön, jolloin työ tuntuu merkitykselliseltä ja nautimme voidessamme uppoutua siihen. Työn tuunaaminen on toimintaa, jossa yhtäältä pyritään hyödyntämään olemassa olevia voimavaroja ja toisaalta vahvistamaan niitä itseä innostavalla tavalla.

Työterveyslaitoksen julkaisema Inspistä - Työn tuunaajan inspiraatiokirja on työkalu omien työtapojen tarkasteluun ja pohdiskeluun. Kirjan tarkoitus on johdattaa ajattelemaan omaa työtä uusin silmin. Kirjassa haastetaan kokeilemaan työn tuunaamista kolmen viikon ajan.

Koska olet viimeksi todella ajatellut työtäsi, ja miten sitä oikein teet? Otatko sinä haasteen vastaan kokeilemalla, miten voit tuunata oman työsi innostavammaksi?

Voit aloittaa oman työn pohdiskelun työn vaatimusten ja voimavarojen ns. TV-TV -harjoituksella, jossa ensin listaat paperille työn vaatimukset ja sen jälkeen lisäät viereen niitä tekijöitä (voimavaroja), jotka auttavat selviytymään jokapäiväisestä työstä.

Voit myös ajatella elämääsi elinvoiman akkuna, jossa on energiaa tietty vakiomäärä. Kun teet asioita, jotka kuluttavat akkua, vähenee elinvoima elämästäsi. Akun tasapainottamiseksi pitää sitä vastavuoroisesti ladata sinulle elinvoimaa, hyvää oloa, innostusta jne. tuottavilla asioilla. Mieti elämääsi haluamasi ajanjakson ajalta, kirjoita mitkä asiat ovat kuluttaneet energiaa ja mitkä puolestaan lisänneet sitä.


Itsestä huolehtiminen omien tarpeiden tunnistamisella ja nimeämisellä

Tunteemme johtuvat tarpeistamme. Kun tarpeemme ovat tyydytettyjä, olemme iloisia, tyytyväisiä ja tunnemme turvallisuudentunteita. Kun ne eivät ole tyydytettyjä, olemme turhautuneita, surullisia ja vihaisia. 

Lue lisää blogikirjoituksestani Omien tarpeiden tunnistaminen ja nimeäminen.

Hyvä työyhteisö = kommunikointia ja empatiaa

Tulevaisuuden työelämässä vaadittavien taitojen kolmen joukossa ovat sekä vuorovaikutustaito että tunneälykkyys ja empatia. Laadukkaan vuorovaikutuksen elementtejä ovat dialogi, kuuntelu, arvostava lähestymistapa ja aito läsnäolo.

Dialogitaidot:

  • Kuuntele muiden ajatuksia ymmärtääksesi. Aktiivinen kuuntelu on yritystä ymmärtää sanojen merkitys ja niihin sisältyvä energialataus eikä vain sen miettimistä, mitä itse sanoo seuraavaksi.
  • Kuuntelu on sitä, että pyrkii ymmärtämään toisen näkökulman. Usein tämä tarkoittaa sitä, että osaa jättää oman mielipiteen kertomisen taustalle. Joskus sen voi joutua hylkäämään kokonaan.
  •  Kunnioita kuulemiasi asioita. Jokaisen mielipide on yhtä arvokas.
  • Älä odota vain omaa vuoroasi muita keskeyttämättä, vaan odota sanoisiko joku muu saman ajatuksen kuin sinä.
  • Kun puhut, puhu suoraan sydämestä, tarkoituksenmukaisesti, ytimekkäästi, harkiten ja mene asiaan.
  •  Puhu todellisia mielipiteitäsi, pelkojasi ja unelmiasi. Omat mielipiteet tuodaan esiin rakentavasti.

Lue blogikirjoituksestani Hyvä työyhteisö = kommunikointia ja empatiaa lisää dialogitaidoista, aidosta kuuntelusta, arvostavasta lähestymistavasta, vinkkejä dialogitaitojen harjoittamiseen, toisten ymmärtämisestä ja miten sitä voi harjoitella.


Onnen leipä - huomaatko hyvän elämässäsi?

Opin joitakin vuosia sitten eräässä koulutuksessa minulle hyvin toimivan ja oivalluttavan harjoituksen nimeltään "Onnen leipä". Harjoituksella voi huomata ja suhteuttaa elämässä olevia hyviä asioita. Vaikka jollain elämänalueella on vaikeuksia, ei niiden tarvitse yltää kaikkiin muihinkin elämänalueisiin

Lue blogikirjoituksestani Onnen leipä - huomaatko hyvän elämässäsi lisää harjoituksesta.


Mikä on sinun paras tapasi palautua?

Työelämä on muuttunut siten, että meillä ei ole enää aikaa luonnollisiin taukoihin, luppoaikaa. Tämä siirtää mielen paineet ja todelliset listat hoitamattomista töistä myös vapaa-aikaan. Päivittäisestä työstä puuttuu odottelu ja rauhoittelu. Liikkuminen U-käyrän tunnetiloissa taistele ja pakene -tilan, uni ja torkku -tilan sekä virtaus/flowtilan väillä on nykyisessä tietotyössä uusi työelämätaito.   On tärkeä taito oppia tunnistamaan, millä kohdalla U-käyrällä on.

Lue blogikirjoituksestani Mikä on sinun paras tapasi palautua, miksi on tärkeä päästä henkisesti ja fyysisesti kuormittavasta taistele ja pakene -tilasta takaisin virtaustilaan, jossa työt sujuvat, olemme parhaimmillamme ja keskitymme oikeaan asiaan.


Kaaoksesta oman työnsä hallitsijaksi

Miten jatkuva tietovirta ja koko ajan saatavilla olo vaikuttavat mieleen?

Pirstaleinen työ, jatkuva sähköpostivirta ja koko ajan saatavilla olo aiheuttavat aivoissa voimakkaan stressireaktion. Stressi voi arkinäkökulmasta olla positiivista ja tuottaa mielihyvää. Pelon, epävarmuuden ja ahdistuksen aiheuttama stressi on kuitenkin sama kuin innostuksen aiheuttama stressi.

Lue blogikirjoituksestani Kaaoksesta oman työnsä hallitsijaksi, miten mielen hyvinvointiin ja hallintaan voi vaikuttaa:

Mielen- ja ajanhallinnasta

Jokaisella meillä on omat keinomme pärjätä kiireen ja ajan yhtälön kiemuroissa. Aloitan usein jonkin asian tekemisen ja huomaan tunnin tai parin päästä tehneeni kaikkea muuta mieleeni tullutta. Tiedän hyvin, että kannattaa keskittyä yhden asian tekemiseen kerrallaan. Kun onnistun tässä kiireen tunne vähenee ja aikaansaamisen tunne lisääntyy.

Lue blogikirjoituksestani Sähläämisestä ajanhallintaan, miksi kannattaa keskittyä yhden asian tekemiseen kerrallaan:


Fokus kateissa, aika palasina?

Työterveyslaitos on julkaissut oppaan Fokus kateissa, aika palasina? - Ajanhallinnasta asiantuntija työssä siitä, miten edistää mielekästä ajankäyttöä työssä ja palauttaa työn fokus oleelliseen.

"Miten päästä siitä pirstaleisuudesta, että aika ei hajoaisi tuhannen palasiin, että olisi tilaa syvemmälle ajattelulle, että pystyisi fokusoimaan kunnolla johonkin asiaan. Asiantuntijaa on tavattu pitää vastuussa omasta ajankäytöstään. Kukaan ei kuitenkaan hallitse aikaa yksin. Ajankäytön ongelmien ratkaisu alkaa työyhteisö- ja organisaatiotasolta."

Fokus kateissa, aika palasina? - Ajanhallinnasta asiantuntija työssä -opas on luettavissa täällä.


Ajanhallintamatriisilla selkeyttä työhön


Parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työyhteisöihin

Esimiehet ja muut työyhteisön jäsenet voivat tietoisesti vaikuttaa siihen, minkälainen työilmapiiri työyhteisössä on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän yhteistyönsä toimii.

Keskeisimpiä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja innostavan työilmapiirin rakentamisessa ovat onnistuminen, motivaatio, ongelmien ratkaiseminen, kriittinen palaute, kritiikin vastaanottaminen ja loukkaantumisten sopiminen.

Mitä useampi työntekijä työyhteisössä hallitsee nämä taidot sitä suuremmalla todennäköisyydellä työntekijät viihtyvät työssään ja motivaatio on korkealla.

Esittelen seuraavassa paremman työelämän vinkkeinä nämä kuusi vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa:

Voit lukea lisää hyvästä vuorovaikutuksesta blogikirjoituksestani  Hyvä vuorovaikutus työyhteisössä

Hyvä työyhteisö -koulutuksessa perehdytään Furmanin ja Aholan (2010) määrittelemiin edellä mainittuihin kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat keskeisimpiä työyhteisön hyvinvoinnin ja innostavan ilmapiirin rakentamisessa. Lue lisää koulutuksesta: