Voimavaroja asiantuntijatyöhön

Negatiiviset kokemukset pysyvät mielessämme paremmin kuin positiiviset kokemukset. Negatiivisten kokemusten itseisarvo positiivisia kokemuksia suurempana on ollut ihmislajin säilymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Positiivisia asioita pidetään myös helposti itsestäänselvinä eikä niitä pidetä tärkeänä ja huomionarvoisena.

Ajatuksiaan voi tutkia ja analysoida, kuten mitä tahansa muuta tietoa. Seuraava tehtävä auttaa tulemaan tietoiseksi uskomuksista ja ajatuksista sekä auttaa muuttamaan niitä tarvittaessa.

Hyvässä etäilyssä hyvinvointi lisääntyy, sillä parhaimmillaan liikuntamäärät kasvavat, unen laatu paranee, syöminen muuttuu laadukkaammaksi ja elämiseen löytyy oma, itselle sopiva rytmi.