Tarinani
Miten minusta tuli ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja organisaation kehittäjä?

Työurani alussa toimin kehittämisprojekteissa. Mielestäni ihmisiä, joihin kehittämisprosessi vaikutti, ja heidän ajatuksiaan, ei riittävästi huomioitu kehittämistyössä. Pohdin myös, miksi monet muutoshankkeista epäonnistuvat. Aloin kaivata uusia osallistavampia välineitä ja ihmisläheisempää työskentelytapaa työhöni. Tutustuin ensin työ- ja organisaatiopsykologiaan, josta sain perusteita ajatuksilleni osallistavasta kehittämisestä ja siinä mukana olevien kuulemisen tärkeydestä.

"Kehittämistyössä tulisi pitää käytännön työelämää itsearvoisena lähtökohtana ja olisi kuunneltava käytännön toimijoiden puhetta pitäen heidän puhettaan totena." (Pauli Juuti) 

Seuraavaksi aloin etsiä minulle sopivaa työnohjaajakoulutusta. Hain ratkaisukeskeiseen työnohjaajakoulutukseen, vaikka ratkaisukeskeisyys ei silloin ollut minulle käsitteenä kovin tuttu. Jollain tapaa se erottautui eri koulutuksista ajatusmaailmaani sopivana. Ajattelin, että kaikki aiempi koulutukseni ja oppimani johdatti minua sinne. Valmistuin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja organisaation kehittäjäksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian työnohjaajakoulutuksesta vuonna 2011. Työni tarkoitus työnohjaajana ja työyhteisökehittäjänä oli alkanut muotoutua.

  Työni tarkoitus

  Olla mukana työyhteisöissä luomassa tilaa, jossa

 • yhteisellä vuoropuhelulla ja yhdessä tekemällä luodaan yhteisöllisyyttä ja kollektiivista ajattelua
 • arvostetaan jokaista työyhteisön jäsentä ja hänen kokemuksiaan totena kuten arvostavan kohtaamisen perusperaatteisiin kuuluu
 • kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat; pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan omaa työtään koskeviin asioihin
 • ongelmanratkaisuun käytetään olemassa olevia voimavaroja, mahdollisuuksia ja ratkaisuideoita.

Olen vuosien aikana opiskellut lisää ja käyttänyt työssäni menetelmiä työyhteisön osallistamiseksi sekä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Näissä koulutuksissa, kuten ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja organisaation kehittäjä -koulutus, voimauttavan valokuvauksen perusteet -koulutus, Cooperation kouluttajakoulutus ja Art of Hosting, ydinkysymyksinä on:

 • miten rakennetaan yrityksiä ja työyhteisöjä, joissa keskustelut ovat voimavaroja, mahdollisuuksia, ratkaisuideoita, uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja avaavia
 • kuinka kaikki sen jäsenet voivat vaikuttaa ja osallistua lopputulokseen ja kuinka kohtaamista saadaan merkityksellisiä.

 • kaikkiin suhtaudutaan arvostavasti; katsotaan arvostavilla silmillä ja kuunnellaan dialogisesti

Kokemukseni

Minulla on lähes 15 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalan asiakas-, esimies-, kehittämis- ja projektitöistä kunnassa, valtiolla, järjestöissä ja ammattikorkeakoulussa.

Olen toiminut työnohjaajana ja työyhteisökehittäjänä vuodesta 2010 sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä erilaisissa projekteissa julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä yhdistyksissä. Olen työskennellyt työyhteisöjen, tiimien/ryhmien ja yksilöiden kanssa. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esimiehiä. 

Olen ollut mukana järjestö- ja yhdistystoiminnassa rivijäsenestä puheenjohtajaan teini-iästä lähtien. Tällä hetkellä olen Ratkes ry:n hallituksen jäsen, Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) hallituksen jäsen ja Pohjois-Karjalan aluetoiminnan koordinaattori sekä Laulutuuli-kuoron maksava ja laulava jäsen.

Muu koulutukseni

TOTTI -ohjaaja koulutus, TaitoBa House, 2019

Sosiaalisen median yhteisömanagerin peruskurssi, Otavan opisto,2019

Art of Hosting - Innosta työyhteisösi osallistumaan, 2017; Rakenna siltoja dialogilla 2018

Perhekonstellaatio-koulutus 2017

Cooperation kouluttajakoulutus 2016 (Lyhytterapiainstituutti)

Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet 2012 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op) 2010 (Itä-Suomen yliopisto)

Vertaisryhmän ohjaajien kouluttajakoulutus 2010 (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Johtamisen aineopintoja (8 op) 2009 (Itä-Suomen yliopisto)

Ryhmänohjaajakoulutus 2008 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Muutos ja kehittäminen - lähiesimiehen haasteet sosiaali- ja terveysalalla erikoistumisopinnot (25 op) 2005 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Yhteiskuntatieteiden maisteri 2001 (Joensuun yliopisto)