Tarinani
Miten minusta tuli ratkaisukeskeinen työnohjaaja?

Työurani alussa toimin kehittämisprojekteissa. Mielestäni ihmisiä, joihin kehittämisprosessi vaikutti, ja heidän ajatuksiaan, ei riittävästi huomioitu kehittämistyössä. Pohdin myös, miksi monet muutoshankkeista epäonnistuvat. Aloin kaivata uusia osallistavampia välineitä ja ihmisläheisempää työskentelytapaa työhöni.

Tutustuin ensin työ- ja organisaatiopsykologiaan, josta sain perusteita ajatuksilleni osallistavasta kehittämisestä ja siinä mukana olevien kuulemisen tärkeydestä.

Myöhemmin syntyi työni tarkoitus:

Olla työyhteisöissä mukana luomassa tilaa, jossa keskustellaan yhdessä ja jossa kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat.

"Kehittämistyössä tulisi pitää käytännön työelämää itsearvoisena lähtökohtana ja olisi kuunneltava käytännön toimijoiden puhetta pitäen heidän puhettaan totena."  (Pauli Juuti)

Jatkoin opiskelujani vuorovaikutuksellisemman työtavan parissa. Valmistuin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja organisaation kehittäjäksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian työnohjaajakoulutuksesta vuonna 2011.

Olen vuosien aikana opiskellut menetelmiä työyhteisön osallistamiseksi. Näissä koulutuksissa, kuten ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja organisaation kehittäjä -koulutus, Cooperation kouluttajakoulutus ja Art of Hosting, ydinkysymyksinä on, miten rakennetaan yrityksiä ja työyhteisöjä, joissa kaikki sen jäsenet voivat vaikuttaa lopputulokseen ja kuinka kohtaamista saadaan merkityksellisiä sekä kuinka keskustelut ovat uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja avaavia.

Kokemukseni

Minulla on lähes 15 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalan asiakas-, esimies-, kehittämis- ja projektitöistä kunnassa, valtiolla, järjestöissä ja ammattikorkeakoulussa.

Työnohjaajana ja työyhteisökehittäjänä olen toiminut vuodesta 2010 sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä julkisella että yksityisellä puolella. Olen työskennellyt työyhteisöjen, tiimien/ryhmien ja yksilöiden kanssa. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esimiehiä. 

Olen ollut mukana järjestö- ja yhdistystoiminnassa eri tehtävissä teini-iästä lähtien. Tällä hetkellä olen Ratkes ry:n hallituksen jäsen, Suomen työnohjaajat ry:n Pohjois-Karjalan aluetoiminnan koordinaattori ja Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset ry:n hallituksen jäsen.

Muu koulutukseni

Työnohjaajien jatkokoulutus alkaa syksyllä 2018 (Taitoba-house)

Art of Hosting - Innosta työyhteisösi osallistumaan, 2017; Rakenna siltoja dialogilla 2018

Perhekonstellaatio-koulutus 2017

Cooperation kouluttajakoulutus 2016 (Lyhytterapiainstituutti)

Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet 2012 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op) 2010 (Itä-Suomen yliopisto)

Vertaisryhmän ohjaajien kouluttajakoulutus 2010 (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Johtamisen aineopintoja (8 op) 2009 (Itä-Suomen yliopisto)

Ryhmänohjaajakoulutus 2008 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Muutos ja kehittäminen - lähiesimiehen haasteet sosiaali- ja terveysalalla erikoistumisopinnot (25 op) 2005 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Yhteiskuntatieteiden maisteri 2001 (Joensuun yliopisto)