Tarinani
Miten minusta tuli ratkaisukeskeinen työnohjaaja, tiimivalmentaja organisaation kehittäjä?

Valmistuttuani yhteiskuntatieteiden maisteriksi oli kiinnostunut tehtävistä, joissa sai suunnitella, kehittää, olla ihmisten kanssa ja matkustella. Työurani alussa toimin kehittämisprojekteissa, jotka tuntuivat unelmatyöpaikoilta. Mielestäni ihmisiä, joihin kehittämisprosessi vaikutti, ja heidän ajatuksiaan, ei kuitenkaan huomioitu riittävästi kehittämistyössä. Pohdin myös, miksi monet muutoshankkeista epäonnistuvat. 

Aloin kaivata uusia osallistavampia välineitä ja ihmisläheisempää työskentelytapaa työhöni. Tutustuin ensin työ- ja organisaatiopsykologiaan, josta sain perusteita ajatuksilleni osallistavasta kehittämisestä ja siinä mukana olevien kuulemisen tärkeydestä.

"Kehittämistyössä tulisi pitää käytännön työelämää itsearvoisena lähtökohtana ja olisi kuunneltava käytännön toimijoiden puhetta pitäen heidän puhettaan totena." (Pauli Juuti) 

Seuraavaksi aloin etsiä minulle sopivaa työnohjaajakoulutusta. Hain ratkaisukeskeiseen työnohjaajakoulutukseen, vaikka ratkaisukeskeisyys ei silloin ollut minulle käsitteenä kovin tuttu. Jollain tapaa se erottautui eri koulutuksista ajatusmaailmaani sopivana. Ajattelin, että kaikki aiempi koulutukseni ja oppimani johdatti minua sinne. Valmistuin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja organisaation kehittäjäksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian työnohjaajakoulutuksesta vuonna 2011. Työni tarkoitus työnohjaajana ja työyhteisökehittäjänä oli alkanut muotoutua.

  Työni tarkoitus

  Olla mukana työyhteisöissä luomassa tilaa, jossa

 • yhteisellä vuoropuhelulla ja yhdessä tekemällä luodaan yhteisöllisyyttä ja kollektiivista ajattelua
 • arvostetaan jokaista työyhteisön jäsentä ja hänen kokemuksiaan totena kuten arvostavan kohtaamisen perusperaatteisiin kuuluu
 • kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat; pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan omaa työtään koskeviin asioihin
 • ongelmanratkaisuun käytetään olemassa olevia voimavaroja, mahdollisuuksia ja ratkaisuideoita.

Keskustelukulttuurin kehittäminen

Olen vuosien aikana opiskellut lisää ja käyttänyt työssäni menetelmiä työyhteisön osallistamiseksi sekä yhteisöllisyyden, yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Näissä koulutuksissa, kuten ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja organisaation kehittäjä -koulutus, Certified Team Coach -koulutus, voimauttavan valokuvauksen perusteet -koulutus, Cooperation kouluttajakoulutus ja Art of Hosting, ydinkysymyksinä on työyhteisön keskustelukulttuurin kehittäminen:

 • miten rakennetaan yrityksiä ja työyhteisöjä, joissa keskustelut ovat voimavaroja, mahdollisuuksia, ratkaisuideoita, uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja avaavia
 • kuinka kaikki sen jäsenet voivat vaikuttaa ja osallistua lopputulokseen ja kuinka kohtaamista saadaan merkityksellisiä.

 • kaikkiin suhtaudutaan arvostavasti; katsotaan arvostavilla silmillä ja kuunnellaan dialogisesti

Kokemukseni

Minulla on lähes 15 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalan asiakas-, esimies-, kehittämis- ja projektitöistä kunnassa, valtiolla, järjestöissä ja ammattikorkeakoulussa.

Olen toiminut työnohjaajana ja työyhteisökehittäjänä vuodesta 2010 sosiaali-, terveys- ja opetus- ja työllistämisalalla sekä erilaisissa projekteissa julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä yhdistyksissä. Olen työskennellyt työyhteisöjen, tiimien/ryhmien ja yksilöiden kanssa. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esimiehiä. 

Olen ollut mukana järjestö- ja yhdistystoiminnassa rivijäsenestä puheenjohtajaan teini-iästä lähtien. Tällä hetkellä olen Ratkes ry:n hallituksen jäsen, Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) hallituksen jäsen ja Laulutuuli-kuoron laulava jäsen.

Muu koulutukseni

Certified Team Coach -etäkoulutus etäcoachaamiseen ja etäjohtamiseen, Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy, 2020-

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, UEF Aducate, 2020-

Microkonstellaatio-koulutus, TaitoBa House, 2019

TOTTI -ohjaaja koulutus, TaitoBa House, 2019

Sosiaalisen median yhteisömanagerin peruskurssi, Otavan opisto, 2019

Art of Hosting - Innosta työyhteisösi osallistumaan, 2017; Rakenna siltoja dialogilla, Otavan opisto, 2018

Perhekonstellaatio-koulutus, Kiehinen, 2017

Cooperation kouluttajakoulutus 2016 (Lyhytterapiainstituutti)

Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, 2012

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op), Itä-Suomen yliopisto, 2010

Vertaisryhmän ohjaajien kouluttajakoulutus, Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2010

Johtamisen aineopintoja (8 op), Itä-Suomen yliopisto, 2009

Ryhmänohjaajakoulutus, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, 2008

Muutos ja kehittäminen - lähiesimiehen haasteet sosiaali- ja terveysalalla erikoistumisopinnot (25 op), Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2005

Yhteiskuntatieteiden maisteri, Joensuun yliopisto, 2001