Tarinani
Miten minusta tuli ratkaisukeskeinen työnohjaaja?

Minulle on tärkeintä työssäni ryhmien ja työyhteisöjen kanssa luoda yhdessä tila, jossa työyhteisön jäsenet tulevat kuulluksi ja kuulevat. Tällaisessa tilassa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat paremmin vaikuttaa oman työnsä, työhyvinvointinsa, muutostilanteen, kehittämisen tai oppimisen lopputulokseen.

Yksilöohjauksessa on tärkeintä, että asiakas kokee pääsevänsä alun sekasortoisista ajatuksista ja tunteista oman työnsä hallitsijaksi. Asiakas pystyy sanomaan ohjaus- tai valmennusprosessin jälkeen: "Tiedän nyt, mitä teen!"  

Työurani alussa toimin kehittämisprojekteissa. Mielestäni kaikkia, joihin kehittämisprosessi vaikutti, ja heidän ajatuksiaan, ei riittävästi huomioitu kehittämistyössä. Pohdin myös, miksi monet muutoshankkeista epäonnistuvat. Aloin kaivata uusia osallistavampia välineitä ja ihmisläheisempää työskentelytapaa työhöni.  

Tutustuin ensin työ- ja organisaatiopsykologiaan, josta sain perusteita ajatuksilleni osallistavasta kehittämisestä ja siinä mukana olevien kuulemisen tärkeydestä:

"Kehittämistyössä tulisi pitää käytännön työelämää itsearvoisena lähtökohtana ja olisi kuunneltava käytännön toimijoiden puhetta pitäen heidän puhettaan totena."

Jatkoin opiskelujani vuorovaikutuksellisemman työtavan parissa. Valmistuin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja organisaation kehittäjäksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian työnohjaajakoulutuksesta vuonna 2011.

Olen vuosien aikana opiskellut menetelmiä työyhteisön osallistamiseksi. Näissä koulutuksissa, kuten ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja organisaation kehittäjä -koulutus, Cooperation kouluttajakoulutus ja Art of Hosting, ydinkysymyksinä on, miten rakennetaan yrityksiä ja työyhteisöjä, joissa kaikki sen jäsenet voivat vaikuttaa lopputulokseen ja kuinka kohtaamista saadaan merkityksellisiä sekä kuinka keskustelut ovat uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja avaavia.

Kokemukseni

Minulla on lähes 15 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalan asiakas-, esimies-, kehittämis- ja projektitöistä kunnassa, valtiolla, järjestöissä ja ammattikorkeakoulussa.

Työnohjaajana ja työyhteisökehittäjänä olen toiminut vuodesta 2010 sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä julkisella että yksityisellä puolella. Olen työskennellyt työyhteisöjen, tiimien/ryhmien ja yksilöiden kanssa. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esimiehiä. 

Olen ollut mukana järjestö- ja yhdistystoiminnassa eri tehtävissä teini-iästä lähtien. Tällä hetkellä olen Ratkes ry:n puheenjohtaja, Suomen työnohjaajat ry:n Pohjois-Karjalan aluetoiminnan koordinaattori ja Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset ry:n hallituksen jäsen.

Muu koulutukseni

Art of Hosting - Innosta työyhteisösi osallistumaan, 2017

Perhekonstellaatio-koulutus 2016

Cooperation kouluttajakoulutus 2016 (Lyhytterapiainstituutti)

Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet 2012 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op) 2010 (Itä-Suomen yliopisto)

Vertaisryhmän ohjaajien kouluttajakoulutus 2010 (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Johtamisen aineopintoja (8 op) 2009 (Itä-Suomen yliopisto)

Ryhmänohjaajakoulutus 2008 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Muutos ja kehittäminen - lähiesimiehen haasteet sosiaali- ja terveysalalla erikoistumisopinnot (25 op) 2005 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Yhteiskuntatieteiden maisteri 2001 (Joensuun yliopisto)