Tarinani
Miten minusta tuli ratkaisukeskeinen työnohjaaja?

Työurani alussa toimin kehittämisprojekteissa. Mielestäni ihmisiä, joihin kehittämisprosessi vaikutti, ja heidän ajatuksiaan, ei riittävästi huomioitu kehittämistyössä. Pohdin myös, miksi monet muutoshankkeista epäonnistuvat. Aloin kaivata uusia osallistavampia välineitä ja ihmisläheisempää työskentelytapaa työhöni. Tutustuin ensin työ- ja organisaatiopsykologiaan, josta sain perusteita ajatuksilleni osallistavasta kehittämisestä ja siinä mukana olevien kuulemisen tärkeydestä.

Seuraavaksi aloin etsiä minulle sopivaa työnohjaajakoulutusta. Hain ratkaisukeskeiseen työnohjaajakoulutukseen, vaikka ratkaisukeskeisyys ei silloin ollut minulle käsitteenä kovin tuttu. Jollain tapaa se erottautui eri koulutuksista ajatusmaailmaani sopivana. Ajattelin, että kaikki aiempi koulutukseni ja oppimani johdatti minua sinne. Valmistuin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja organisaation kehittäjäksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian työnohjaajakoulutuksesta vuonna 2011. Työni tarkoitus työnohjaajana ja työyhteisökehittäjänä oli alkanut muotoutua.

Työni tarkoitus

Olla mukana työyhteisöissä luomassa tilaa, jossa

  • keskustellaan yhdessä

  • kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat

  • ongelmanratkaisuun käytetään olemassa olevia voimavaroja, mahdollisuuksia ja ratkaisuideoita.

"Kehittämistyössä tulisi pitää käytännön työelämää itsearvoisena lähtökohtana ja olisi kuunneltava käytännön toimijoiden puhetta pitäen heidän puhettaan totena."  (Pauli Juuti)

Olen vuosien aikana opiskellut lisää ja käyttänyt työssäni menetelmiä työyhteisön osallistamiseksi ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Näissä koulutuksissa, kuten ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja organisaation kehittäjä -koulutus, voimauttavan valokuvauksen perusteet -koulutus, Cooperation kouluttajakoulutus ja Art of Hosting, ydinkysymyksinä on:

  • miten rakennetaan yrityksiä ja työyhteisöjä, joissa keskustelut ovat voimavaroja, mahdollisuuksia, ratkaisuideoita, uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja avaavia
  • kuinka kaikki sen jäsenet voivat vaikuttaa ja osallistua lopputulokseen ja kuinka kohtaamista saadaan merkityksellisiä.

Kokemukseni

Minulla on lähes 15 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalan asiakas-, esimies-, kehittämis- ja projektitöistä kunnassa, valtiolla, järjestöissä ja ammattikorkeakoulussa.

Työnohjaajana ja työyhteisökehittäjänä olen toiminut vuodesta 2010 sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä julkisella että yksityisellä puolella. Olen työskennellyt työyhteisöjen, tiimien/ryhmien ja yksilöiden kanssa. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esimiehiä. 

Olen ollut mukana järjestö- ja yhdistystoiminnassa eri tehtävissä teini-iästä lähtien. Tällä hetkellä olen Ratkes ry:n hallituksen jäsen, Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) Pohjois-Karjalan aluetoiminnan koordinaattori ja Työterveyslaitoksen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston Pohjois-Karjalan alueellinen yhteyshenkilö.

Muu koulutukseni

Art of Hosting - Innosta työyhteisösi osallistumaan, 2017; Rakenna siltoja dialogilla 2018

Perhekonstellaatio-koulutus 2017

Cooperation kouluttajakoulutus 2016 (Lyhytterapiainstituutti)

Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet 2012 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op) 2010 (Itä-Suomen yliopisto)

Vertaisryhmän ohjaajien kouluttajakoulutus 2010 (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Johtamisen aineopintoja (8 op) 2009 (Itä-Suomen yliopisto)

Ryhmänohjaajakoulutus 2008 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Muutos ja kehittäminen - lähiesimiehen haasteet sosiaali- ja terveysalalla erikoistumisopinnot (25 op) 2005 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Yhteiskuntatieteiden maisteri 2001 (Joensuun yliopisto)