Ratkaisukeskeinen työskentely 

Tarinointia ratkaisukeskeisestä työtavastani

Unelmia paremmasta työelämästä -blogi

Yksi ratkaisukeskeisyyteen suuresti vaikuttaneista näkemyksistä on systeemisen perheterapian perusoletus siitä, että muutos yhdessä systeemin osassa johtaa muutokseen muissakin osissa. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ihmisten ongelmia ei selitetä systeemiteorialla, mutta siinä hyödynnetään sen käytännönläheistä ja kiistatonta periaatetta,...

Oivalsin ratkaisukeskeisten lyhytterapiaopintojeni aikana De Jongin ja Bergin (2018) kirjasta Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja, että ennen tavoitteen kirkastamista on tärkeä keskustella ongelman merkityksestä asiakkaalle. Sitä kutsutaan ongelman kuvaamiseksi.

Huomenna saan työnohjata yhden lempiaiheeni periaattein ja keinoin - voimauttavavan valokuvan. Voimauttava valokuva on arvostavaa itsen ja toisen katsomista.

Reteaming-valmennus on yksilöiden ja yhteisöjen vaiheittain etenevä ratkaisukeskeinen kehittämismenetelmä, jossa prosessinomaisesti autetaan ryhmiä asettamaan tavoitteet, kasvatetaan motivaatiota tavoitteen saavuttamiseksi ja sitoutetaan asianomaiset osaksi myönteistä muutosprosessia.

Tarinan rikastaminen ja resilienssi - kaksi teemaa, joita käsitteleviin webinaareihin olen saanut osallistua tällä viikolla. Ensiksi mainitun alusti kouluttaja, psykoterapeutti ja työnohjaaja Riitta Malkamäki Sano Ky:stä ja toisen ratkaisukeskeinen valmentaja ja kouluttaja Arttu Puhakka Aducatesta, Itä-Suomen yliopistosta.

Olen osallistunut viime syksystä alkaen työnohjaaja, taideterapeutti Anu Lehtola-Donnerin vetämään Intuitiiviseen päiväkirjaryhmään. Saamme ryhmässä tehtäviä ja siellä kannustetaan myös muuhun itsereflektioon ja luovaan kirjoittamiseen päiväkirjaan kirjottamalla. Olen ryhmän aikana pohtinut päiväkirjassani annettujen tehtävien kautta ja eri...

Osallistuin muutama vuosi sitten parinkymmenen muun ratkaisukeskeisen asiantuntijan kanssa työpajaan nimeltään Innostava tiimien valmentaminen ratkaisukeskeisen Team Impetus -mallin avulla. Työpajan järjestäjinä toimivat TaitobaHouse ja SFiO (Solution Focus in Organizations).

Sain sähköpostiini työssä jaksamiseen liittyvän tiedustelun eräältä työyhteisöltä: "Työyhteisössämme on painittu jaksamisen/työssä uupumisen kanssa. Löytyisikö sinulta mahdollisesti ratkaisuja ja pystytkö auttamaan meitä ko. ongelmassa?"

Kuinka ratkaisukeskeisyyttä voi soveltaa ärsyttävän ihmisen kohtaamisessa? Olin koulutuksessa, jossa kanadalainen ratkaisukeskeisen valmennuksen kouluttaja Haesun Moon kertoi esimerkin, miten onnistui kääntämään ärsytyksen tunteet toista arvostavaksi ja kunnioittavaksi.

Pohdin usein osaamistani ja asiantuntijuuttani ratkaisukeskeisenä työnohjaajana. Minkälainen olin vuonna 2011 valmistuessani ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja organisaation kehittäjäksi? Olenko nyt seitsemän vuotta myöhemmin parempi, osaavampi ja asiantuntevampi? Minkälainen haluan olla muutaman vuoden päästä?