Koulutukset
Tehdään yhdessä parempaa työelämää

Teorian ja käytännön yhdistävää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä koulutusta vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tukevista ajattelutavoista ja menetelmistä työyhteisöille

"Koulutuksessa tuli tärkeitä pointteja hyvän työyhteisön kannalta. On hyvä miettiä juuri positiivisessa hengessä isommissa porukoissa, miten voisi kehittää työyhteisöä vieläkin paremmaksi. Ryhmäharjoituksista jäi ajattelemisen aihetta ja palautti mieleen oikeita toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen."

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri on mahdollista saavuttaa. Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle. 

Koulutuksissani korostuu osallistava työote sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen edistäminen luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön luomiseksi.

Käytän koulutuksissani valmentavia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä työyhteisön dialogitaitojen, omien voimavarojen, vahvuuksien, onnistumisten ja oivallusten löytymiseksi.

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Koulutuksia työyhteisöille

Hyvä työyhteisö

Koulutuksessa opetellaan työyhteisöjen hyvinvoinnille ja hyvälle ilmapiirille keskeisimpiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Toiminnallisuus

Koulutuksessa opitaan käyttämään toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä ohjausprosessin ja koulutuksen eri vaiheissa ja harjoitellaan menetelmien käyttämistä.

RatkaisuABC

Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukes-keisen työskentelyn ja valmennuksen taustaan, teoriaan ja perusperiaatteisiin sekä menetelmiin erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin.

Dialogitaitoja työyhteisölle

Erätauko-koulutuksessa perehdytään vuoropuhelun ohjaamiseen Sitran Erätauko-hankkeessa kehitetyillä Erätauko-työkaluluilla. Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko auttaa tuomaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu on tarkoitettu syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakentuvat luottamus ja osallisuus yhteisöön.

Työyhteisöille on mahdollista räätälöidä oma koulutus. Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopiva koulutus.


Voimauttavan valokuvauksen työpaja

Tällä lomakkeella voit kysyä koulutuksista.