Koulutus
Hyvä työyhteisö - parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Käytännöllistä koulutusta vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tukevista ajattelutavoista ja menetelmistä työyhteisöille

"Koulutuksessa tuli tärkeitä pointteja hyvän työyhteisön kannalta. On hyvä miettiä juuri positiivisessa hengessä isommissa porukoissa, miten voisi kehittää työyhteisöä vieläkin paremmaksi. Ryhmäharjoituksista jäi ajattelemisen aihetta ja palautti mieleen oikeita toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen."

Käytän koulutuksissani valmentavia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä työyhteisön dialogitaitojen, omien voimavarojen, vahvuuksien, onnistumisten ja oivallusten löytymiseksi.

Koulutuksissani korostuu osallistaminen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön luomiseksi.

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Koulutuksia työyhteisöille

Hyvä työyhteisö

Koulutuksessa opetellaan työyhteisöjen hyvinvoinnille ja hyvälle ilmapiirille keskeisimpiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Toiminnallisuus

Koulutuksessa opitaan käyttämään toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä ohjausprosessin ja koulutuksen eri vaiheissa ja harjoitellaan menetelmien käyttämistä.

RatkaisuABC

Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisyyden teoriaa ja  käytännön soveltamista erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin.

Tällä lomakkeella voit kysyä koulutuksista.