Koulutus
Hyvä työyhteisö - parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Käytännöllistä koulutusta vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tukevista ajattelutavoista ja menetelmistä työyhteisöille

Mitä on työpaikan yhteisöllisyys? Mitä on dialogi? Mitä on ratkaisukeskeisyys? Suomalaisille työpaikoille kaivataan lisää rakentavaa keskustelua. Sitä pidetään yhtenä parhaimmista ongelmanratkaisutavoista.

Minulle yhteisöllisyys tarkoittaa hyvää ilmapiiriä, toimivia vuorovaikutussuhteita ja yhdessä tekemistä. Koulutuksissa opitaan edistämään yhteisöllisyyttä. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa työpaikan hyvän ilmapiirin edistämisestä. Työntekijöillä ja esimiehillä on monta keinoa edistää yhteisöllisyyttä. 

Koulutuksissa opitaan teorian ja käytännön harjoittelun avulla, mikä lisää yhteisöllisyyttä, miten rakentava keskustelu onnistuu ja miten annetaan palautetta.

"Koulutuksessa tuli tärkeitä pointteja hyvän työyhteisön kannalta. On hyvä miettiä juuri positiivisessa hengessä isommissa porukoissa, miten voisi kehittää työyhteisöä vieläkin paremmaksi. Ryhmäharjoituksista jäi ajattelemisen aihetta ja palautti mieleen oikeita toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen."

Käytän koulutuksissani valmentavia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä työyhteisön dialogitaitojen, omien voimavarojen, vahvuuksien, onnistumisten ja oivallusten löytymiseksi.

Koulutuksissani korostuu osallistaminen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön luomiseksi.

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Koulutuksia työyhteisöille

Hyvä työyhteisö

Koulutuksessa opetellaan työyhteisöjen hyvinvoinnille ja hyvälle ilmapiirille keskeisimpiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Toiminnallisuus

Koulutuksessa opitaan käyttämään toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä ohjausprosessin ja koulutuksen eri vaiheissa ja harjoitellaan menetelmien käyttämistä.

RatkaisuABC

Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisyyden teoriaa ja  käytännön soveltamista erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin.

Dialogitaitoja työyhteisölle

Erätauko-koulutuksessa perehdytään vuoropuhelun ohjaamiseen Sitran Erätauko-hankkeessa kehitetyillä Erätauko-työkaluluilla. Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko auttaa tuomaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu on tarkoitettu syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakentuvat luottamus ja osallisuus yhteisöön.

Työyhteisöille on mahdollista räätälöidä oma koulutus. Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopiva koulutus.


Voimauttavan valokuvauksen työpaja

Tällä lomakkeella voit kysyä koulutuksista.