Koulutus
Hyvä työyhteisö - parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Käytännöllistä koulutusta laadukkaista vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tukevista ajattelutavoista ja menetelmistä työyhteisöille

Koulutuksessa tuli tärkeitä pointteja hyvän työyhteisön kannalta. On hyvä miettiä juuri positiivisessa hengessä isommissa porukoissa, miten voisi kehittää työyhteisöä vieläkin paremmaksi. Ryhmäharjoituksista jäi ajattelemisen aihetta ja palautti mieleen oikeita toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen."

Käytän koulutuksissani valmentavia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä työyhteisön dialogitaitojen, omien voimavarojen, vahvuuksien, onnistumisten ja oivallusten löytymiseksi.

Koulutuksissani korostuu osallistaminen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön luomiseksi.

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan.


Esimerkkejä koulutuksista

Hyvä työyhteisö ja kuinka se tehdään

Koulutuksessa perehdytään dialogitaitoihin sekä Furmanin ja Aholan (2010) määrittelemiin kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat keskeisimpiä työyhteisön hyvinvoinnin ja innostavan ilmapiirin rakentamisessa.


Toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä ja koulutuksessa

Koulutuksessa opitaan käyttämään toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä ohjausprosessin ja koulutuksen eri vaiheissa ja harjoitellaan menetelmien käyttämistä.


Ratkaisu-ABC

Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeisyyden taustaan ja perusolettamuksiin.

Koulutus painottaa ratkaisukeskeisten menetelmien käytännön soveltamista erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin itsenäisesti, parina ja ryhmänä harjoitellen.


Mitä on ratkaisukeskeinen työtapa?

Tällä lomakkeella voit lähettää viestin sähköpostitse.