Ratkaisukeskeinen valmennus
Muutostoiveesta kohti ratkaisuja

Ratkaisukeskeinen valmennus yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

"Ratkaisun kannalta on yhdentekevää, mistä ongelma on peräisin." (Wittgenstein)

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa autetaan valmennettavaa löytämään ongelmaansa vastaava muutostoive ja tuetaan hänen muutoskyvykkyyttään. Valmennuskeskustelussa keskittytään toivotun tulevaisuuden kartoittamiseen ja saavuttamiseen. Keskustelussa ei kuitenkaan sivuuteta ongelmia.

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa mahdollistaa sen, että käsittelyssä päästään ongelman käsittelyn tasolta halutun tulevaisuuden rakentamiseen. Toiveesta muotoillaan valmennustyön pohjaksi realistinen tavoite ja autetaan valmennettavaa hyödyntämään voimavarojaan niiden saavuttamisessa. Esteiden sijaan katse on tiiviisti muutostoiveissa, voimavaroissa, poikkeuksissa ja ratkaisuideoissa.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa

  • lähdetään liikkeelle siitä, millaisista asioista asiakas huomaa, että hän on saavuttanut tavoitteensa ja mitä hän jo tekee tai on tehnyt niiden saavuttamiseksi.
  • autetaan asiakasta näkemään hetkiä, jotka näyttävät, että ratkaisut ovat löydettävissä, kiinnitetään huomio edistysaskeleisiin ja mikä voisi olla erilaista

  • keskitytään etenemään kohti ratkaisua sen sijaan, että pyrittäisiin pois jostakin ongelmasta.

Valmennustilanteessa mielenkiinto suunnataan ihmisen ja ongelman välisen suhteeseen, eli siihen millä tavalla käsiteltävä asia on henkilölle ongelma, mikä siinä on hänelle merkityksellistä ja mitä hän haluaa sen tilalle. Yleensä asiakas tuntee ongelmansa riittävän hyvin suunnatakseen energiansa muutokseen johtavan ratkaisun rakentamiseen, kun hän saa kannustusta tähän.

  • Miten toivot, että asiat ovat jatkossa? Mitä haluat ongelman sijaan?
  • Jos huomenna asiat olisivat paremmin, mikä olisi toisin?

Valmennuksen kesto määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Joskus voi riittää yksi kerta, toisinaan tarvitaan useampi kerta.

Valmennus voidaan pitää asiakkaan työpaikalla tai muualla hänen valitsemassaan paikassa ja Joensuussa työhuoneellani osoitteessa Nahkurinkatu 33.

Yksilövalmennus voidaan toteuttaa myös Skype for Business tai Zoom -yhteydellä.

Haluatko lähteä kanssani matkalle? Matkalle muutostoiveesta kohti ratkaisuja.

Coaching on kannattelua, vierellä kulkemista ja pysyvyyden tunteen luomista muutospaineiden keskellä. Se tukee ensiaskeleiden ottamisessa kohti uutta tietoa, taitoa tai toimintatapaa. 

(Kati Toikka, coach)

Valmennuksia työyhteisöille

Tiimi lentoon -valmennus

Rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Innostavalla tiimivalmennuksella työyhteisölle strategian mukaiset tavoitteet, suunta ja toimintaa.

Tilaisuuteen osallistujat saavat kokemuksen siitä, että häntä kuunnellaan ja arvostetaan, olla valmentajana ja valmennettavina sekä keskustella itselleen merkittävästä aiheesta.


Voit olla yhteydessä alla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.