Ratkaisukeskeinen coaching
Mistä haluaisit tänään keskustella?

Ratkaisukeskeinen oivaltava coaching yksilöille, ryhmille, tiimeille ja työyhteisöille

"Coachattavan tietoisuuden kasvaminen ja sen tuomat oivalamisen mahdollisuudet ovat coachingin ydin." (Maria Carlsson ja Christina Forsell)

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle  työelämän taitojen kehittämiselle:

"Ei tuntunut yhtää siltä, että tarvii suodattaa puhettaan. Tulevaisuudenkuvani on selkiintynyt keskustelujemme edetessä."

Ratkaisukeskeinen oivaltava coaching - synnyttää tunteen mahdollisuuksista

Ratkaisukeskeinen coaching on yksilölle tai ryhmälle tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten coachattavia löytämään ongelmiaan vastaavia tavoitteita, omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä etenemään kohti unelmiaan. Coaching sopii erityisesti muutostilanteissa tai silloin, kun suunta tuntuu olevan hukassa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.

"Ratkaisun kannalta on yhdentekevää, mistä ongelma on peräisin." (Wittgenstein) 

Coaching on prosessi, jossa autetaan coachattavaa löytämään ongelmaansa vastaava tavoite. Olennaista myönteisen muutoksen tuottamisessa on coachattavan aktiivinen osallistuminen omien tavoitteidensa asettamiseen. Coachattavan omat tavoitteet, kokemukset ja toiveet muodostavat työskentelyn lähtökohdan. Coachausprosessin aikana

 • lisätään coachattavan motivaatiota, uskoa omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa sekä tuetaan hänen muutoskyvykkyyttään. Coachattava on oman elämänsä, tunteidensa, kokemustensa ja näkemystensä paras asiantuntija;
 • laajennetaan näkökulmia, ideoidaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja kasvatetaan edelleen itseymmärrystä ja toimijuutta;
 • luodaan suunnitelma siitä, miten käytännössä uuden oppiminen viedään todellisiin tilanteisiin.

Mihin tarpeisiin coachingia usein haetaan?

Yksilöcoaching on oivallinen kehittämisväline kun halutaan

 • pohtia muutostilanteisiin liittyviä ajatuksia, tilanteita ja tunteita
 • lisätä motivaatiota
 • lisätä vastuunottoa
 • tukea kehittymistä omassa työroolissa
 • tukea kehittymistä esimieheksi/johtajaksi
 • tukea itsensä johtamista, oma-aloitteisuutta ja päätöksentekoa
 • tehostaa omia rutiineja
 • tukea suunnan etsimiseen
 • kirkastaa tulevaisuuden tavoitteita
 • tukea omien vahvuuksien oivaltamiseen
 • tukea tavoitteisiin pääsemistä omien arvojen ja tavoitteiden mukaisella tavalla
 • tukea ylikuormittuneeseen tilanteeseen
 • tukea ajanhallintaan
 • oppia tuntemaan itsensä paremmin

"Oletko koskaan kokenut, että sinut todella nähdään ja kuullaan sellaisena kuin olet? Että joku ymmärtää sinua, hyväksyy hyvät ja vähemmän huonommat puolesi ja seisoo vierelläsi, kun ponnistelet elämässäsi eteenpäin? Oletko tuntenut, että joku uskoo sinuun hetkellisesti jopa enemmän kuin sinä itse? Että joku tukee sinua konkreettisesti ponnisteluissasi ja riemuitsee kanssasi, kun ylität omat rajasi ja saavutat tavoitteesi? Jos vastasit yhteen tai moneen näistä kysymyksistä "kyllä", olet onnekas: sinulla on joko yksi tai useampi erittäin antoisa ihmissuhde elämässäsi - tai sitten olet löytänyt itsellesi sopivan coachin." Carlsson & Forssell, 2012, Esimies ja Coaching - Oivaltava coaching johtamisen työkaluna

Tutustu myös tiimicoachingiin

Tiimin tai ryhmän coaching on johdonmukainen prosessi, jossa käytetään dialogia, reflektiivistä keskustelua, oppimista ja toiminnan suuntaamista uudella tavalla.  

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa mahdollistaa sen, että käsittelyssä päästään ongelman käsittelyn tasolta halutun tulevaisuuden rakentamiseen. 

 • Miten toivot, että asiat ovat jatkossa? Mitä haluat ongelman sijaan?
 • Jos huomenna asiat olisivat paremmin, mikä olisi toisin?

Coachingin kesto määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Yksittäiseen ongelmaan voi riittää 1-2 kertaa, toisinaan tarvitaan useampi kerta esim. 2-4 kertaa tai pidempikestoista säännöllistä työskentelyä. Coaching loppuu, kun asiakas on saavuttanut sen tuloksen, mitä on tapaamisilta odottanut.

Coaching voidaan pitää asiakkaan työpaikalla tai muualla hänen valitsemassaan paikassa tai Joensuussa työhuoneellani osoitteessa Nahkurinkatu 33.

Hinta määräytyy prosessin keston mukaan. Tutustu hintoihin tästä

Coaching voidaan toteuttaa myös nettivalmennuksena asiakkaan alustalla tai Zoomilla.

Haluatko lähteä kanssani tutkimusmatkalle omaan itseesi ja työhösi? 

Coachausta työyhteisöille

Työnohjaajana, coachina ja organisaation kehittäjänä missionani ja intohimonani on parantaa yritysten ja organisaatioiden keskustelukulttuuria. Näissä kaikissa on tärkeää luoda yhdessä ohjattavien kanssa muutosta tukevaa keskustelukulttuuria. Tällaisessa dialogisessa keskustelukulttuurissa kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan sekä pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiseen oppimiseen ja reflektointiin.

Coachauksen yhtenä tarkoituksena on auttaa ohjattavia ymmärtämään paremmin itseään, toisiaan ja työtään; oppia tuntemaan ja arvostamaan toisen tapaa tehdä töitä; oppia kysymään, mitä toinen tarkoittaa, kun en ymmärrä jotakin. Tutustuminen, ymmärryksen lisääntyminen omasta ja toisen tavasta tehdä työtä sekä tarkennuksen pyytäminen auttavat ennaltaehkäisevästi vähentämään ristiriitoja.

Tämä toteutuu, kun työntekijät saavat luottamuksellisen ja turvallisen ajan ja paikan kuulluksi tulemiselle, työn reflektoinnille, motivoitumiselle, näkökulmien ja ajatusten avartamiselle sekä oivaltamiselle ja oppimiselle. Lisäksi turvallisessa vuorovaikutuksessa voidaan keskustella hankalistakin asioista.

Rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Innostavalla tiimivalmennuksella työyhteisölle strategian mukaiset tavoitteet, suunta ja toimintaa.

Tilaisuuteen osallistujat saavat kokemuksen siitä, että häntä kuunnellaan ja arvostetaan, olla valmentajana ja valmennettavina sekä keskustella itselleen merkittävästä aiheesta.

Voit olla yhteydessä alla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.