Fasilitointi
Keinoja osallistavaan johtamiseen ja kehittämiseen

Innokasta yhteisöllistä kehittämistä, yhdessä ajattelemista ja oppimista, merkityksellisiä kohtaamisia ja kaaoksen hallintaa - miten se on mahdollista?

Osallistavassa valmennuksessa luodaan kehittämisen ja oppimisen tila, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat. Tällaisessa tilassa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat vaikuttaa kehittämisen tai oppimisen lopputulokseen. Fasilitoinnin aikana käydään merkityksellisiä keskusteluja, jotka synnyttävät uusia ajattelutapoja tai toimintamalleja. Fasilitoinnin avulla yhteisön jäsenet saadaan alusta alkaen mukaan yhteisen tarkoituksen, suunnan, tehtävän ja pelisääntöjen kirkastamiseen.

Fasilitointia voidaan käyttää fasilitointitilaisuuksissa kuten kehittämispäivillä, työhyvinvointitilaisuuksissa, työpajoissa, seminaareissa, muutosvalmennuksissa tai muuhun yhdessä oppimiseen ja kehittämiseen tähtäävään tilaisuuteen tai prosessiin, jolta halutaan aitoa ajattelun muutosta ja ideoiden käytäntöön viemistä.

Kehittämispäivillä voidaan kehittää tuotteita, palveluita, markkinointia tai vaikka johtamista. Työhyvinvointipäivillä voidaan ideoida, miten vahvistetaan jatkossa tiimiläisten vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja sitä kautta työhyvinvointia. Muutosvalmennuksissa voidaan vaikka pohtia uuden strategian vaikutuksia ja sen mukanaan tuomia yhteisesti toteutettavia konkreettisia toimenpiteitä. Ryhmä tuottaa sisällöt ja fasilitaattori ohjaa työskentelyprosessia.

Työskentelyprosessi voidaan jakaa neljää tasoon:

 1. ryhmän vuorovaikutuksen käynnistäminen ja ylläpitäminen

 2. ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen

 3. olennaiseen keskittyminen sekä laadukkaiden ratkaisujen tuottaminen

 4. työskentelyn tuloksiin sitoutuminen ja työskentelystä oppiminen.

Fasilitointia voidaan hyödyntää esimerkiksi

 • tiedon jakamiseen ja ideointiin sekä yhteisen näkemyksen synnyttämiseen (World Cafe)
 • prosessisuunnittelun välineenä (8 Breaths of Process Design)

 • projektisuunnitteluun (Chaordic Stepping Stones)

 • innostamiseen, sitouttamiseen ja vastuuttamiseen (Open Space)

 • toiminnan, muutoksen ja kehittymisen arvostavaan suunnitteluun (Appreciative Inquiry)

 • projektien ja prosessien osallistavaan suunnitteluun (Designing for Wiser Action)

 • suuntaa ja käytännön toimintaa - yhteishenkeä, luottamusta ja innostusta

  Tiimi lentoon -valmennuksella

Fasilitoijana huolehdin prosessin näkyväksi tekemisestä ja olennaisten tulosten dokumentoinnista.

Osallista työyhteisösi jäsenet yhteiseen kehittämiseen ja oppimiseen.