Ajankohtaista

VOIMAKEHÄ®- valmennus

Olen valmistunut VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajaksi ja voin käyttää VOIMAKEHÄ®-työkalua omassa valmennus- ja ohjaustyössäni. VOIMAKEHÄ® soveltuu osaksi työnohjausta tai coachingia tai omiksi työpajoikseen työyhteisön vahvuuksien tarkasteluun kuten kahden päivän Kehity vahvuuksilla™ -voimakehätyöskentely vahvuuslajeittain.

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit. ​

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. 

VOIMAKEHÄ perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta.


Työnohjaus ja coaching - vaikuttavasti etänä

Etäohjaus on toimiva tapa saada työnohjausta tai coachingia puhelimella, Zoomilla, Teamsillä tai muulla etätyövälineellä. Etänä ohjaukseen voi yhdistää myös virkistävän kävelylenkin - kukin tahoillaan.

Olen työnohjaajana ja coachina ohjaustilanteessa kuuntelevana ja oivalluttavana täysin läsnä riippumatta etätyövälineestä. Tärkeintä on kuuntelun, keskustelun ja yhteisen pohtimisen synnyttämä luottamuksellinen ja turvallinen aika ja tila ohjattaville.

Etätyönohjaus ja coaching sopii yksilöille/työntekijöille, esimiehille ja johtajille, pienille ryhmille ja yrittäjille.

Etänä tehtävällä työnohjauksella ja coachingilla on merkittäviä hyötyjä:

  • työskentelyajan saa nopeasti!
  • sopii korona-aikaan
  • matkustamiseen ei mene aikaa
  • luonto kiittää
  • paikkakunnalla ei ole väliä

Lue lisää etäcoachingista ja etätyönohjauksesta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja kysy lisää - aloitetaan ensimmäinen etäohjaus vaikka jo huomenna! Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia.


Coachinga esihenkilöille

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2010. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esimiehiä. Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana työssäni on ollut koko ajan valmentava ja tavoitteellinen ote. Haluan kuitenkin saada myös coachin sertifioinnin. Aloitin kesäkuussa 2020 Certified Team Coach & Excecutive Coach -opinnot. Valmistun helmikuussa 2021.

Lue tarinastani lisää kokemuksestani ja osaamisestani.

Tarjoan koulutuksen aikana coachausta opiskeluhintaan: 450 € + alv 24 %, 5 kertaa/60 min. 
 
Coaching voidaan toteuttaa myös etänä


Tiimicoachingia työyhteisöille

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä kohti sen yhteistä tavoitetta, kiinnitetään huomiota yksilöiden toimintaan ja annetaan siitä palautetta sekä pyritään tehostamaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa.


TOTTI®-tukikeskustelu

Työpaikan Odottamattomien Tilanteiden TukI-keskustelu

Kun työssä tapahtuu jotain järkyttävää, normaali työn tekeminen häiriintyy. Ihmiset reagoivat ja kokevat yksilöinä ja yhteisöinä vahvoja tunteita, ja huhut ja kuulopuheet pääsevät valloilleen. 

TOTTI-keskustelussa tuetaan ja rakennetaan ryhmän selviämistapoja vaikean tilanteesta selviämiseen: sitä miten tuetaan itseä ja toista jatkamaan eteenpäin ja löytämään taas tapoja keskittyä työhön.

Lisätietoa TOTTI-keskustelusta.


Työnohjauksen työnohjaus - TOTO

Työnohjaajan oman ammatillisuuden ja jaksamisen tueksi työnohjaaja tarvitsee omaa työnohjauksen työnohjausta saadakseen mahdollisuuden tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtään.

Olen käyttänyt työnohjauksen työnohjausta työnohjauskoulutukseni alkamisesta lähtien vuodesta 2009. Oma työnohjauksen työnohjaukseni on auttanut minua laajentamaan näkökulmaani yksittäisissä asiakastilanteissa, yrityksen kehittämisessä, oman työnohjaajaidentiteetin vahvistumisessa, jaksamisessa, työhön liittyvien tunteiden käsittelyssä ja hallinnassa sekä uusien ideoiden löytämisessä. Olen käyttänyt sekä lähi- että etätyönohjausta.

Tarjoan työnohjauksen työnohjausta lähi- ja etätapaamisina.
Työnohjaaja, ota yhteyttä ja keskustellaan tilanteestasi.


Työnohjauksellinen vertaisryhmä asiantuntijoille

Työnohjauksellinen vertaisryhmä on koulutetun työnohjaajan ohjaamaa työnohjauksellista vertaisryhmätoimintaa asiantuntijatyötä tekeville mm. projektitoimijoille, esimiehille, yhdistystoimijoille tai yrittäjille jotka haluavat

  • vahvistaa omaa hyvinvointiaan, voimavarojaan ja itsensä johtamista ja
  • jakaa luottamuksellisesti kokemuksiaan muiden vertaistensa kanssa sekä
  • kehittää omaa työtään ryhmässä syntyvän ideoinnin ja yhteistyön kautta.

Ryhmän työskentely perustuu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja ryhmässä esiin nostettujen hyvinvointiin, jaksamiseen, itsensä johtamiseen, johtamiseen ja työhön liittyvien teemojen käsittelyyn.

Paikka

Joensuussa Ääniavara, Louhostie 4 tai muu ryhmän toivoma paikka. Ryhmä voidaan aloittaa myös muualla Pohjois-Karjalassa.

Hinta
350,00 € / osallistuja (sis alv 24 %). Hintaan sisältyy 6 x 2 h ohjausta, materiaalit ja tarjoilut. Ryhmään otetaan 6-8 osallistujaa.

Tilaa ryhmä työyhteisöllesi tai verkostollesi!

Lue lisää alla olevasta esitteestä:


Lue lisää ratkaisukeskeisestä coachingista: