Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Tarjoan keskusteluapua ja lyhytterapiaa haastavien työ- ja yksityiselämän tilanteiden sekä tunteiden ja ahdistuksen käsittelyyn.

Aloitin maaliskuussa 2022 ratkaisukeskeistä coach -koulutusta täydentävät lyhytterapeuttiset opinnot, 40 op. Tarjoan opintojen aikana lyhytterapiaa opiskeluhintaan etäyhteydellä tai toimistollani Joensuussa:

40,00 € / 60 min (sisältää alv 24 % 7,74 €).

Lyhytterapia on ollut erityisen tuloksellista työelämään liittyvien paineisten tilanteiden kuten masennuksen sekä ahdistus- ja jännitystilojen käsittelyssä.


Lyhytterapiassa käyntejä on yleensä 1-20 kertaa. Tyypillisesti tavoite saavutetaan 8-20 tapaamiskerran jälkeen. Et tarvitse lähetettä.

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnon alussa kartoitamme sinua vaivaavia asioita. Saat purkaa rauhassa mieltäsi. Pohdimme yhdessä, mitä näistä haluat lähteä tarkastelemaan enemmän ja asetamme tavoitteita, joita kohden kulkea. Terapiatyöskentely räätäöidään yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kohdalla. Yhteistä on aktiivinen ja sinua työskentelyyn mukaan osallistava työskentelyote. Toisinaan kuitenkin tarvitaan keskittymistä lempeään läsnäoloon ja kuunteluun. Silloin pysähdymme tähän hetkeen.

Millainen terapeutti olen

Olen läsnäoleva, rauhallinen ja kiinnostunut sinusta. Kuuntelen, kysyn ja jäsentelen asiaa kanssasi. Saatan käyttää tapaamisten välillä pohdintatehtäviä. Vaikka käsiteltävät asiat voivat olla raskaita ja vakavia, toivon tuovani sinulle toivoa, iloa ja yhä vahvempaa otetta oman hyvinvointisi rakentamiseen - lempeästi ja sinua arvostaen.


  Mitä lyhytterapia on?

  Lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin. Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeasti, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia.

  Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun muassa jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa lastia. Asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa. 

  Lyhytterapian ensisijaiseena tehtävänä on herättää toivoa. Terapian tavoite on vahvistaa selviytymistaitoja ja toipumisprosessia. Terapia keskittyy tulevaisuuteen, menneisyyttä ja erityisesti menneisyyden voimavaroja väheksymättä. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja siksi terapia on aina yksilöllisesti räätälöityä asiakkaan tilanteen ja toimintatavat huomioon ottaen.

  Mihin tilanteisiin lyhytterapia sopii?

  Lyhytterapia on ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kentällä. Se sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. 

 • Lyhytterapia on ollut erityisen tuloksellista työelämään liittyvien paineisten tilanteiden kuten masennuksen sekä ahdistus- ja jännitystilojen käsittelyssä.
 • Tärkeintä työskentelyssä on yhteistyö- ja vuorovaikutussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä, kuten missä tahansa muissakin terapiamuodoissa.

 • Edistystä tapahtuu parhaiten, kun liikutaan pienin askelin, askel kerrallaan. Joskus ensimmäisen neljän tapaamisen aikana syttyvä oivallus voi riittää, tyypillisesti tavoite saavutetaan 8-20 tapaamiskerran jälkeen.
 • Lyhytterapia sopii kenelle tahansa tukemaan ennaltaehkäisevää positiivista mielenterveyttä. 
 • Lyhytkestoisuutensa ansiosta lyhytterapia on todettu asiakkaalle kustannustehokkaaksi terapiamuodoksi.

Luottamuksellinen suhde

Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia. Lyhytterapeutin tekemät muistiinpanot tai harjoitukset säilytetään lukitussa paikassa, eivätkä ne ole ulkopuolisten saatavilla. Lyhytterapeutti ei kirjaa muuta kuin välttämättömät muistiinpanot lyhytterapiasta sen keston ajan. 

Lyhytterapeutit eivät ylläpidä rekisteriä eivätkä kirjaa tietoja OmaKantaan. Lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. Kela-tuettua lyhytpsykoterapiaa tarjoavat vain psykoterapeutit. Lyhytterapeutit eivät saa käyttää Valviran suojaamaa psykoterapeutti-nimikettä. Jos lääkäri on todennut työkyvyn olevan uhattuna, voit hakeutua psykoterapiaan Kelan kuntoutustuella.

Lyhytterapeuttisia suuntauksia ovat muun muassa ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia.Oleellisinta ratkaisukeskeisyydessä on keskittyä siihen, minkälaista muutosta asiakas haluaa ja mitä hän haluaa ongelman sijaan.