VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

 Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit.

Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

Haluatko oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan omia vahvuuksiasi? Haluatko vahvistaa hyvinvointiasi ja lisätä työhösi imua ja iloa? Toivotko voimavarojen vahvistamista ja sparrausta muutoksessa toimimiseen? Kiinnostaako sinua tuunata työtä ja uraasi positiivisen psykologian tutkimustietoon perustuvien menetelmien ja työskentelytapojen avulla?

Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksessa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla.

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. 

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. Kun ihminen voi työssään ja elämässään hyödyntää vahvuuksiaan kaikilta näiltä osa-alueilta, hän voi kokea parasta mahdollista hyvinvointia ja innostumista.

Valmennukseen sisältyy vahvuuskartoitusten lisäksi oman Kehity vahvuuksilla™ -portfolion työstämistä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä vahvuuksien eri lajien äärellä. Osana ryhmävalmennusta osallistuja laatii oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa.

Tärkeällä sijalla pienryhmävalmennuksessa ovat reflektio sekä keskustelut luottamuksellisessa ilmapiirissä ja työnohjauksellisessa hengessä - vuorovaikutus ja kollegiaalinen tuki ovat välttämätön edellytys jokaisen yksilölliselle kehittymisprosessille. Ryhmän toiminta on luottamuksellista.

Kehity vahvuuksilla™ ryhmään otetaan rajattu määrä osallistujia, ja työskentely perustuu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien sekä keskustelun hyödyntämiselle. 

Valmennuksen kesto: 2 päivää tai 8 x 2 h, tai voimme suunnitella teille sopivan kokonaisuuden esim. 3 x 3 h.


VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Halonen / Vahvuuttamo Oy.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat täältä.