Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

Tärkeällä sijalla pienryhmävalmennuksessa ovat reflektio sekä keskustelut luottamuksellisessa ilmapiirissä ja työnohjauksellisessa hengessä - vuorovaikutus ja kollegiaalinen tuki ovat välttämätön edellytys jokaisen yksilölliselle kehittymisprosessille.

Valmennukseen sisältyy vahvuuskartoitusten lisäksi oman Kehity vahvuuksilla™ -portfolion työstämistä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä vahvuuksien eri lajien äärellä. Osana ryhmävalmennusta osallistuja laatii oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa. 

Kehity vahvuuksilla™ ryhmään otetaan rajattu määrä osallistujia, ja työskentely perustuu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien sekä keskustelun hyödyntämiselle. 

Valmennuksen kesto: 2 päivää tai 8 x 2 h, tai voimme suunnitella teille sopivan kokonaisuuden esim. 3 x 3 h.VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Halonen / Vahvuuttamo Oy.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat täältä.