Kehity vahvuuksilla™

Ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

"Kun ihminen voi toimia työssään ja elämässään alueella, jossa vahvuuksien eri lajit kohtaavat, toimii hän "voimavyöhykkeellään", joka on hyvinvoinnin ja innostuksen optimaalinen vyöhyke." (Mayerson, 2015 Niemiec 2012)

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

 Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. Kun ihminen voi työssään ja elämässään hyödyntää vahvuuksiaan kaikilta näiltä osa-alueilta, hän voi kokea parasta mahdollista hyvinvointia ja innostumista.

Itsensä ja oman työnsä johtaminen alkaa omien vahvuuksien tunnistamisesta. Valmennuksessa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla. 

Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

Uusi ryhmä alkaa torstaina 17.3.2022 klo 17-19 ja päättyy kesäkuun alussa. Valmennukseen sisältyy kahdeksan (8) kahden tunnin verkkotapaamista.
Valmennuksen hinta on 170,00 € + alv 24 % (210,80 €).

Haluatko oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan omia vahvuuksiasi? Haluatko vahvistaa hyvinvointiasi ja lisätä työhösi imua ja iloa? Toivotko voimavarojen vahvistamista ja sparrausta muutoksessa toimimiseen? Kiinnostaako sinua tuunata työtäsi ja uraasi positiivisen psykologian tutkimustietoon perustuvien menetelmien ja työskentelytapojen avulla?

Humanistisen psykologian mukaisesti ihminen voi parhaiten niissä rooleissa, joissa hän voi olla oma itsensä. Hyvinvointi ja "itsensä johtaminen" lähtevät omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta ja vahvistamisesta. Kun tavoitteet ja elämän tai uran suunta rakentuvat omille vahvuuksille ja arvoille, on tuloksena parempaa hyvinvointia ja työn imua.   

MIKÄ ON KEHITY VAHVUUKSILLA™ -VALMENNUS?
Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksessa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla. Valmennuksessa omaa työtä ja uraa tarkastellaan ja tuunataan vahvuuslähtöisesti. 

Tärkeällä sijalla pienryhmävalmennuksessa ovat reflektio sekä keskustelut luottamuksellisessa ilmapiirissä ja työnohjauksellisessa hengessä - vuorovaikutus ja kollegiaalinen tuki ovat välttämätön edellytys jokaisen yksilölliselle kehittymisprosessille. Työskentelyssä hyödynnetään keskustelua sekä osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä. Ryhmän toiminta on luottamuksellista.

Kehity vahvuuksilla™ -valmennus toteutetaan 8 x 2 tunnin prosessina* (verkkotapaamisina), johon sisältyy välityöskentelyä. (Ks. kuva prosessista alla)

  1. Prosessin käynnistää henkilökohtainen VIA-luonteenvahvuuksien kartoitus.
  2. Voimakehän kuuden vahvuuslajin käsittelyssä hyödynnetään portfoliotyöskentelyä, jonka tueksi osallistujat voivat tilata kaikki materiaalit sisältävän Kehity vahvuuksilla™-työkirjan (22,00 €) tai käyttää valmennuksessa saatua pdf-materiaalia.
  3. Ohjattu (vapaaehtoinen) välityöskentely syventää valmennuksessa opittua.
  4. Lopputuloksena osallistujalla on tavoitteen mukaisesti oman työn / hyvinvoinnin / uran kehittämissuunnitelma. 

*Kehity vahvuuksilla™ valmennus on räätälöitävissä työyhteisöille esim. valmennuksen kokonaiskestoa ja valmennuskertojen lukumäärää muuttamalla.

Hinta

170,00 € + alv 24 % (yhteensä 210,80 €)

Valmennuksen hintaan sisältyy:
• kahdeksan verkkovalmennustapaamista (yht. 16 tuntia)
• kattava materiaali pdf-tiedostoina
• ohjattu portfoliotyöskentely

Voit tilata erikseen Kehity vahvuuksilla™-työkirjan (22 €).

Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus maksetaan ennen ensimmäistä valmennustapaamista joko verkkokauppaostoksena tai laskulla. Lasku lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä lähetettyyn sähköpostiin tai voit erikseen lähettää sähköisen laskutusosoitteen (katja@katjakiiski.com) tai kirjoittaa sen ilmoittautumisessa olevaan Asiasi-laatikkoon. 

Zoom- osallistumislinkki ohjeineen ja ennakkotehtävä lähetetään lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen laskun maksamisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautua voi 9.3.2022 mennessä alla olevalla lomakkeella, puhelimitse, sähköpostitse tai ostamalla valmennuksen verkkokaupasta. Valmennuksen toteutuminen vahvistetaan viimeistään viikko ennen valmennuksen alkua.

Valmentaja

Valmentajana toimii Katja Kiiski, VOIMAKEHÄ®-mentori, työnohjaaja STOry ja tiimi ja johdon koutsi.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.   


Tutkittua tietoa ja vaikuttavuutta!

Kehity vahvuuksilla™ ei ole mikä tahansa valmennus, vaan tutkittuun tietoon ja teoriaan, humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan, laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva vahvuusinterventio, prosessi ja tutkimusmatka oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. 

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennusta tutkitaan parhaillaan Oamkissa. Tutkimushypoteesina on, että ryhmätoiminta vahvistaa osallistujien positiivista psykologista pääomaa (PsyCap).

Positiivinen psykologinen pääoma, PsyCap on tieteellisesti tutkittu ja mitattavissa oleva käsite, kehitettävä ominaisuus, joka pitää sisällään optimismin, toiveikkuuden, itseluottamuksen sekä resilienssin - muutoksen ja oman elämän suunnittelun kannalta välttämättömiä valmiuksia.

Tutkimukset osoittavat, että PsyCap on yhteydessä esimerkiksi myönteisiin urasiirtymiin, työllistymiseen, elämäntyytyväisyyteen sekä organisaatioissa mm. innovatiivisuuteen, asiakaspalvelun laatuun ja tuloksellisuuteen. Psykologisen pääoman kehittäminen on organisaatioiden voimavara, joka on yhteydessä myös siihen, miten ihmiset hyödyntävät taitojaan, osaamistaan ja verkostojaan eli miten yritys voi ottaa paremmin hyödyntää myös taloudellista, inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Psykologisen pääoman kehittämiseen tähtäävät interventiot tuottavat tutkimusten mukaan jopa 200 % hyödyn (ROI, return on investment).

Tutkimuksen alustavat tulokset ovat erittäin lupaavia: Ensimmäisen ryhmän kohdalla osallistujien positiivinen psykologinen pääoma vahvistui keskimäärin 14 %. Työn imussa on saavutettu jopa 29 % parannus lähtötilanteeseen. On varmaa, että näin iso muutos tuntuu ja näkyy parempana hyvinvointina, innostumisena työssä.VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat ja mentorit täältä.