Kehity vahvuuksilla™

Ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

"Kun ihminen voi toimia työssään ja elämässään alueella, jossa vahvuuksien eri lajit kohtaavat, toimii hän "voimavyöhykkeellään", joka on hyvinvoinnin ja innostuksen optimaalinen vyöhyke." (Mayerson, 2015 Niemiec 2012)

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

 Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. Kun ihminen voi työssään ja elämässään hyödyntää vahvuuksiaan kaikilta näiltä osa-alueilta, hän voi kokea parasta mahdollista hyvinvointia ja innostumista.

Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

Uusi ryhmä alkaa 13.1.2022 klo 17-19 ja päättyy 3.3.2022.


Olet lämpimästi tervetullut Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennukseen. Valmennuksessa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla. Itsensä ja oman työnsä johtaminen alkaa omien vahvuuksien tunnistamisesta.

Haluatko oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan omia vahvuuksiasi? Haluatko vahvistaa hyvinvointiasi ja lisätä työhösi imua ja iloa? Toivotko voimavarojen vahvistamista ja sparrausta muutoksessa toimimiseen? Kiinnostaako sinua tuunata työtäsi ja uraasi positiivisen psykologian tutkimustietoon perustuvien menetelmien ja työskentelytapojen avulla?

MIKÄ ON KEHITY VAHVUUKSILLA™ -VALMENNUS?
Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksessa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla. Valmennusryhmä sisältää 8 kaahden tunnin tapaamiskertaa verkossa.

Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksessa omaa työtä ja uraa tarkastellaan ja tuunataan vahvuuslähtöisesti. Toiminta perustuu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien sekä hyödyntämiselle ja keskustelulle vertaisryhmässä. Osana ryhmävalmennusta osallistuja työstää oma Kehity vahvuuksilla™ -portfoliotaan ja laatii oman kehittymissuunnitelmansa.

Humanistisen psykologian mukaisesti ihminen voi parhaiten niissä rooleissa, joissa hän voi olla oma itsensä. Hyvinvointi ja "itsensä johtaminen" lähtevät omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta ja vahvistamisesta. Kun tavoitteet ja elämän tai uran suunta rakentuvat omille vahvuuksille ja arvoille, on tuloksena parempaa hyvinvointia ja työn imua.  

Valmennuksen kesto on kahdeksan (8) kahden tunnin verkkotapaamista. 

Valmennuskertojen välillä vahvuustyöskentelyä jatketaan syventävien välitehtävien avulla. 

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksessa omia vahvuuksia tarkastellaan ja omaa työtä ja uraa tuunataan vahvuuslähtöisesti. Kehity vahvuuksilla™ ei ole mikä tahansa valmennus, vaan tutkittuun tietoon ja teoriaan, humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan, laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva vahvuusinterventio, prosessi ja tutkimusmatka oman hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kehity vahvuuksilla™ ryhmään otetaan rajoitettu määrä osallistujia.

Tärkeällä sijalla pienryhmävalmennuksessa ovat reflektio sekä keskustelut luottamuksellisessa ilmapiirissä ja työnohjauksellisessa hengessä - vuorovaikutus ja kollegiaalinen tuki ovat välttämätön edellytys jokaisen yksilölliselle kehittymisprosessille. Työskentelyssä hyödynnetään osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä sekä keskustelua. Ryhmän toiminta on luottamuksellista.

Osana ryhmävalmennusta osallistuja työstää omaa Kehity vahvuuksilla™ -portfoliota ja laatii oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa. Ryhmälle perustetaan oma suljettu keskustelualusta, jossa voi käydä vertaiskeskusteluja. 

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 6.1.2022 mennessä valmentajalle sähköpostilla (katja@katjakiiski.com) tai puhelimitse 050 414 2005. 

Hinta

250,00 € + alv 24 % (yhteensä  310,00 €) 

Hintaan sisältyy 8 x 2h verkkotapaamiset sekä monipuolinen valmennusmateriaali.

Valmentaja

Valmentajana toimii Katja Kiiski, työnohjaaja STOry, koutsi sekä VOIMAKEHÄ®-mentori.


Tutkittua tietoa ja vaikuttavuutta!

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennusta tutkitaan parhaillaan Oamkissa. Tutkimushypoteesina on, että ryhmätoiminta vahvistaa osallistujien positiivista psykologista pääomaa (PsyCap).

Positiivinen psykologinen pääoma, PsyCap on tieteellisesti tutkittu ja mitattavissa oleva käsite, kehitettävä ominaisuus, joka pitää sisällään optimismin, toiveikkuuden, itseluottamuksen sekä resilienssin - muutoksen ja oman elämän suunnittelun kannalta välttämättömiä valmiuksia.

Tutkimukset osoittavat, että PsyCap on yhteydessä esimerkiksi myönteisiin urasiirtymiin, työllistymiseen, elämäntyytyväisyyteen sekä organisaatioissa mm. innovatiivisuuteen, asiakaspalvelun laatuun ja tuloksellisuuteen. Psykologisen pääoman kehittäminen on organisaatioiden voimavara, joka on yhteydessä myös siihen, miten ihmiset hyödyntävät taitojaan, osaamistaan ja verkostojaan eli miten yritys voi ottaa paremmin hyödyntää myös taloudellista, inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Psykologisen pääoman kehittämiseen tähtäävät interventiot tuottavat tutkimusten mukaan jopa 200 % hyödyn (ROI, return on investment).

Tutkimuksen alustavat tulokset ovat erittäin lupaavia: Ensimmäisen ryhmän kohdalla osallistujien positiivinen psykologinen pääoma vahvistui keskimäärin 14 %. Työn imussa on saavutettu jopa 29 % parannus lähtötilanteeseen. On varmaa, että näin iso muutos tuntuu ja näkyy parempana hyvinvointina, innostumisena työssä.VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat ja mentorit täältä.