Tyhytoiminta
Työhyvinvointia ja yhdessä tekemistä

Työhyvinvointia ja yhteisöllistä kehittämistä työyhteisöille

Tyhytoiminta voi olla osana työyhteisön kehittämispäivää tai oma erillinen tapahtuma, koulutus tai työpaja.

Toiminnan tarkoituksena on luoda osallistavilla menetelmillä kehittämisen ja oppimisen tila, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat. Tilaisuuden aikana käydään merkityksellisiä keskusteluja, jotka synnyttävät uusia ajattelutapoja tai toimintamalleja. Tällaisessa tilassa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat vaikuttaa kehittämisen tai oppimisen lopputulokseen. Osallistavien menetelmien avulla yhteisön jäsenet saadaan alusta alkaen mukaan yhteisen tarkoituksen, suunnan, tehtävän ja pelisääntöjen kirkastamiseen.

Tyhytoiminnassa voidaan käyttää fasilitointia, ratkaisukeskeistä valmennusta ja ratkaisukeskeisten menetelmien koulutusta.

Alla on esimerkkejä tyhytoimintaan sopivista valmennuksista ja työpajoista: