TOTTI-keskustelu
Ammatillinen tukikeskustelu

TOTTI-keskustelu

Työpaikan Odottamattomien Tilanteiden TukI-keskustelu

Mihin TOTTI-keskustelua tarvitaan?

Kun työssä tapahtuu jotain järkyttävää, normaali työn tekeminen häiriintyy. Ihmiset reagoivat ja kokevat yksilöinä ja yhteisöinä vahvoja tunteita, ja huhut ja kuulopuheet pääsevät valloilleen. TOTTI-keskustelussa tuetaan ja rakennetaan ryhmän selviämistapoja vaikean tilanteen jälkeen: sitä miten tuetaan itseä ja toista jatkamaan eteenpäin ja löytämään taas tapoja keskittyä työhön.

Milloin?

Tukikeskustelu järjestetään, kun työpaikalla on tapahtunut jokin äkillinen, yllättävä ja tunteita nostattava tapahtuma esimerkiksi onnettomuus, väkivaltatilanne, äkillinen kuolema, vakava loukkaantuminen tai työtapaturma.

Tukikeskustelun ensisijainen tarkoitus on tukea työn teon jatkumista vaikean tapahtuman jälkeen. Selviämisen tuessa on kyse yksilön henkilökohtaisista ja koko työyhteisön kokemuksista. Tukikeskustelussa käsitellään äkillisten tilanteiden jälkeen odotettavissa olevia normaaleja reaktioita ja tunteita. 

Tukikeskustelulla autetaan työyhteisöä ja työntekijöitä toipumaan stressistä ja palaamaan perustehtäväänsä. Tapahtunutta ei lakaista maton alle, vaan keskustelussa tuetaan ryhmän selviämistapoja sen kanssa.

Mitä tapahtuu?

TOTTI-keskustelu koostuu viidestä vaiheesta:

- Tieto tapahtuneesta

- Tunteita ja tuumailua

- Tukea antaen ja saaden 

- Toimenpiteitä arjen jatkumiseen

- Tulevaisuuteen suuntaaminen

Tukikeskustelu järjestetään mahdollisimman pian vaikean tapahtuman jälkeen, noin 5-7 vuorokautta tapahtumasta. TOTTI-ohjaaja vastaa tukikeskustelun tilaisuuden vetämisestä ja etenemisestä. Keskustelu tarjotaan ensisijaisesti niille työntekijöille, joita tilanne on koskettanut. Esimies on mukana tilaisuuden valmisteluissa ja osallistujana keskustelussa. Yleensä keskustelutilaisuuteen varataan noin 2-3 tuntia. 

Totti-keskustelu on Krisse Lipposen ja Bodil Mickelsin kehittämä menetelmä, joka perustuu positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen.