TOTTI®-tukikeskustelu

Työyhteisön kriisitilanteiden TOTTI®-tukikeskustelu

Kun työyhteisöä on kohdannut kriisi, ihmiset tarvitsevat tukea, jotta arjen työ voisi jatkua kaikesta huolimatta edelleen. Järkyttävän tapahtuman jälkeen normaali työn tekeminen häiriintyy. Ihmiset reagoivat ja kokevat yksilöinä ja yhteisöinä vahvoja tunteita, ja huhut ja kuulopuheet pääsevät valloilleen.

TOTTI®-tukikeskustelussa tuetaan ja rakennetaan ryhmän selviämistapoja vaikean tilanteen jälkeen: sitä miten tuetaan itseä ja toista jatkamaan eteenpäin ja löytämään taas tapoja keskittyä työhön.

Milloin tarvitaan TOTTIa?

Tukikeskustelu järjestetään, jos työpaikkaa koskettaa jokin äkillinen, yllättävä ja tunteita nostattava tapahtuma esim. onnettomuus, väkivaltatilanne, äkillinen kuolema, vakava loukkaantuminen tai työtapaturma. 

Tukikeskustelun ensisijainen tarkoitus on tukea työn arjen jatkumista kaikesta huolimatta. Selviämisen tuessa on kyse henkilökohtaisista kokemuksista (yksilöistä) ja samalla koko työpaikasta/työyhteisöstä. Vaikeasti käsiteltävän tilanteen jälkeinen työn hoitaminen nousee tukityöskentelyn keskiöön.

Tukikeskustelussa ei ole kyse psyykkisten häiriöiden hoidosta, vaan äkillisten tilanteiden jälkeen odotettavissa olevien normaalien reaktioiden ja tunteiden läpityöskentelyä. Tukikeskustelulla pyritään auttamaan työyhteisöä ja työntekijöitä toipumaan stressistä ja palaamaan perustehtäväänsä. Tapahtunutta ei sivuuteta, vaan keskustelussa tuetaan ryhmän selviämistapoja sen kanssa.

Totti-tukikeskustelu käydään työpaikalla mahdollisimman pian odottamattoman tilanteen jälkeen. Tukikeskustelun aika on pahimman shokkivaiheen jälkeen eli noin viikon sisällä tapahtuneesta.

Keskusteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki ne, keitä odottamaton tilanne on koskettanut.

Yleensä istuntoon varataan n. 2-3 tuntia. Tukikeskustelun jälkeen mietitään yhdessä, onko tarvetta jatkoistuntoon parin viikon kuluttua.

Hinnat

Ryhmän koko alle 12 henkilöä 200,00 € / 60 min

Ryhmän koko 13-25 henkilöä (kaksi Totti-ohjaajaa) 400,00 € / 60 min

Sisältää valmistelevan etukäteispalaverin ja tukikeskustelun.