Blogi
Unelmia paremmasta työelämästä

Unelmia paremmasta työelämästä

Minulla on unelma paremmasta työelämästä. Unelmani on, että työpaikoilla keskustellaan enemmän, kuunnellaan toisiamme, kysytään kun ei ymmärretä ja ollaan ihmisiä toisillemme.

Kirjoitan Unelmia paremmasta työelämässä -blogissani ajatuksiani ja kokemuksiani työelämästä käytännönläheisesti ja teoriaan sopivasti turvautuen työnohjaajan ja työyhteisökehittäjän näkökulmasta.

Kirjoitukset on jaettu kolmeen kategoriaan: keinoja parempaan työelämään, ratkaisukeskeinen työskentely ja luin kirjan.

Tervetuloa lukemaan ajatuksiani paremmasta työelämästä!

Työnohjaus auttaa työn hallinnassa

Työelämän muuttuessa tarvitaan aikaa ja tilaa uudistavalle ajattelulle sekä oman työn reflektiolle niin yksilö-, ryhmä- kuin työyhteisötasollakin. Työnohjaus tarjoaa yksilölle, ryhmälle tai vaikka koko työyhteisölle ajan ja paikan oman työn ja työprosessien tavoitteelliseen tutkimiseen ja kehittämiseen koulutetun työnohjaajan tuella. Työnohjaus sopii erityisen hyvin esimiehille, johtajille ja johtoryhmille johtamisen kehittämisen apuvälineeksi.

Työnohjauksen vaikuttavuutta on tutkittu laajalti. Lapin yliopiston dosentti ja henkilöstötuottavuuden tutkimusjohtaja Marko Kestin tekemän tutkimuksen mukaan johdon ja esimiehen työnohjauksella voidaan saada aikaan jopa 500-3000 euron tuottavuuden kasvu työntekijää kohden. Tuottavuuden kasvu syntyy palvelukapasiteetin ja liikevaihdon kasvusta sekä vaihtuvuuden ja sairaspoissaolojen pienenemisestä.


Lue lisää työnohjauksesta:

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten työnohjaus voi auttaa teidän työyhteisöänne. 

"Ihmisten tulee oppia tunnistamaan, mitkä asiat elämässämme ovat omassa vallassamme ja
mitkä eivät. Täysin omassa vallassamme ovat oikeastaan vain omat ajatuksemme,
asenteemme ja tavoitteemme."