Napit vastakkain

Keinoja keskusteluun ja yhteistyöhön

Miten kritiikki annetaan ja otetaan vastaan?

Työyhteisöissä on tilanteita, jolloin työkaverille on annettava palautetta hänen tavastaan tehdä työtä. Kriittistä palautetta pitääkin antaa, kunhan sen tekee hienotunteisella ja arvostavalla tavalla:

  • Valitse sopiva aika ja paikka kritiikin antamiselle.
  • Kerro asianomaiselle, miten toivot hänen toimivan sen sijaan, että selität hänelle, miten hänen ei pitäisi toimia.

  • Vala hänen uskoa siihen, että hän pystyy toimimaan toiveesi mukaisesti.

  • Tarkista lopuksi, että hänelle jäi keskustelusta hyvä mieli.

Lue blogikirjoituksestani Onko työyhteisönne yhteisöllisyys kestävällä jäällä, miten kritiikkiä on helpompi ottaa vastaan.


Kuinka ratkaisukeskeisyyttä voi soveltaa ärsyttävän ihmisen kohtaamisessa?

Osallistuin koulutukseen, jossa kanadalainen ratkaisukeskeisen valmennuksen kouluttaja Haesun Moon kertoi esimerkin, miten onnistui kääntämään ärsytyksen tunteet toista arvostavaksi ja kunnioittavaksi.

Lue blogikirjoituksestani Ärsyttävän ihmisen kohtaamisesta, miten ärsytyksen tunteen voi muuttaa arvostavaksi ja kunnioittavaksi.


Ristiriidan käsittelyä

Kokouksen vetäjä tai aktiivinen jäsen voi ennakoiden tai heti erimielisyyksien noustessa laittaa otsikon tai kysymyksen fläpille ja pyytää miettimään hetken, mitä näkökulmia tai eri puolia tähän teemaan liittyy. Miettimisen jälkeen niitä voi kirjata ja tarkastella.

Kun asiat rinnastuvat eri mahdollisuuksina tai tavallaan samanarvoisina vaihtoehtoina, käsittely on maltillisempaa ja avartavampaa. Näin ei mennä päätöksentekoon voimakkaan puolesta/vastaan -tunnereaktion kanssa. Toki mahdollinen päätös voi silti loppupeleissä olla jollekin vähemmän mieleinen tai haitallisempi kuin toiselle.

Miten kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat

Videolla kerron tarinan ryhmästä, jossa pattitilanteesta selvittiin niin, että luottamus ja avoimuus ryhmässä lisääntyivät. Ryhmässä haluttiin nostaa kissa pöydälle eli puhua päin naamaa, mitä mieltä ollaan toisistaan.


Voit lukea lisää ristiriitojen käsittelystä blogikirjoituksestani Mitä sanoa keskustelun kuumetessa, jossa selviää miten tilanteessa voidaan käyttää tuttuja rakentavan vuorovaikutuksen keinoja.


Parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työyhteisöihin

Esimiehet ja muut työyhteisön jäsenet voivat tietoisesti vaikuttaa siihen, minkälainen työilmapiiri työyhteisössä on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän yhteistyönsä toimii.

Keskeisimpiä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja innostavan työilmapiirin rakentamisessa ovat onnistuminen, motivaatio, ongelmien ratkaiseminen, kriittinen palaute, kritiikin vastaanottaminen ja loukkaantumisten sopiminen.

Mitä useampi työntekijä työyhteisössä hallitsee nämä taidot sitä suuremmalla todennäköisyydellä työntekijät viihtyvät työssään ja motivaatio on korkealla.

Esittelen seuraavassa paremman työelämän vinkkeinä nämä kuusi vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa, joista erityisesti kriittisen palautteen antamisen, kritiikin vastaanottamisen ja loukkaantumisten sopimisen taitoja tarvitaan ristiriitatilanteiden käsittelyssä:


Voit lukea lisää hyvästä vuorovaikutuksesta  blogikirjoituksestani Hyvä vuorovaikutus työyhteisössä:


Hyvä työyhteisö -koulutuksessa perehdytään Furmanin ja Aholan (2010) määrittelemiin edellä mainittuihin kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat keskeisimpiä työyhteisön hyvinvoinnin ja innostavan ilmapiirin rakentamisessa.

Lue lisää koulutuksesta:

Miten ottaa tunteita tai voimakkaita reaktioita nostattava asia käsittelyyn ilman että mennään "kuka loukkasi ja kuka loukkaantui" -tasolle?