Keinoja keskusteluun ja yhteistyöhön

Tarvitsemme työelämässä tunnetaitoja - kykyä tunnistaa, ymmärtää, kohdata ja käsitellä työpaikan tunteita rakentavasti eli tunneilmaston johtamista yksilöinä ja työyhteisöinä. Tunneilmaston johtaminen alkaa tietoisuuden ja itsetuntemuksen kasvattamisesta eli tunnetietoisuudesta - siitä, että huomaa ja tunnistaa tilanteessa esiintyvät tunteet...

Jos hän esimerkiksi sanoo, ettei tahdo olla väsynyt koko ajan, voimme olettaa hänen haluavan olevan pirteämpi ja energisempi.

Riidan keskellä viimeinen mieleesi tuleva asia on miettiä, miten voit osoittaa arvostusta keskustelukumppanillesi. Viestit todennäköisemmin sanoin ja elein päinvastaista kaventaen samalla ajatteluasi ja kadottaen uteliaisuutesi ja avoimuutesi.

Työyhteisöissä on tilanteita, jolloin työkaverille on annettava palautetta hänen tavastaan tehdä työtä. Kriittistä palautetta pitääkin antaa, kunhan sen tekee hienotunteisella ja arvostavalla tavalla.