Itsemyötätunto - ystävällisyyttä itseä kohtaan

15.01.2022

Itsemyötätunto kiteytetään kolmeen osatekijään (Kristin Neff). Osatekijöitä voi ajatella myös eri sisäänkäynteinä itsemyötätuntoon. 

Itsemyötätunto on:

1. Ystävällisyyttä itseä kohtaan. Se ilmenee aktiivisena ja ymmärtäväisenä itseen suhtautumisena ja itsestä huolen pitämisenä. 

Sen vastakohtana on itsekriittisyys. Kun asiat eivät elämässä suju niin kuin toivoisi, se synnyttää helposti halua vastustaa tai torjua tilannetta. Näin kasvatamme stressiä, turhautumista ja kriittisyyttä. Hyväksyntä ja lämmin ystävällisyys itseä kohtaan tuottaa tasapainoa kokemuksiin.

2. Yhteistä ihmisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Itsemyötätuntotaidot tuovat huomion siihen, miten meillä kaikilla on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita ihmisinä. Samaan aikaan arjessa voi olla läsnä onnistumisen ja ilon hetkiä sekä mieltä kuormittavia asioita. Epätäydellisyys, elämän säröt ja kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään.Vaikeuden hetkellä saattaa kokemus olla muista eristävä: "vain minulle/ minuun voi sattua näin" tai "miksi minulle kävi näin". Myös surussa huomio kääntyy sisäänpäin. 

Yhteenkuuluvuuden vastakohta on siis eristäytyminen muista.

3. Mindfulness - tietoisen läsnäolon taitoa. Huomaan, havainnoin vointiani - mitä itselleni kuuluu. Otan tunteen vastaan hyväksyen kokemuksen, oli se millainen tahansa. Tietoinen läsnäolo tuottaa selkeyttä ja kasvattaa taitoa olla myös ikävien tunteiden ja ajatusten kanssa. Silloin ei ole tarvetta sysätä niitä pois tai jäädä vatvomaan niitä. Läsnäolo on itsemyötätunnon "sisar", molempia tarvitaan. 

Tietoisen läsnäolon vastakohta on asioiden märehtiminen tai torjunta.

Itsemyötätunnon asteikko

Meissä on monia puolia ja eri tilanteissa reagoimme eri tavoin. Omaa toimintatapaa voi arvioida janan avulla, jonka ääripäissä ovat itsemyötätunnon tekijöiden eri ulottuvuudet kuten

-"kritisoin ja arvostelen itseäni usein" - "tarjoan ystävällisyyttä itseäni kohtaan",

-"vaikeissa hetkissä haen yhteyttä muihin" - "eristäydyn"

- "epäonnistumisissa jään vatvomaan asioita" - "pyrin arvioimaan tilannetta tasapainoisesti".

Tunnistatko tilanteita, joissa sisäinen kriitikkosi on tyypillisesti äänessä?

Vinkki! Itsemyötätunnon testi löytyy Ronnie Grandellin Itsemyötätunto -sivuilta suomeksi:

Lähde: Itsemyötätunto-sivusto (Mari Juote ja Leena Räsänen)