Johdon coaching

Coaching on tavoitteellista keskustelua, jossa oivalluttavin kysymyksin ja

ajattelua haastaen saadaan aikaan tehokasta muutosta ajatteluun ja tekemiseen.

Johdon coaching

Johdon coachingilla tarkoitetaan tavoitteellista, oivalluttavaa prosessia, jossa asiakkaan voimavarat ja vahvuudet hyödynnetään asiakkaan omien ratkaisujen etsimisessä. Kyseessä on kokonaisvaltainen itsensä kehittämisen prosessi, jossa vastuu oman elämän muutoksista on coachattavalla ja vastuu prosessin ohjaamisesta coachilla.

Coachingiin voi sisältyä asiakkaan pystyvyysuskon vahvistamista, omien ajatusten, tunteiden ja uskomusten reflektointia, omien vahvuuksien tunnistaminen laajan vahvuusnäkemyksen pohjalta, uusien toimintatapojen harjoittelua ja oppimista sekä runsaasti oivalluksia omasta itsestään ja johtamistavastaan.

Johdon coachingissa voidaan yhdistää organisaation tavoitteet valmennettavan omiin tavoitteisiin. Coachingin tavoitteet, raportointi ja tuloksellisuuden mittarit sovitaan yhdessä sponsorin ja valmennettavan kanssa kolmikantaneuvottelussa. Varsinainen muutosprosessi tapahtuu todellisessa elämässä ja sitä tuetaan mm. asiakkaan kanssa muotoiltujen vapaaehtoisten välitehtävien avulla.

Coaching voidaan toteuttaa lähitapaamisina tai etänä.

Positiivisena johtajana kehittyminen -

Autenttisen johtajuuden tunnistaminen ja kehittäminen vahvuusajattelulla

Positiivisen psykolologian laajaan vahvuusajatteluun perustuvaa VOIMAKEHÄ® -teoria, -ajattelu ja työskentely soveltuu hyvin johtamisen ja esimiestyön tueksi itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisvälineeksi. 

Laajaan vahvuusajatteluun pohjautuvaan coachingprosessiin sisältyy (esim. 5 x 60 min) oman ajattelun, asenteiden, arvojen ja ihmiskäsityksen tarkastelua yhteisessä coachingreflektiossa:

 • Omien vahvuuksien tunnistaminen laajan vahvuusnäkemyksen pohjalta: mistä minä tulen, kuka minä olen ja miten toimin?
 • Positiivisena johtajana kehittyminen: miten kehityn ja millaiseksi voin tulla? Ks. kuva alla. Kuva löytyy Sanna Wenströmin artikkelista Positiivisena johtajana kehittyminen.
 • Positiivisen organisaation kehittäminen: miten vien käytäntöön omassa ja organisaation toiminnassa.

"Positiivinen johtaminen voidaan määritellä positiivisen psykologian soveltamiseksi johtamisessa. Näin määriteltynä positiivisessa johtamisessa keskeistä on myönteisten tunteiden vahvistaminen, vahvuuksien huomioiminen ja hyvinvoinnin edistäminen." (Wenström 2020)

Mihin tarpeisiin coachingia usein haetaan?

Yksilöcoaching on oivallinen kehittämisväline kun halutaan

 • pohtia muutostilanteisiin liittyviä ajatuksia, tilanteita ja tunteita
 • lisätä motivaatiota ja vastuunottoa
 • tukea kehittymistä esimieheksi/johtajaksi
 • tukea itsensä johtamista, oma-aloitteisuutta ja päätöksentekoa
 • tehostaa omia rutiineja
 • tukea suunnan etsimiseen
 • kirkastaa tulevaisuuden tavoitteita
 • tukea omien vahvuuksien oivaltamiseen
 • tukea tavoitteisiin pääsemistä omien arvojen ja tavoitteiden mukaisella tavalla
 • tukea ylikuormittuneeseen tilanteeseen ja ajanhallintaan
 • oppia tuntemaan itsensä paremmin

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, soita tai lähetä sähköpostia.