Johdon coaching 
Tehokasta tavoitteiden suuntaista keskustelua

Tunne itsesi - johda ihmisiä paremmin

Esimiehenä tai -naisena toimiminen on monialainen ammatti. Se sisältää yleensä jonkin alan erikoisammattitutkinnon lisäksi erilaista hallinnollista ja taloudellista osaamista. Todellisen menestyksen ja omassa työssä viihtymisen avain on kuitenkin ihmisten johtamisen taito - se, että viihdyt esimiehen nahassasi. (Kurttila, Laane, Saukkola & Tranberg. Arvostus - valmentava kirja esimiehille)

Coaching on tavoitteellista keskustelua, jossa oivalluttavin kysymyksin ja ajattelua haastaen saadaan aikaan tehokasta muutosta ajatteluun ja tekemiseen.  

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2010. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esimiehiä. Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana työssäni on ollut koko ajan valmentava ja tavoitteellinen ote. Haluan kuitenkin saada myös coachin sertifioinnin. Aloitin kesäkuussa 2020 Certified Team Coach & Excecutive Coach -opinnot. Valmistun helmikuussa 2021.

Lue tarinastani lisää kokemuksestani ja osaamisestani. 

Tarjoan koulutuksen aikana coachausta opiskeluhintaan. Coaching voidaan toteuttaa myös etänä. 

Coaching räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Coaching on aina tavoitteellista - asiakkaan asettamien tavoitteiden mukaista. Coachingiin sisältyy usein omien vahvuuksien ja pystyvyysuskon vahvistamista, omien ajatusten, tunteiden ja uskomusten haastamista, uusien toimintatapojen harjoittelua ja oppimista sekä runsaasti oivalluksia omasta itsestään ja johtamistavastaan. 

Coachingissa tuetaan asiakasta hänen haluamaansa muutosta kohti: autetaan näkemään voimavarojen, mahdollisuuksien ja vahvuuksien lisäksi, mitkä asiat ovat omassa hallinnassa, mitkä asiat kannattaa säilyttää ja mistä voi luopua ja mikä on riittävää. Coachiningissa keskitytään erityisesti huomaamaan jo toimivia, resilienssiä ja voimavaroja lisääviä asioita Sanonta kuuluukin: Missä ajatuksesi ovat, sieltä löydät itsesi tulevaisuudessa.

Mihin tarpeisiin coachingia usein haetaan?

Yksilöcoaching on oivallinen kehittämisväline kun halutaan

  • pohtia muutostilanteisiin liittyviä ajatuksia, tilanteita ja tunteita
  • lisätä motivaatiota ja vastuunottoa
  • tukea kehittymistä esimieheksi/johtajaksi
  • tukea itsensä johtamista, oma-aloitteisuutta ja päätöksentekoa
  • tehostaa omia rutiineja
  • tukea suunnan etsimiseen
  • kirkastaa tulevaisuuden tavoitteita
  • tukea omien vahvuuksien oivaltamiseen
  • tukea tavoitteisiin pääsemistä omien arvojen ja tavoitteiden mukaisella tavalla
  • tukea ylikuormittuneeseen tilanteeseen ja ajanhallintaan
  • oppia tuntemaan itsensä paremmin

Kuuden kerran coaching voi sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

  1. Ole paras itsesi - mikä riittää?
  2. Työn laajempi merkitys - mikä tekee työstä sinulle merkityksellistä?
  3. Menestyksen avaimet - mitä teen ja mitä sanon?
  4. Johda jokaista kuin hän olisi tähti - miten näen alaiseni?
  5. Rauhallisuutta vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen
  6. Oman sisäisen voiman valjastaminen - viisauteni ja tietoni
  7. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen - myönteisyyden voima

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, soita tai lähetä sähköpostia.