Johdon coaching 

Tehokasta tavoitteiden suuntaista keskustelua

Tunne itsesi - johda ihmisiä paremmin

Esihenkilönä toimiminen on monialainen ammatti. Se sisältää yleensä jonkin alan erikoisammattitutkinnon lisäksi erilaista hallinnollista ja taloudellista osaamista. Todellisen menestyksen ja omassa työssä viihtymisen avain on kuitenkin ihmisten johtamisen taito - se, että viihdyt esihenkilön nahassasi. (Kurttila, Laane, Saukkola & Tranberg. Arvostus - valmentava kirja esimiehille)

Coaching on tavoitteellista keskustelua, jossa oivalluttavin kysymyksin ja 

ajattelua haastaen saadaan aikaan tehokasta muutosta ajatteluun ja tekemiseen.

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2010. Yksilöasiakkaani ovat olleet pääasiassa esihenkilöitä. Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana työssäni on ollut koko ajan coachaava ja tavoitteellinen ote. Haluan kuitenkin saada myös coachin sertifioinnin. Aloitin kesäkuussa 2020 Certified Team Coach & Excecutive Coach -opinnot. Valmistun helmikuussa 2021.

Lue tarinastani lisää kokemuksestani ja osaamisestani. 

Tarjoan koulutuksen aikana coachausta opiskeluhintaan:
viisi kertaa 60 min / 450 € + alv 24 %.
Coaching voidaan toteuttaa myös etänä. 

Coachingilla tarkoitetaan tavoitteellista, oivalluttavaa prosessia, jossa asiakkaan voimavarat ja vahvuudet hyödynnetään asiakkaan omien ratkaisujen etsimisessä. Kyseessä on kokonaisvaltainen itsensä kehittämisen prosessi, jossa vastuu oman elämän muutoksista on valmennettavalla ja vastuu prosessin ohjaamisesta valmentajalla.

Coachingiin sisältyy asiakkaan pystyvyysuskon vahvistamista, omien ajatusten, tunteiden ja uskomusten haastamista, uusien toimintatapojen harjoittelua ja oppimista sekä runsaasti oivalluksia omasta itsestään ja johtamistavastaan. 

Johdon coachingissa voidaan yhdistää organisaation tavoitteet valmennettavan omiin tavoitteisiin ja yhdessä sponsorin ja valmennettavan kanssa sovitaan coachingin tavoitteet, raportointi ja coachingin tuloksellisuuden mittarit kolmikantaneuvottelussa. Varsinainen muutosprosessi tapahtuu todellisessa elämässä ja sitä tuetaan mm. asiakkaan kanssa muotoiltujen välitehtävien avulla.

Mihin tarpeisiin coachingia usein haetaan?

Yksilöcoaching on oivallinen kehittämisväline kun halutaan

 • pohtia muutostilanteisiin liittyviä ajatuksia, tilanteita ja tunteita
 • lisätä motivaatiota ja vastuunottoa
 • tukea kehittymistä esimieheksi/johtajaksi
 • tukea itsensä johtamista, oma-aloitteisuutta ja päätöksentekoa
 • tehostaa omia rutiineja
 • tukea suunnan etsimiseen
 • kirkastaa tulevaisuuden tavoitteita
 • tukea omien vahvuuksien oivaltamiseen
 • tukea tavoitteisiin pääsemistä omien arvojen ja tavoitteiden mukaisella tavalla
 • tukea ylikuormittuneeseen tilanteeseen ja ajanhallintaan
 • oppia tuntemaan itsensä paremmin

Kuuden kerran coaching voi sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

 1. Ole paras itsesi - mikä riittää?
 2. Työn laajempi merkitys - mikä tekee työstä sinulle merkityksellistä?
 3. Menestyksen avaimet - mitä teen ja mitä sanon?
 4. Johda jokaista kuin hän olisi tähti - miten näen alaiseni?
 5. Rauhallisuutta vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen
 6. Oman sisäisen voiman valjastaminen - viisauteni ja tietoni
 7. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen - myönteisyyden voima

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, soita tai lähetä sähköpostia.