Koulutusta ristiriitojen käsittelyyn

Miten edistän sovun henkeä työyhteisössäni? -koulutus

Erityisesti esimiehet tarvitsevat taitoja käsitellä ristiriitoja ja kohdata ristiriitojen synnyttämiä tunteita. Jos ristiriitoja ja ongelmia ei käsitellä, on seurauksena klikkiytymistä, vastuuttomuutta, yhteistyöhaluttomuutta, takanpäin puhumista, syntipukkien etsimistä ja lapsenomaista käyttäytymistä. Pahimmillaan ongelmat johtavat suoranaisiin taisteluihin, joihin kaikki joutuvat mukaan, tahtoivat tai eivät. 

Työyhteisösovittelutaitojen kuten kuuntelun, kunnioittavan vuoropuhelun, tunteiden ja tarpeiden huomioimisen, arvostavan kohtaamisen, ei-tietämisen tilan ja kysymisen opettelu tuo paljon toimivia välineitä johtamiseen sekä muuttaa henkilön suhtautumista ristiriitoihin ja käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa merkittävästi. Ammatista riippumatta konfliktien ja väkivallan ehkäisy lähtee vuorovaikutustaidoista ja toisen paremmasta kohtaamisesta.

Toimivan työyhteisön tuntomerkki ei ole ongelmattomuus vaan se, miten ongelmia kyetään käsittelemään ja ratkomaan. Parhaimmillaan ongelmat ja ristiriidat ovat kaikille äärimmäisen hyvä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kun ristiriitoja käsitellään avoimesti keskustellen, kaikkien yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat.

Ristiriitoihin on mahdollista käydä käsiksi jo siinä vaiheessa, kun joku yhteisön jäsen kokee mielipahaa eri tilanteissa. Työyhteisöissä voi olla monenlaisia mielipahaa aiheuttavia tilanteita kuten selän takana puhumista, tiedon panttaamista, ulkopuolelle jättämistä, haukkumista ja mitätöintiä, juonittelua, työn epätasaista jakautumista, epätasa-arvoista kohtelua, kiusaamista ja klikkiytymistä.

Psykologinen turvallisuus toimii lähtökohtana luottamukselle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Sovun hengen luominen edellyttää myös psykologista turvallisuutta. Sovittelussa psykologisen turvallisuuden luominen onkin yksi tärkeimmistä asioita sovun aikaansaamisessa.

Restoratiivinen, osallisuus, dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys ovat sovittelun peruskäsitteitä. Dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys ovat erityisesti niitä elementtejä, joiden toteutumiseen sovittelua ohjaava henkilö voi vaikuttaa merkittävästi. Niiden toteutuminen edistää restoratiivisuutta ja osallisuuden kokemusta sovittelussa. Sovittelutaitoihin kuuluu kunnioittava vuoropuhelu, tunteiden ja tarpeiden huomioiminen sekä yhteisiin tavoitteisiin ja tulevaisuuteen suuntaaminen.

Kuka tahansa voi harjoitella ja oppia käyttämään dialogisuutta sekä restoratiivistä ja ratkaisukeskeistä ajattelua ja keinoja sovun edistämiseksi.

Ota yhteyttä. Suunnitellaan teille sovun henkeä edistävä koulutus.