VOIMAKEHÄ®

Tutustu laajasti vahvuuksiisi

VOIMAKEHÄ®- valmennus


"Kun ihminen voi toimia työssään ja elämässään alueella, jossa vahvuuksien eri lajit kohtaavat, toimii hän "voimavyöhykkeellään", joka on hyvinvoinnin ja innostuksen optimaalinen vyöhyke."

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. 

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

VOIMAKEHÄ® tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Se perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. Lue lisää Voimakehän nettisivuilta.

Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä lukuisiin organisaatiotason myönteisiin tuloksiin, kuten tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja parempaan asiakaspalveluun. Siksi nykypäivän organisaatioiden menestystekijänä on henkilöstön vahvuuspotentiaalin tunnistaminen ja aktivoiminen. 


Työelämän tila -tutkimuksen mukaan lähes 70 % suomalaistyöntekijöistä kokee, ettei heidän vahvuuksiaan tunnisteta riittävän hyvin. Suomalaisessa työelämässä syntyy toisin sanoen valtavan paljon hukkaa ihmisten hyödyntämättömästä potentiaalista ja vahvuuksista.

Lue lisää vahvuuksien hyvödyntämisestä työelämässä Sanna Wenströmin artikkelista Vahvuuksien voima työelämässä.


Voimakehätyöskentelyä voi tehdä omana erillisenä prosessinaan yksilöille tai ryhmille sekä muiden ohjauspalveluiden yhteydessä esimerkiksi oman tai ryhmän hyvinvoinnin VOIMAKEHÄ®.

VOIMAKEHÄ®-valmennus soveltuu osaksi työyhteisöjen ja tiimien työnohjausta ja coachingia tai omiksi työpajoikseen työyhteisön vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, nimeämiseen, tarkasteluun ja hyödyntämiseen.

VOIMAKEHÄ® -teoriaa, -ajattelua ja työskentelyä voidaan käyttää:

  • työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen vahvuuksien avulla mm. tiimin jäsenten erilaisiin vahvuuksiin tutustumalla, omien ja muiden vahvuuksien hyödyntämistä tiimin tai omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa
  • itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisvälineenä
  • kehityskeskusteluissa, onnistumiskeskusteluissa ja vahvuuskeskusteluissa
  • konfliktien ratkaisemiseksi vahvuustyöskentelyn avulla
  • johtamisen ja esimiestyön tukena

Voimakehätyöskentelyyn kuuluvia kortteja on yhteensä 600. Korteista löydät monipuolisesti vahvuuksia kuvaavia sanoja. Työskentely tapahtuu vuorovaikutteisesti ohjauksessa. Vahvuuksia tunnistaessa ja niiden merkityksiä pohtiessa, muodostuu ohjattavalle oma ainutlaatuinen tarina omasta itsestään. Työskentelyä voidaan jatkaa useammalla eri kerralla, ja vahvuuksia voidaan pohtia eri näkökulmista. 

Vahvuuksien tunnistaminen auttaa muun muassa opintoihin ja työhön liittyvien valintojen tekemisessä. Vahvuudet auttavat sinua toteuttamaan merkityksellistä elämää, osaat suunnata tekemistäsi niihin asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä ja joissa koet onnistumista ja innostumista.  

Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus vahvuuslajeittain

Valmennukseen sisältyy vahvuuskartoitusten lisäksi portoliotyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä vahvuuksien eri lajien äärellä. 

Tärkeällä sijalla pienryhmävalmennuksessa ovat reflektio sekä keskustelut luottamuksellisessa ilmapiirissä ja työnohjauksellisessa hengessä - vuorovaikutus ja kollegiaalinen tuki ovat välttämätön edellytys jokaisen yksilölliselle kehittymisprosessille.

Valmennuksen kesto: 2 päivää tai 8 x 2 h välityöskentelyineen

Kysy lisää teille sopivasta VOIMAKEHÄ®-työskentelymuodosta!

VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Halonen / Vahvuuttamo Oy.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat täältä.