Luin kirjan

Ajatuksiani lukemistani kirjoista

Anna Liisa Karjalainen (toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. 2019. PS-kustannus.

Pauli Juuti ja Pontus Salmi. Tunteet ja työ - Uupumuksesta iloon, 2014, PS-kustannus, Bookwell Oy Juva

Aivot työssä

07.06.2019

Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi, Aivot työssä, 2018