Luin kirjan

Sanna Wenström. Positiivinen johtaminen - Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. 2020. PS-kustannus.

Anna Liisa Karjalainen (toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. 2019. PS-kustannus.

Pauli Juuti ja Pontus Salmi. Tunteet ja työ - Uupumuksesta iloon. 2014. PS-kustannus.

Aivot työssä

07.06.2019

Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi. Aivot työssä. 2018. Otava.