Luin kirjan

Kirjoitan näkemyksiäni tästä kirjasta lyhytterapiaopintoihini liittyen. Luin kirjan aiemman painoksen ensimmäisen kerran 13 vuotta sitten. Vaikutuin jo silloin stoalaisuudesta, jossa korostetaan mielentyyneyden säilyttämisen tärkeyttä kaikissa elämäntilanteissa. He uskoivat, että taitoa voi jokainen kehittää itsessään harjoittelemalla näkökulman...

Sanna Wenström. Positiivinen johtaminen - Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. 2020. PS-kustannus.

Anna Liisa Karjalainen (toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. 2019. PS-kustannus.

Pauli Juuti ja Pontus Salmi. Tunteet ja työ - Uupumuksesta iloon. 2014. PS-kustannus.

Aivot työssä

07.06.2019

Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi. Aivot työssä. 2018. Otava.