Johdon työnohjaus

Esihenkilöiden ja johdon työnohjaus

Johdon työnohjauksessa ohjattava tutkii omaa johtajuuttaan, itseään johtajana sekä suhdettaan johtamaansa työyhteisöön/työryhmään sekä omaan esimieheensä ja verkostoihin. Työnohjauksessa keskeistä on johtamistehtävässä toimivan henkilön oman henkilökohtaisen identiteetin sekä voimavarojen vahvistaminen ja johtamistaitojen kehittäminen organisaation tavoitteiden, arvojen ja visioiden suuntaisesti.   

Humanistisena ja positiivisena johtajana kehittyminen

Oman autenttisen johtajuuden tunnistamista ja kehittämistä vahvuusajattelulla

Humanistisen ja positiivisen johtamisen teorioiden avulla voidaan lähteä tarkastelemaan ja reflektoimaan esihenkilön ajattelua, tunteita, asenteita, arvoja, ihmiskäsitystä ja omaa johtajuutta: mikä siinä on hyvää, mitä halutaan kehittää, miten voin tunnistaa ja hyödyntää omia ja muiden laaja-alaisia vahvuuksiani eli toimia voimavyöhykkeelläni, miten johdan tunneilmastoa ja vuorovaikutusta työyhteisössäni niin että tuloksena on työn imua, innostusta ja hyvinvointia koko työyhteisölle. Voit tutustua positiiviseen johtamiseen täällä.

Positiivisen psykolologian laajaan vahvuusajatteluun perustuvaa VOIMAKEHÄ® -teoria, -ajattelu ja työskentely soveltuu hyvin johtamisen ja esimiestyön tueksi itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisvälineeksi. Voit tutustua laajaan vahvuusajatteluun täällä.

Positiiviseen johtajuuteen ja laajaan vahvuusajatteluun pohjautuvaan työnohjausprosessiin voi sisältyä (esim. 5 x 60-90 min) oman ajattelun, tunteiden, asenteiden, arvojen ja ihmiskäsityksen tarkastelua yhteisessä reflektiossa:

  • Omien vahvuuksien tunnistaminen laajan vahvuusnäkemyksen pohjalta: mistä minä tulen, kuka minä olen ja miten toimin luonteenvahvuuksieni, arvojeni, kyvykkyyksieni, tietojeni ja taitojeni, kiinnostuksieni ja resurssieni pohjalta.
  • Positiivisena johtajana kehittyminen: miten haluan kehittyä ja millaista johtajuutta haluan toteuttaa esim. oman vuorovaikutustyylin ja omien tunteiden kokemisen tarkastelulla.
  • Positiivisen organisaation kehittäminen: miten vien käytäntöön omassa ja organisaation toiminnassa.

Kuva löytyy Sanna Wenströmin artikkelista Positiivisena johtajana kehittyminen - miten positiivisena johtajana voi toimia, organisoida, kehittää ja johtaa.

Yksilöasiakkaani ovat pääasiassa olleet esihenkilöitä. Työnohjaus on heidän kokemuksensa mukaan antanut aikaa pysähtymiselle ja ajattelulle sekä ajatelun selkeytymiselle. Se on mahdollistanut hankalista tilanteista puhumisen ja auttanut suhtautumaan asioihin uudella tavalla.

"Tiedän nyt, mitä teen."

"En aiemmin tiennyt, mitä työnohjaus on. Nyt odotan työnohjausta."

"Työnohjaaja kuuntelee, haastaa kysymyksillä ja tekee yhtenvedon lopussa."