Miten kohtaan asiakkaan vaikuttavasti?

Ratkaisukeskeinen terapeuttinen tai valmennuskeskustelu tähtää seuraavien asioiden vahvistumiseen ja lisääntymiseen asiakkaan kohtaamisessa: 

kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta, toiveikkaampi suhtautuminen tulevaisuuteen, toimijuuden vahvistuminen ja lisääntyminen, uuden näkökulman löytyminen, omanarvontunteen palauttaminen ja vahvistuminen, edistymisen tunteen vahvistuminen sekä myönteinen kokemus yhteistyöstä. 

Mikä asiakkaalle on tärkeää?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa lähdetään fokusoidusti siitä, mikä asiakkaalle on tärkeää ja merkityksellistä. Jos aikomuksena on auttaa ihmisiä muuttumaan, on ensimmäiseksi saatava heidän huomionsa. Saadaksemme asiakkaan huomion on tärkeää olla kiinnostunut hänestä. Yhteyden saa kysymällä asiakkaalle tärkeistä ja merkityksellisistä asioista ja  hyödyntämällä kaikkea sitä, mitä asiakas jo tekee, mikä toimii.

Hyödyntämisen käsitettä ja käyttämistä terapiatyössä tukee jo yli 40 vuotta jatkunut tutkimustyö, joka osoittaa, että asiakkaaseen liittyvät tekijät ovat tärkein yksittäinen myönteisiin hoitotuloksiin vaikuttava seikka selittäen 40 prosenttia hoitotuloksesta. 

  1. Tutki tapaamisen konteksti
  2. Selvitä asiakkaan muutostoive
  3. Rakenna kuvaus muutostoiveesta
  4. Onnistumisen uskon vahvistaminen
  5. Edistysaskeleiden kuvaaminen
  6. Varautuminen mahdollisiin vastoinkäymisiin
  7. Asiakkaan oma seuranta
  8. Tapaamisen yhteenveto

Asiakkaat määrittävät itse, mikä on parasta heille eli mikä on heidän muutostoiveensa. Työntekijä auttaa käynnistämään ja vahvistamaan myönteistä muutosprosessia. Keskittyminen pieniin muutoksiin, edistysaskeliin ja poikkeamiin kasvattaa asiakkaan uskoa onnistumiseen ja näin vahvistaa toiveikkuutta. Myönteisten poikkeamien löytäminen pienentää ongelman kokoa ja kertoo asiakkaan jo olevan oikealla tiellä.