Miten kohtaan asiakkaan vaikuttavasti?

Ratkaisukeskeinen terapeuttinen tai valmennuskeskustelu tähtää seuraavien asioiden vahvistumiseen ja lisääntymiseen asiakkaan kohtaamisessa: 

kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta, toiveikkaampi suhtautuminen tulevaisuuteen, toimijuuden vahvistuminen ja lisääntyminen, uuden näkökulman löytyminen, omanarvontunteen palauttaminen ja vahvistuminen, edistymisen tunteen vahvistuminen sekä myönteinen kokemus yhteistyöstä. 

Asiakaskohtaamisen onnistumisen voi tiivistää kolmeen kohtaan:

1. Kuunteleminen toimii paremmin kuin puhuminen

2. Tunteet ovat alussa tärkeämpiä kuin faktat

3. Ratkaisukeskeisyys on aina tärkeämpää kuin ongelmakeskeisyys  

Vaikuttavan asiakaskohtaamisen periaatteita

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa lähdetään fokusoidusti siitä, mikä asiakkaalle on tärkeää ja merkityksellistä. Jos aikomuksena on auttaa ihmisiä muuttumaan, on ensimmäiseksi saatava heidän huomionsa. Saadaksemme asiakkaan huomion on tärkeää olla kiinnostunut hänestä. 

Yhteyden asiakkaaseen saa kysymällä asiakkaalle tärkeistä ja merkityksellisistä asioista ja  hyödyntämällä kaikkea sitä, mitä sellaista asiakas jo tekee, mikä toimii. Keskittymällä pieniin muutoksiin, edistysaskeliin ja poikkeamiin kasvatetaan asiakkaan uskoa onnistumiseen ja näin vahvistetaan toiveikkuutta. Myönteisten poikkeamien löytäminen pienentää ongelman kokoa ja kertoo asiakkaan jo olevan oikealla tiellä.

Hyödyntämisen käsitettä ja käyttämistä terapiatyössä tukee jo yli 40 vuotta jatkunut tutkimustyö, joka osoittaa, että asiakkaaseen liittyvät tekijät ovat tärkein yksittäinen myönteisiin hoitotuloksiin vaikuttava seikka selittäen 40 prosenttia hoitotuloksesta. 

Valmennuksessa opitaan ratkaisukeskeisyyden periaatteita vaikuttavan asiakaskohtaamisen vahvistamiseksi.