Hyvinvoinnin VOIMAKEHÄ®-valmennus

Hyvinvoinnin VOIMAKEHÄ®-valmennus

Tutkimukset osoittavat, että tunnistamalla ja hyödyntämällä vahvuuksia laaja-alaisesti voidaan vahvistaa hyvinvointia ja kukoistusta työssä, opinnoissa ja elämässä. "Power zone", voimakehä, tarkoittaa hyvinvoinnin ja toimintakyvyn optimaalista vyöhykettä.

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit.

Hyvinvoinnin VOIMAKEHÄ®-valmennuksen lähtökohtana on se, että oma hyvinvointi ja itsensä johtaminen lähtevät omasta autenttisuudesta ja laaja-alaisten vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden hyödyntämisestä omassa hyvinvoinnissa, palautumisessa ja stressinhallinnassa.

Laaja-alaisen vahvuusajattelun hyvinvointikäsitteeseen sisältyvät autenttisuus, humanistinen ihmiskäsitys, vuorovaikutus sekä hyvä elämä ja hyvinvointi. Autenttisuudessa ajatellaan, että ihminen voi parhaiten niissä rooleissaan, joissa hän voi olla itsensä. 

Autenttisena ihmisenä kasvua auttaa itsetuntemus ja itsetietoisuus, itsereflektio, omien vahvuuksien ja arvojen mukainen johdonmukainen toiminta sekä autenttinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Laaja-alaiset vahvuudet toimivat autenttisuuden jäsentäjänä ja reflektion välineenä. (Sanna Wenströmin koulutusmateriaalit)

Saat valmennuksesta itsellesi:

  • oman voimakehäsi eli tunnistat laaja-alaiset omat autenttiset vahvuutesi
  • oivalluksia ja keinoja palautumiseen ja stressinhallintaan mm. temperamentin vaikutus stressinsäätelyssä
  • oman hyvinvoinnin voimakehän ja hyvinvoinnin suunnitelman

Lisäksi omia vahvuuksiasi reflektoimalla tunnistat voimakehän eri vahvuudenlajien yhteyksiä omaan palautumiseesi ja stressinhallintaasi.

Valmennuksen toteutus

Paikka

Valmennus pidetään Joensuussa toimistollani, Nahkurinkatu 33 tai haluamassasi paikassa Joensuussa 20 km säteellä keskustasta.

Kesto

Valmennukseen sisältyy kolme 90 min tapaamista.  

Ennakkotehtävä

Ennen ensimmäistä tapaamista teet itsenäisesti oman VIA-luonteenvahvuuskartoituksesi. Saat siihen linkin ja ohjeistuksen ostettuasi valmennuksen. Jos olet tehnyt kartoituksen vuoden sisällä, voit käyttää sitä. 

Lisäksi valmentaja lähettää sinulle suositelluksi luettavaksi yhden artikkelin ja/tai videon laajasta vahvuusajattelusta.

Tapaamiset

1. Tapaaminen: oma voimakehä

Ensimmäisessä tapaamisessa teet oman voimakehäsi: tunnistat omia laaja-alaisia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi. Keskustelemme voimakehän äärellä sinun tarinastasi ja vahvuuksistasi.

2. Tapaaminen: vahvuuksien merkitys omalle hyvinvoinnille

Toisessa tapaamisessa tutustut luonteenvahvuuksien, arvojen, taitojen ja osaamisten, kiinnostuksen kohteiden, luontaisten kyvykkyyksien ja resurssien merkitykseen omalle hyvinvoinnillesi, palautumisellesi ja stressinhallinnallesi. 

Keskitymme erityisesti temperamentin vaikutukseen stressinhallinnassa: miten oma temperamentti vaikuttaa hyvinvointiin, palautumiseen ja stressinsäätelyyn. tarkastelemme myös arvojen ja resurssien merkitystä omalle hyvinvoinnille.

3. tapaaminen: palautuminen ja oman hyvinvoinnin suunnitelma

Kolmannessa tapaamisessa keskitymme palautumiseen DRAMMA-harjoituksen avulla ja aloitamme hyvinvoinnin kehittämissuunnitelman tekemisen.

Valmennuksessa tutkimme hyvinvointiasi, palautumistasi ja stressinsäätelyäsi muun muassa kuvassa olevien kysymysten avulla yhdistettynä voimakehän laaja-alaisiin vahvuuksiin.


Hyvinvoinnin VOIMAKEHÄ®-valmennuksen hinta on 495,00 € (sis. alv 24 %). Voit ostaa valmennuksen verkkokaupasta.