Hyvä työyhteisö

Kuinka se tehdään?

Hyvä työyhteisö keskustelukulttuuria kehittämällä

Hyvä työyhteisö-koulutuksessa opitaan, mitkä tekijät tuottavat myönteisiä tunteita työyhteisössä ja miten kohdata henkistä hyvinvointia uhkaavat tekijät rakentavalla tavalla. Koulutuksesss opetellaan työyhteisöjen hyvinvoinnille ja hyvälle ilmapiirille keskeisimpiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulutus mukailee Furmanin ja Aholan kehittämiä ratkaisukeskeisiä menetelmiä: Cooperation - Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään (2010) ja Tuplatähti - Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään (2012).

Koulutus räätälöidään työyhteisön tarpeiden mukaan. Teemoja voivat  olla esimerkiksi työpaikan yhteistyön vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.

Kohderyhmät:
Työyhteisöt, jotka haluavat rakentaa innostavaa työilmapiiriä kehittämällä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.
Esimiehet, jotka haluavat tietoisesti vaikuttaa siihen, minkälainen työyhteisön ilmapiiri on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän välinen yhteistyönsä toimii.

Koulutuksen kesto ja hinta hinta sovitaan tilaajan kanssa.


Dialogitaitoja työyhteisöille

Koulutuksessa opitaan dialogisuuden periaatteita ja tutustutaan vuoropuhelun ohjaamiseen Sitran Erätauko-hankkeessa kehitetyillä Erätauko-työkaluluilla. 

Tilaa työyhteisöllesi koulutus, jossa opitaan dialogisuuden perusperiaatteita, Erätauko-menetelmän taustaa sekä dialogin suunnittelua ja vetämistä.

Mitä on dialogi? Tiedätkö, mikä Sitran kehittämä Erätauko on?

Erätauko-koulutuksen tavoitteena on lisätä dialogiin perustuvien osallisuuskäytäntöjen suunnittelu- ja toteutusosaamista sekä kyvykkyyttä rakentavaan keskusteluun suomalaisessa yhteiskunnassa.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko auttaa tuomaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakennetaan luottamusta ja osallisuuttayhteisöön.

Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Työkalujen avulla on mahdollista kutsua paikalle heidätkin, jotka jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle. Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu dialogin fasilitoinnista ja Erätauko-toimintamallista kiinnostuneille.

Erätauko-koulutuksessa:

  • Määritellään dialogin tarve itselle, omalle organisaatiolle ja yhteiskunnalle laajemmin ja opitaan dialogisuuden periaatteita.
  • Tutustutaan Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin.
  • Suunnitellaan ja harjoitellaan rakentavien keskustelujen vetämistä.

Kouluttajana toimii työyhteisökehittäjä, työnohjaaja, kouluttaja, YTM Katja Kiiski.

Lue tarinani siitä, miksi intohimonani on työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen.