Hyvä työyhteisö
Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään

Hyvä työyhteisö

Laadukkaat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

Työelämän muuttaessa muotoaan hyvä työyhteisö edellyttää laadukasta vuorovaikutusta ja kykyä pelata yhteen. Laadukkaan vuorovaikutuksen elementtejä ovat dialogi, kuuntelu, arvostava lähestymistapa ja aito läsnäolo.

Koulutuksessa perehdytään dialogitaitoihin sekä Furmanin ja Aholan (2010) määrittelemiin kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat keskeisimpiä työyhteisön hyvinvoinnin ja innostavan ilmapiirin rakentamisessa ja harjoitellaan laadukkaan vuorovaikutuksen elementtejä.

Osio 1 Onnistuminen
Miten luot työyhteisöösi positiivisen ilmapiirin

Onnistumisista keskusteleminen ja niiden tarkastelu auttaa työntekijöitä huomaamaan, että onnistumiset eivät synny yksittäisen työntekijän aikaansaannoksina vaan hyvän yhteistoiminnan tuloksena. Onnistumisten analysointi kannattaa liittää työyhteisön arkirutiineihin esimerkiksi osaksi viikkopalavereja, kehityskeskusteluja tai muita säännöllisesti toistuvia kokoontumisia.

Osio 2 Coaching
Miten motivoit työtovereitasi ja itseäsi

Yksi esimiesten ja tiiminvetäjien keskeisistä tehtävistä on coaching -työntekijöiden valmentaminen, ohjaaminen ja motivoiminen heitä tukemalla, neuvomalla ja kannustamalla.

Osio 3 Ongelmien ratkaiseminen
Miten ratkaiset ongelman rakentavasti

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa kysytään, miten asioiden halutaan olevan tulevaisuudessa, käännetään ongelmat tavoitteiksi. Tämä on mahdollista, sillä kaikkiin ongelmiin liittyy aina jokin muutostoive.

Osio 4 Toisiin vaikuttaminen
Miten annat kriittistä palautetta arvostavalla ja vaikuttavalla tavalla

Palautteen antamisessa on aina riski, että sen vastaanottaja ei ota sitä vastaan vaan alkaa puolustautua tai syyttää ongelmasta olosuhteita tai muita ihmisiä. Rakentavalla kriittisellä palautteella voidaan antaa palautetta tavalla, joka helpottaa sen vastaanottamista.

Osio 5 Kritiikin vastaanottaminen
Miten vastaat kriittiseen palautteeseen rakentavasti

Kritiikkiä ei ole helppo ottaa vastaan. Useimmat meistä alkavat puolustautua. Tavallisia puolustautumistapoja ovat mm. että henkilö, jota kritisoidaan on vain kuuntelevinaan, alkaa syyttää asiasta olosuhteita tai muita ihmisiä tai suuttuu ja alkaa esittää vastasyytöksiä.

Osio 6 Loukkaantumisten sopiminen
Miten sovittelet loukkaantumiset

Työyhteisön toiminnan kannalta on tärkeätä, että loukkaantumiset ja pahastumiset otetaan puheeksi ja hoidetaan pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman pikaisesti. Loukkaantumiset, joita ei työyhteisöissä sovita, jäävät vaivaamaan joskus pitkäksikin aikaa haitaten työntekijöiden välistä yhteistyötä. Loukkaantumisten sopiminen ei ole aina helppoa. Se miten loukkaantunut henkilö ottaa asian puheeksi häntä loukanneen henkilön kanssa, vaikuttaa siihen miten loukannut reagoi.

Kohderyhmät:
Työyhteisöt, joissa halutaan perehtyä laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja yhteistyötaitoihin, jotka ovat keskeisimpiä innostavan työilmapiirin rakentamisessa.
Esimiehet, jotka haluavat tietoisesti vaikuttaa siihen, minkälainen työyhteisön ilmapiiri on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän välinen yhteistyönsä toimii.

Koulutuksen kesto on 6 x 2-3 h tai kaksi päivää. Koulutus sisältää paljon harjoittelua. Koulutukseen osallistuvat saavat mukaansa Aholan ja Furmanin kirjan Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään.

Koulutuspäivän hinta sovitaan tilaajan kanssa.