Hyvä työyhteisö
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

Hyvä työyhteisö ja kuinka se tehdään

Hyvä työyhteisö-koulutuksessa opetellaan työyhteisöjen hyvinvoinnille ja hyvälle ilmapiirille keskeisimpiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutuksessa opitaan, mitkä tekijät tuottavat myönteisiä tunteita työyhteisöissä ja miten kohdata henkistä hyvinvointia uhkaavat tekijät rakentavalla tavalla.

Koulutus mukailee Furmanin ja Aholan kehittämiä ratkaisukeskeisiä menetelmiä: Cooperation - Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään (2010) ja Tuplatähti - Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään (2012).

Koulutus räätälöidään työyhteisön tarpeiden mukaan. Teemoja voivat  olla esimerkiksi työpaikan yhteisöllisyys, yhteistyön vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.

Kohderyhmät:
Työyhteisöt, joissa halutaan perehtyä laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja yhteistyötaitoihin, jotka ovat keskeisimpiä innostavan työilmapiirin rakentamisessa.
Esimiehet, jotka haluavat tietoisesti vaikuttaa siihen, minkälainen työyhteisön ilmapiiri on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän välinen yhteistyönsä toimii.

Koulutuksen kesto ja hinta hinta sovitaan tilaajan kanssa.