Vahvuuksistani yrittäjänä

08.04.2024

Väitöskirjatutkija Jetta Kari tekee vahvuuksiin perustuvia yrittäjäesittelyjä Instagramissa Vahvuutta yrittäjyyteen-tilillään. Sain vastata hänen hienoihin kysymyksiinsä.

Mitkä ovat itsellesi tärkeimmät vahvuutesi?

Tärkein arvoni ja vahvuuteni on hyvinvointi. Se näkyy myös muissa vahvuuksissani punaisena lankana kuten taidoissa ja osaamisessa taitona huolehtia omasta hyvinvoinnista, kiinnostuksen kohteena hyvinvoinnin edistämisenä ja resurssina työn ja vapaa-ajan tasapainona. 

Rehellisyys ja aitous ovat minulle myös tärkeitä vahvuuksia oman elämän hyvinvoinnin edistäjinä ja yritystoiminnan missiona. Kun pystyn olemaan elämässäni riittävän aito omine vahvuuksineni ja kehittymiskohteineni, voin hyvin. Työssäni usko ihmisen mahdollisuuteen kehittyä on merkittävä voimavara. Itse osaan esimerkiksi olla tarvittaessa ihmiskeskeisempi kuin urani alussa kehittämis- ja projektitöissäni.

Miten omat vahvuutesi ovat vaikuttaneet yrittäjäksi ryhtymiseen?

Perustaessani yritykseni Työnohjaus&Coaching Katja Kiiski vuonna 2017 tärkeimmät vahvuuteni olivat vakaa elämäntilanne, läheisten tuki, erilaiset koulutukseni ja mahdollisuus kouluttautua. Vahva oppimisen ilo yhdistettynä oivalluskykyyn, pohdiskelevuuteen ja soveltamiskykyyn – erityisesti teorian ja käytännön tiedon soveltaminen asiakkaiden kanssa - auttoivat luomaan omanlaistani yritystä. Löysin muun muassa omanlaiseni tavan markkinoida kirjoittamisen vahvuuteni kautta. 

Tietynlainen tavoitteellisuus on kulkenut vahvuutenani koko elämäni. Löysin yritykseni tarkoituksen jo kehittämis- ja projektitöitteni aikana: ihmisten kuulluksi tuleminen ja osallistaminen heitä koskevissa asioissa, inhimillisen työn edistämisen. Lue lisää tarinastani.

Millä tavalla vahvuutesi näkyvät päivittäisessä tekemisessäsi?

Konkreettisesti omassa työssäni tavoitteellisuuteni näkyy työn suunnitteluna ja asioiden priorisointina esimerkiksi kalenteriin on merkitty töiden lisäksi omat hyvinvoinnilleni tärkeät asiat ja asiakastöiden suunnitteluun on varattu aikaa. 

Asiakastyössä työnohjaajana ja muussa ohjaustyössä osaamiseni ja kokemukseni tuovat luottamusta ja rentoutta työhön. Toisaalta tarpeeni suunnitella asiakastapaamisia tuo myös varmuutta tekemiseen, vaikka joustavuuteni sallii suunnitelmien unohtamisen tarpeen vaatiessa. 

Elinikäisen kohtuullisuuden arvostuksen kautta olen opetellut itsemyötätuntoa ja riittävyyden tunnetta erilaisiin tilanteisiin.

Mitä vahvuutesi merkitsevät sinulle?

Suurin merkitys omien vahvuuksien tunnistamisesta ja hyödyntämisestä on ollut oman aidon itsensä hyväksymisen ja riittävyyden tunteen vahvistuminen. Erityisesti epäonnistumisten kokemuksissa ja tunteissa saan voimavaroja ja vahvistan resilienssiäni tarkastellessani, mikä kaikesta huolimatta meni hyvin. Vahvuuksien huomaaminen kasvattaa positiivista psykologista pääomaani.