Ratkaisukeskeinen työnohjaus, valmennus, fasilitointi ja koulutus

Työnohjaus ja valmennus

Aikaa ja tilaa työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkasteluun ja jäsentämiseen kasvotusten ja nettiohjauksena.

Fasilitointi

Työyhteisön osallistavaa valmennusta yhteisen tarkoituksen, suunnan ja tehtävän kirkastamiseksi muutoksessa ja kehittämisessä.

 Tiimivalmennus

Innostavalla tiimivalmennuksella tavoitteet ja suunta työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen konkreettiseen ja motivoivaan toimintaan.

  Koulutus

Harjoitellaan ja opitaan laadukkaita vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tukevia ajattelutapoja ja menetelmiä.

Tyhytoiminta

Työyhteisölle yhdessä tekemistä ja pysähtymistä - luodaan yhdessä tila, jossa kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat.

   Solution Cafe

Laadukkaan vuorovaikutuksen harjoittelua - työpajoihin, itsensä ja työyhteisön kehittämiseen, verkostotapaamisiin, tiimivalmennuksiin ja tyhypäiviin.

Rakennamme yhdessä parempaa työelämää: uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.