Työnohjaus&Koulutus Katja Kiiski
Tervetuloa tutustumaan palveluihini!

Ratkaisukeskeinen työnohjaus, valmennus, fasilitointi ja koulutus

Työnohjaus

Aikaa ja tilaa työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkasteluun ja jäsentämiseen kasvotusten ja nettiohjauksena.

 Valmennus

Mahdollisuuksien ja toivotun tulevaisuuden kartoittamista ja näkyväksi tekemistä asiakkaan omien muutostoiveiden, realististen tavoitteiden ja  voimavarojen avulla.

 Tiimivalmennus

Innostavalla Tiimi lentoon -valmennuksella tavoitteet ja suunta työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen konkreettiseen ja motivoivaan toimintaan.

  Koulutus

Harjoitellaan ja opitaan laadukkaita vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tukevia ajattelutapoja ja menetelmiä.

Tyhytoiminta

Työyhteisölle yhdessä tekemistä ja pysähtymistä - luodaan yhdessä tila, jossa kaikki tulevat kuulluksi ja kuulevat.

   Solution Cafe

Laadukkaan vuorovaikutuksen harjoittelua - työpajoihin, itsensä ja työyhteisön kehittämiseen, verkostotapaamisiin, tiimivalmennuksiin ja tyhypäiviin.

Rakennamme yhdessä parempaa työelämää: uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.

Tilaa uutiskirjeeni Unelmia paremmasta työelämästä!