Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus, valmennus, fasilitointi ja koulutus

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan." 

Työnohjaus

Ota aikalisä työhösi - aikaa ja tilaa työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten, tunteiden ja tulevaisuuden tarkasteluun ja jäsentämiseen koulutetun työnohjaajan avulla - kasvotusten tai nettiohjauksena.

 Valmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus on yksilölle tai ryhmälle tapa hakea suuntaa eteenpäin. Valmentaja auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten valmennettavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan ja unelmiaan. 

 Tiimivalmennus

Rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Innostavalla valmennuksella tavoitteet ja suunta työyhteisön toiminnalle.

  Koulutus

Opitaan ja harjoitellaan parempia työelämätaitoja: vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä sekä postiivisen psykologian menetelmillä.

Tutustu koulutusesimerkkeihin!

Tyhytoiminta

Toiminnan tarkoituksena on luoda osallistavilla ja dialogisilla menetelmillä kehittämisen ja oppimisen tila, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan, jakavat kokemuksiaan ja ymmärtävät paremmin toisiaan.

 TOTTI-keskustelu

TOTTI-keskustelulla tuetaan ja rakennetaan ryhmän selviämistapoja odottamattoman vaikean tilanteen jälkeen: sitä miten tuetaan itseä ja toista jatkamaan eteenpäin ja löytämään taas tapoja keskittyä työhön.

Rakennamme yhdessä parempaa työelämää: uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.

Tilaa uutiskirjeeni Unelmia paremmasta työelämästä!