Työnohjaus&Coaching Katja Kiiski

Työnohjausta, lyhytterapiaa, työyhteisösovittelua, coachausta ja VOIMAKEHÄ®-valmennusta

Voit varata ajan palveluihin ajanvarauskalenterista.

"Maailma ei muuttunut, mutta se miten suhtautuu asioihin muuttui." 

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

Uusimmat blogikirjoitukset

Olen tällä viikolla törmännyt kahdesti ajatukseen rakkaudesta osana työelämää. Ensimmäinen tapahtui keskiviikkona Empatia työssä-webinaarissa ja toinen tänä aamulla lukiessani Sanna Fäldtin (2023) kirjaa Sydämellä TÖISSÄ – Rakenna hyviä työelämäsuhteita. Empatia työssä-webinaarissa Jukka Saksi alusti keskustelukulttuurista ja kertoi, että...

Miten työssä selviää, kun työtoveri, esimies tai alainen on todella hankala? Työterveyshuollon erikoislääkäri Kirsi Räisänen ja psykiatri Kaarina Roth kysyvät tämän kysymyksen kirjansa Hankalat tyypit työelämässä takakannessa. Kirjan tarkoituksena on tuoda selkeyttä, ajatuksellisia raameja ja käytännön keinoja työelämän ihmissuhteiden hankalimpiin...

Toivonsatama ratkaisukeskeiset lyhytterapiapalvelut

Jokainen meistä kohtaa elämässään haasteita. Kun tarvitset keskusteluapua elämän ongelmakohdissa, älä epäröi olla yhteydessä. 

Lyhytterapiassa käyntejä on yleensä 1-20 kertaa. Tyypillisesti tavoite saavutetaan 4-10 tapaamiskerran jälkeen. 

Ratkaisukeskeisessä terapiassa jo yksikin kerta voi tuoda asiakkaalle apua. Sinä päätät terapian keston. Et tarvitse lähetettä.

Voit varata ajan ajanvarauskalenterista, soittamalla tai sähköpostitse.

Työnohjaus

Työnohjaus auttaa jäsentämään omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa uusista näkökulmista. Siinä pohditaan omia ajatuksia, tunteita, työn tekemistä ja systeemistä vuorovaikutusta ja minkälaista muutosta halutaan. 

Ratkaisukeskeinen työnohjaus sopii hyvin työpaikan hyvinvoinnin vahvistamiseen, tiimihengen ja ilmapiirin parantamiseen tai mihin tahansa yrityksen muutostilanteeseen. 

Coaching 

Coaching on esihenkilöille, asiantuntijoille tai ryhmälle tehokas tapa hakea suuntaa eteenpäin. 

Coach auttaa kuunnellen, kysymyksillä, oivalluttamalla ja keskustelua ohjaten coachattavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan omaa ajatteluprosessiaan reflektoimalla. 

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä sitä kuunnellen ja arvostaen kohti sen yhteistä suuntaa ja tavoitetta sekä parannetaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa.  

Reteaming-valmennus on yksilöiden ja yhteisöjen vaiheittain etenevä ratkaisukeskeinen kehittämismenetelmä, jossa prosessinomaisesti autetaan ryhmiä asettamaan tavoitteet, kasvatetaan motivaatiota tavoitteen saavuttamiseksi ja sitoutetaan asianomaiset osaksi myönteistä muutosprosessia.

Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia antaa oivallisia, konkreettisia välineitä ongelmanratkaisuun elämän kriisitilanteissa. 

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä.

Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeasti, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia. 

Kun tarvitset keskusteluapua elämän ongelmakohdissa, älä epäröi olla yhteydessä.

VOIMAKEHÄ®-työpaja on oiva valinta työyhteisön kehittämis- tai työhyvinvointipäivään.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. Työpajassa tarkastellaan ja tunnistetaan vahvuuksia laaja-alaisesti.

Työpajan sisältö:

  • ennakkotehtävä ohjeistuksineen
  • lyhyt teoria-alustus
  • oman voimakehän rakentaminen korteilla (tai digitaalisesti etätyöpajassa)
  • tiimin voimakehä
  • loppukeskustelu ja -reflektointi
  • kesto 2,5 h

Hinta 500,00 € + alv 24 %

Työpaja voidaan räätälöidä myös puolen päivän tai koko päivän valmennukseksi.


Koulutukset ja tyhytoiminta

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä, restoratiivisilla ja positiivisen psykologian ajatuksilla ja menetelmillä parannetaan työelämätaitoja kuten vuorovaikutusta, ristiriitojen käsittelyä ja tunteiden johtamista.

Räätälöidään teille tarpeidenne mukainen valmennus tai koulutus esim. vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitojen parantamiseen, sovun hengen edistämiseen tai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen laaja-alaisella vahvuusajattelulla.

Sopua työyhteisöihin -valmennuksessa työyhteisöt oppivat restoratiivista ristiriitojen käsittelyä.

Voimakehä®-valmennus

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

Työyhteisösovittelu

Konflikteja ei kannata lakaista maton alle. Jopa pitkään jatkuneet ja erittäin kompleksiset tilanteet on saatu ratkaistua työyhteisösovittelulla. 

Parhaimmillaan ongelmat ja ristiriidat ovat kaikille äärimmäisen hyvä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kun ristiriitoja käsitellään avoimesti keskustellen, kaikkien yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat.

Käytössäni on myös erityisesti työyhteisöjen kriisitilanteisiin kehitetty TOTTI™️- tukikeskustelu työkalu.

Valmennusta ristiriitojen selvittelyyn ja ilmapiirin parantamiseen

Sopua työyhteisöihin -valmennus

Erityisesti esimiehet tarvitsevat taitoja käsitellä ristiriitoja ja kohdata ristiriitojen synnyttämiä tunteita. Jos ristiriitoja ja ongelmia ei käsitellä, on seurauksena klikkiytymistä, vastuuttomuutta, yhteistyöhaluttomuutta, takanpäin puhumista, syntipukkien etsimistä ja lapsenomaista käyttäytymistä. Pahimmillaan ongelmat johtavat suoranaisiin taisteluihin, joihin kaikki joutuvat mukaan, tahtoivat tai eivät. Näiden taitojen opettelu tuo toimivia välineitä johtamiseen sekä muuttaa henkilön suhtautumista ristiriitoihin ja käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa merkittävästi.

Toimivan työyhteisön tuntomerkki ei ole ongelmattomuus vaan se, miten ongelmia kyetään käsittelemään ja ratkomaan. Parhaimmillaan ongelmat ja ristiriidat ovat kaikille äärimmäisen hyvä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kun ristiriitoja käsitellään avoimesti keskustellen, kaikkien yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat.

Ristiriitoihin on mahdollista käydä käsiksi jo siinä vaiheessa, kun joku yhteisön jäsen kokee mielipahaa eri tilanteissa. Työyhteisöissä voi olla monenlaisia mielipahaa aiheuttavia tilanteita kuten selän takana puhumista, tiedon panttaamista, ulkopuolelle jättämistä, haukkumista ja mitätöintiä, juonittelua, työn epätasaista jakautumista, epätasa-arvoista kohtelua, kiusaamista ja klikkiytymistä.

Psykologinen turvallisuus toimii lähtökohtana luottamukselle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Sovun hengen luominen edellyttää myös psykologista turvallisuutta. Sovittelussa psykologisen turvallisuuden luominen onkin yksi tärkeimmistä asioita sovun aikaansaamisessa.

Restoratiivinen, osallisuus, dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys ovat sovittelun peruskäsitteitä. Dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys ovat erityisesti niitä elementtejä, joiden toteutumiseen sovittelua ohjaava henkilö voi vaikuttaa merkittävästi. Niiden toteutuminen edistää restoratiivisuutta ja osallisuuden kokemusta sovittelussa. Sovittelutaitoihin kuuluu kunnioittava vuoropuhelu, tunteiden ja tarpeiden huomioiminen sekä yhteisiin tavoitteisiin ja tulevaisuuteen suuntaaminen.

Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä. Parhaimmillaan ongelmat ja ristiriidat ovat kaikille äärimmäisen hyvä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kun ristiriitoja käsitellään avoimesti keskustellen, yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.  

Kuka tahansa voi harjoitella ja oppia käyttämään dialogisuutta ja ratkaisukeskeistä ajattelua ja keinoja sovun edistämiseksi.

Ota yhteyttä. Suunnitellaan teille sovun henkeä edistävä koulutus. 

Minulla on unelma paremmasta työelämästä. Unelmani on, että työpaikoilla keskustellaan enemmän, kuunnellaan toisiamme, kysytään kun ei ymmärretä ja ollaan ihminen ihmiselle. Theodore Roosevelt on todennut, että tärkeintä on osata tulla toimeen ihmisten kanssa.

TOP 4 -blogikirjoitukset

  1. Hyvä vuorovaikutus työyhteisössä
  2. Tapani tehdä ratkaisukeskeistä työnohjausta
  3. Miksi oman temperamentin tunteminen on tärkeää
  4. Työelämän konfliktit - ristiriidoista ratkaisuihin

Kirjoitan Unelmia paremmasta työelämässä -blogissani ajatuksiani ja kokemuksiani työelämästä käytännönläheisesti ja teoriaan sopivasti turvautuen työnohjaajan, coachin, työyhteisökehittäjän ja lyhytterapeutin näkökulmasta.

Kirjoitukset on jaettu neljään kategoriaan:

Tervetuloa lukemaan ajatuksiani paremmasta työelämästä!


Uusimmat blogikirjoitukset

Olen tällä viikolla törmännyt kahdesti ajatukseen rakkaudesta osana työelämää. Ensimmäinen tapahtui keskiviikkona Empatia työssä-webinaarissa ja toinen tänä aamulla lukiessani Sanna Fäldtin (2023) kirjaa Sydämellä TÖISSÄ – Rakenna hyviä työelämäsuhteita. Empatia työssä-webinaarissa Jukka Saksi alusti keskustelukulttuurista ja kertoi, että...

Miten työssä selviää, kun työtoveri, esimies tai alainen on todella hankala? Työterveyshuollon erikoislääkäri Kirsi Räisänen ja psykiatri Kaarina Roth kysyvät tämän kysymyksen kirjansa Hankalat tyypit työelämässä takakannessa. Kirjan tarkoituksena on tuoda selkeyttä, ajatuksellisia raameja ja käytännön keinoja työelämän ihmissuhteiden hankalimpiin...

Yksi ratkaisukeskeisyyteen suuresti vaikuttaneista näkemyksistä on systeemisen perheterapian perusoletus siitä, että muutos yhdessä systeemin osassa johtaa muutokseen muissakin osissa. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ihmisten ongelmia ei selitetä systeemiteorialla, mutta siinä hyödynnetään sen käytännönläheistä ja kiistatonta periaatetta,...

Oivalsin ratkaisukeskeisten lyhytterapiaopintojeni aikana De Jongin ja Bergin (2018) kirjasta Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja, että ennen tavoitteen kirkastamista on tärkeä keskustella ongelman merkityksestä asiakkaalle. Sitä kutsutaan ongelman kuvaamiseksi.

Kerään kirjallista palautetta jokaiselta ryhmältä ja yksilöohjattavalta työnohjauksen ja coachingin aikana ja sen loppuessa. Kysyn myös suullista palautetta jokaisella kerralla. Laatulupaukseni on koottu asiakaspalautteiden pohjalta.