Työnohjaus&Coaching Katja Kiiski

"Maailma ei muuttunut, mutta se miten suhtautuu asioihin muuttui."

Työnohjausta, coachingia, lyhytterapiaa,  työyhteisösovittelua ja  VOIMAKEHÄ®-valmennuksia

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Aloitin maaliskuussa ratkaisukeskeistä coach -koulutusta täydentävät lyhytterapeuttiset opinnot, 40 op, Lyhytterapiainstituutissa.

Tarjoan opintojen aikana ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa opiskeluhintaan etäyhteydellä tai toimistollani Joensuussa:

40,00 € / 60 min (sisältää alv 24 % 7,74 €).

Lyhytterapiassa käyntejä on yleensä 1-20 kertaa. Tyypillisesti tavoite saavutetaan 8-20 tapaamiskerran jälkeen. Et tarvitse lähetettä.

Jokainen meistä kohtaa elämässään haasteita. Kun tarvitset keskusteluapua elämän ongelmakohdissa, älä epäröi olla yhteydessä. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia antaa oivallisia, konkreettisia välineitä ongelmanratkaisuun elämän kriisitilanteissa. 

Voit varata ajan ajanvarauskalenterista, soittaa tai sähköpostitse.

Työnohjaus

Työnohjaus on esihenkilöille, asiantuntijoille tai työyhteisölle luottamuksellista työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, uskomusten, kokemusten, tunteiden ja tulevaisuuden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla - kasvotusten tai etänä. Työnohjaus auttaa ajattelemaan ja jäsentämään omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa uusista näkökulmista.

Coaching 

Coaching on esihenkilöille, asiantuntijoille tai ryhmälle tehokas tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kuunnellen, kysymyksillä, oivalluttamalla ja keskustelua ohjaten coachattavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan omaa ajatteluprosessiaan reflektoimalla. 

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä sitä kuunnellen ja arvostaen kohti sen yhteistä suuntaa ja tavoitetta sekä parannetaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa.  

Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia antaa oivallisia, konkreettisia välineitä ongelmanratkaisuun elämän kriisitilanteissa. Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä.

Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeasti, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia. Kun tarvitset keskusteluapua elämän ongelmakohdissa, älä epäröi olla yhteydessä.

VOIMAKEHÄ®-työpaja on oiva valinta työyhteisön kehittämis- tai työhyvinvointipäivään.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit.

Työpajassa tarkastellaan ja tunnistetaan vahvuuksia laaja-alaisesti.

Työpajan sisältö:

  • ennakkotehtävä ohjeistuksineen
  • lyhyt teoria-alustus
  • oman voimakehän rakentaminen korteilla (tai digitaalisesti etätyöpajassa)
  • loppukeskustelu ja -reflektointi
  • kesto, 2,5 h

Hinta 350,00 € + alv 24 %

Työpaja voidaan räätälöidä myös puolen päivän tai koko päivän valmennukseksi.

Ota yhteyttä ja varataan teille sopiva aika työyhteisön, tiimin tai työryhmän voimaantumiseen ja pysähtymiseen omien vahvuuksien äärelle. 

Koulutukset ja tyhytoiminta

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä, restoratiivisilla ja postiivisen psykologian ajatuksilla ja menetelmillä parannetaan työelämätaitoja kuten vuorovaikutusta ja tunteiden johtamista.

Räätälöidään teille tarpeidenne mukainen valmennus tai koulutus esim. vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitojen parantamiseen, sovun hengen edistämiseen tai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen laaja-alaisella vahvuusajattelulla.

Voimakehä®-valmennus

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

Työyhteisösovittelu

Konflikteja ei kannata lakaista maton alle. Jopa pitkään jatkuneet ja erittäin kompleksiset tilanteet on saatu ratkaistua työyhteisösovittelulla. 

Toimivan työyhteisön tuntomerkki ei ole ongelmattomuus vaan se, miten ongelmia kyetään käsittelemään ja ratkomaan. Parhaimmillaan ongelmat ja ristiriidat ovat kaikille äärimmäisen hyvä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kun ristiriitoja käsitellään avoimesti keskustellen, kaikkien yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat.

Käytössäni on myös erityisesti työyhteisöjen kriisitilanteisiin kehitetty TOTTI™️- tukikeskustelun työkalu.

Yhden kerran ratkaisukeskeinen keskustelu

Joskus yksi kerta on tarpeeksi. Kun jokin asia aiheuttaa voimakkaita tuntemuksia ja jää pyörimään mieleen, siitä luottamuksellisesti puhuminen ulkopuolisen koulutetun työnohjaajan/koutsin kanssa voi auttaa.

Eräs esihenkilöasiakas kertoi oppineensa kerrottuaan mieltään painaneesta asiasta ja tilanteestaan, että seuraavalla kerralla kannattaa puhua omalle esihenkilölleen aiemmin.

Yhden kerran ratkaisukeskeisessä keskustelussa saat rauhassa kertoa asiasi, tulet kuulluksi ja saat uusia näkökulmia. Työnohjaajana ja koutsina kuuntelen, ymmärrän, kysyn ajatteluasi rikastavia kysymyksiä ja uskon, että sinulla on jo paras tieto tilanteestasi. Autan sinua tietämään! Lue lisää ratkaisukeskeisyydestä.

Voit ostaa keskustelun verkkokaupasta ja varata ajan kalenterista.


Sovun hengen edistäminen

Psykologisesta turvallisuudesta huolehtiminen, keskenään toimeen tuleminen, toisten kuuntelu ja ymmärtäminen ovat työyhteisösovittelun perusperiaatteita. Näiden taitojen opettelu voi muuttaa henkilön suhtautumista ristiriitoihin ja käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa peruuntumattomasti. 

Monet esihenkilöt ovatkin kertoneet, että työyhteisösovittelukoulutus on tuonut heille paljon toimivia välineitä johtamiseen. Miten edistän sovun henkeä? Miten turvaan sovun hengen sovittelun jälkeen? Restoratiivinen ja ratkaisukeskeinen ajattelu ja keinot sovun edistämiseksi ovat opittavissa ja harjoiteltavissa. 

Ota yhteyttä. Suunnitellaan teille sovun henkeä edistävä koulutus.

Katsoessani huhtikuisena aamupäivänä lumisadetta aloin melkein miettiä, miten pettynyt olen lumisateeseen, miten se ärsyttää ja oikeastaan pilaa koko päivän. Tämä kierre lähtee hyvin helposti liikkeelle. Tällä kertaa onnistuin muuttamaan reagoimistani aika nopeasti näkökulmaa vaihtamalla: mitenköhän tuota lunta yleensä sataa huhtikuussa. Huomasin,...

Kerään kirjallista palautetta jokaiselta ryhmältä ja yksilöohjattavalta työnohjauksen ja coachingin aikana ja sen loppuessa. Kysyn myös suullista palautetta jokaisella kerralla. Laatulupaukseni on koottu kolmen vuoden asiakaspalautteiden pohjalta.