Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja koulutus
Katja Kiiski

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle
työelämän taitojen kehittämiselle

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan." 

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten, tunteiden ja tulevaisuuden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla - kasvotusten tai etänä. Työnohjaus auttaa reflektoimaan ja jäsentämään omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa.

Coaching 

Ratkaisukeskeinen coaching on yksilölle tai ryhmälle tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten valmennettavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan omaa ajatteluprosessiaan reflektoimalla.

 Tiimicoaching

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä kohti sen yhteistä tavoitetta ja pyritään tehostamaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa. Kysy opiskelijahintaa virtuaaliselle tiimicoachingille.

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

  Koulutus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä sekä postiivisen psykologian menetelmillä parempaa työelämää.

Räätälöidään tarpeidenne mukainen koulutus esim. vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaidoista tai tunteiden hallinnasta.

Tyhytoiminta

Toiminnan tarkoituksena on luoda osallistavilla ja dialogisilla menetelmillä kehittämisen ja oppimisen tila, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan, jakavat kokemuksiaan ja ymmärtävät paremmin toisiaan.

 TOTTI-keskustelu

TOTTI-keskustelulla tuetaan ja rakennetaan ryhmän selviämistapoja odottamattoman vaikean tilanteen jälkeen: sitä miten tuetaan itseä ja toista jatkamaan eteenpäin ja löytämään taas tapoja keskittyä työhön.

Yhden kerran coaching

Coachingin kesto määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Joskus voi riittää yksi kerta, toisinaan tarvitaan useampi kerta esim. 2-10 kertaa. Yksi kerta voi riittää yhteen rajattuun ongelmaan.

Coaching voidaan pitää asiakkaan työpaikalla tai muualla hänen valitsemassaan paikassa tai Joensuussa työhuoneellani osoitteessa Nahkurinkatu 33.

Hinta määräytyy prosessin keston mukaan. Tutustu hintoihin tästä.

Coaching voidaan toteuttaa myös etäcoachauksena Microsoft Teams- tai Zoom-alustalla.

Rakennamme yhdessä parempaa työelämää: uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.