Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja koulutus
Katja Kiiski

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle
työelämän taitojen kehittämiselle

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan." 

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten, tunteiden ja tulevaisuuden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla - kasvotusten tai etänä. Työnohjaus auttaa ajattelemaan ja jäsentämään omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa. Työnohjaus tuo esille uusia mahdollisuuksia ja energiaa työhösi. 

Coaching 

Coaching on esimiehille, työntekijöille tai ryhmälle tehokas tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten valmennettavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan omaa ajatteluprosessiaan reflektoimalla.

Kysy opiskeluhintaista coachausta esimiehille.

 Tiimicoaching

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä sitä kuunnellen ja arvostaen kohti sen yhteistä suuntaa ja tavoitetta sekä parannetaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa. 

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

  Koulutus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä sekä postiivisen psykologian menetelmillä parempaa työelämää.

Räätälöidään tarpeidenne mukainen koulutus esim. vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaidoista tai tunteiden hallinnasta.

Tyhytoiminta

Toiminnan tarkoituksena on luoda osallistavilla ja dialogisilla menetelmillä kehittämisen ja oppimisen tila, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan, jakavat kokemuksiaan ja ymmärtävät paremmin toisiaan.

Rakennamme yhdessä parempaa työelämää: uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.