Aikalisä ajattelulle ja oivalluksille

Työnohjaus&Coaching  Katja Kiiski

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan." 


Tutustu vahvuuksiisi  VOIMAKEHÄ®-yksilö- tai ryhmävalmennuksessa tai kouluttaudu VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajaksi.

VOIMAKEHÄ® -profilointi ja valmennus

Voimakehäprofiloinnin™ hinta on 250,00 € / 2 tunnin ohjauskerta (sis. alv.), josta varauksen yhteydessä maksetaan varausmaksu 20 €.

Seuraava kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennus alkaa elokuussa.

Valmennus alkaa keskiviikkona 25.8.2021 klo 14-16 ja päättyy 13.10. Valmennuksen kesto on kahdeksan (8) kahden tunnin verkkotapaamista. Valmennuskertojen välillä vahvuustyöskentelyä jatketaan syventävien välitehtävien avulla.

VOIMAKEHÄ®-tuotetta ja konseptia voi työssään hyödyntää ja soveltaa ​VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen suorittanut henkilö, joka on hankkinut VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin.


Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, uskomusten, kokemusten, tunteiden ja tulevaisuuden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla - kasvotusten tai etänä. Työnohjaus auttaa ajattelemaan ja jäsentämään omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa uusista näkökulmista. Työnohjaus tuo esille uusia mahdollisuuksia ja energiaa työhösi.

Coaching 

Coaching on esihenkilöille, työntekijöille tai ryhmälle tehokas tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kuunnellen, kysymyksillä, oivalluttamalla ja keskustelua ohjaten coachattavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan omaa ajatteluprosessiaan reflektoimalla.

 Tiimicoaching

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä sitä kuunnellen ja arvostaen kohti sen yhteistä suuntaa ja tavoitetta sekä parannetaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa. 

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

Valmennuksia ja koulutuksia

Koulutus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä sekä postiivisen psykologian ajatuksilla ja menetelmillä luodaan parempaa työelämää ja kehitetään työelämätaitoja kuten resilienssiä.

Räätälöidään teille tarpeidenne mukainen koulutus esim. valmentaviin keskusteluihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitojen parantamiseen, tunnetaitoihin tai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Voimakehä®-valmennus

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

Tyhytoiminta

Innostusta ja energiaa työhön! 

Tyhytoiminnan tarkoituksena on luoda osallistavilla ja dialogisilla menetelmillä kehittämisen ja oppimisen tilaa, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan, jakavat kokemuksiaan ja ymmärtävät paremmin toisiaan ja innostuvat yhdessä esim. Voimakehä-valmennuksella.