Työnohjaus&Coaching Katja Kiiski

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellista työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, uskomusten, kokemusten, tunteiden ja tulevaisuuden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla - kasvotusten tai etänä. Työnohjaus auttaa ajattelemaan ja jäsentämään omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa uusista näkökulmista. Työnohjaaja auttaa asiakasta tietämään, että hän tietää. 

Coaching 

Coaching on esihenkilöille, työntekijöille tai ryhmälle tehokas tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kuunnellen, kysymyksillä, oivalluttamalla ja keskustelua ohjaten coachattavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan omaa ajatteluprosessiaan reflektoimalla.

 Tiimicoaching

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä sitä kuunnellen ja arvostaen kohti sen yhteistä suuntaa ja tavoitetta sekä parannetaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa. 

Tutustu vahvuuksiisi VOIMAKEHÄ®-yksilö- tai ryhmävalmennuksessa

Osallistu VOIMAKEHÄ®-yksilöohjaukseen ja tunnista omat vahvuutesi! 

Varaa ohjaus täältä. Voit ostaa ohjauksen täältä.

Kehity vahvuuksilla-ryhmävalmennusta järjestetään kaikille avoimena ryhmänä tai tilauksena työyhteisöille. Seuraava avoin ryhmä verkkovalmennuksena alkaa torstaina 17.3.2022 klo 17-19. 

Koulutukset ja tyhytoiminta

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä sekä postiivisen psykologian ajatuksilla ja menetelmillä parannetaan työelämätaitoja kuten vuorovaikutusta.

Räätälöidään teille tarpeidenne mukainen valmennus tai koulutus esim. vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitojen parantamiseen, muutoksissa jaksamiseen, tunnetaitoihin tai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen laaja-alaisella vahvuusajattelulla.

Voimakehä®-valmennus

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

Sovittelu

Konflikteja ei kannata lakaista maton alle. Jopa pitkään jatkuneet ja erittäin kompleksiset tilanteet on saatu ratkaistua työyhteisösovittelulla. 

Toimivan työyhteisön tuntomerkki ei ole ongelmattomuus vaan se, miten ongelmia kyetään käsittelemään ja ratkomaan. Parhaimmillaan ongelmat ja ristiriidat ovat kaikille äärimmäisen hyvä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kun ristiriitoja käsitellään avoimesti keskustellen, kaikkien yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat.

Käytössäni on myös erityisesti työyhteisöjen kriisitilanteisiin kehitetty TOTTI™️- tukikeskustelun työkalu.

Yhden kerran ratkaisukeskeinen keskustelu

Joskus yksi kerta on tarpeeksi. Kun jokin asia aiheuttaa voimakkaita tuntemuksia ja jää pyörimään mieleen, siitä luottamuksellisesti puhuminen ulkopuolisen koulutetun työnohjaajan/koutsin kanssa voi auttaa.

Eräs esihenkilöasiakas kertoi oppineensa kerrottuaan mieltään painaneesta asiasta ja tilanteestaan, että seuraavalla kerralla kannattaa puhua omalle esihenkilölleen aiemmin.

Yhden kerran ratkaisukeskeisessä keskustelussa saat rauhassa kertoa asiasi, tulet kuulluksi ja saat uusia näkökulmia. Työnohjaajana ja koutsina kuuntelen, ymmärrän, kysyn ajatteluasi rikastavia kysymyksiä ja uskon, että sinulla on jo paras tieto tilanteestasi. Autan sinua tietämään! Lue lisää ratkaisukeskeisyydestä.

Voit ostaa keskustelun verkkokaupasta ja varata ajan kalenterista.

Pohdin viime keväänä riittämättömyyden ja osaamattomuuden kokemuksia ja tunteita. Kysyin VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat Facebookryhmässä VOIMAKEHÄ® -mentoriopintoihini, työhöni työnohjaajana ja coachina sekä omiin tuntemuksiini liittyen, miten voimakehä voi auttaa riittämättömyyden kokemuksen ja tunteiden kanssa:

Kerään kirjallista palautetta jokaiselta ryhmältä ja yksilöohjattavalta työnohjauksen ja coachingin aikana ja sen loppuessa. Kysyn myös suullista palautetta jokaisella kerralla. Laatulupaukseni on koottu kolmen vuoden asiakaspalautteiden pohjalta.