Työnohjaus&Coaching Katja Kiiski

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

Yhden kerran ratkaisukeskeinen keskustelu

Joskus yksi kerta on tarpeeksi. Kun jokin asia aiheuttaa voimakkaita tuntemuksia ja jää pyörimään mieleen, luottamuksellisesti puhuminen ulkopuolisen koulutetun työnohjaajan/koutsin kanssa usein auttaa selkeyttämään asiaa ja helpottaa tuntemuksia.

Eräs esihenkilöasiakas kertoi oppineensa kerrottuaan mieltään painaneesta asiasta ja tilanteestaan, että seuraavalla kerralla kannattaa puhua omalle esihenkilölleen aiemmin.

Yhden kerran ratkaisukeskeisessä keskustelussa saat rauhassa kertoa asiasi, tulet kuulluksi ja saat uusia näkökulmia. Työnohjaajana ja koutsina kuuntelen, kysyn ajatteluasi rikastavia kysymyksiä ja uskon, että sinulla on jo paras tieto tilanteestasi. Autan sinua tietämään!

Lue lisää ratkaisukeskeisyydestä.

Voit varata ajan verkkokalenterista ja ostaa keskustelun verkkokaupasta.

Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellista työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, uskomusten, kokemusten, tunteiden ja tulevaisuuden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla - kasvotusten tai etänä. Työnohjaus auttaa ajattelemaan ja jäsentämään omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa uusista näkökulmista. Työnohjaaja auttaa asiakasta tietämään, että hän tietää. 

Coaching 

Coaching on esihenkilöille, työntekijöille tai ryhmälle tehokas tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kuunnellen, kysymyksillä, oivalluttamalla ja keskustelua ohjaten coachattavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan omaa ajatteluprosessiaan reflektoimalla.

 Tiimicoaching

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä sitä kuunnellen ja arvostaen kohti sen yhteistä suuntaa ja tavoitetta sekä parannetaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa. 

Tutustu vahvuuksiisi VOIMAKEHÄ®-yksilö- tai ryhmävalmennuksessa

Osallistu VOIMAKEHÄ®-yksilöohjaukseen ja tunnista omat vahvuutesi! 

Varaa ohjaus täältä. Voit ostaa ohjauksen täältä.

Kehity vahvuuksilla-ryhmävalmennusta järjestetään kaikille avoimena ryhmänä tai tilauksena työyhteisöille. Seuraava ryhmä alkaa 13.1.2022 klo 17-19. 

Koulutukset

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä sekä postiivisen psykologian ajatuksilla ja menetelmillä luodaan parempaa työelämää ja kehitetään erilaisia työelämätaitoja kuten resilienssiä.

Räätälöidään teille tarpeidenne mukainen valmennus tai koulutus esim. muutosvalmennukseen, valmentaviin keskusteluihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitojen parantamiseen, tunnetaitoihin tai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Voimakehä®-valmennus

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

Tyhytoiminta

Innostusta ja energiaa työhön! 

Tyhytoiminnan tarkoituksena on luoda osallistavilla ja dialogisilla menetelmillä kehittämisen ja oppimisen tilaa, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan, jakavat kokemuksiaan, ymmärtävät toisiaan paremmin ja innostuvat yhdessä esim. Voimakehä-valmennuksella. 

Voimavaroja itsensä johtamiseen ja parempaan keskustelukulttuuriin

Mieleeni pulpahti alkukesästä blogikirjoituksen aihe omien tunteiden johtamisesta. En heti kirjoittanut sitä, koska ideaan liityvä kirja oli kotona ja itse olin mökillä etäilemässä ja seuraamassa kesäisen luonnon ihmeitä. Kirjoitin ajatukseni kuitenkin muistiin yritykseni Facebooksivulle.

Positiivisessa psykologiassa on kolme keskeistä tutkimusaluetta: myönteiset yksilölliset piirteet, myönteiset kokemukset ja myönteiset instituutiot. Positiivinen psykologia tarkastelee asioita, ilmiöitä ja prosesseja, jotka edistävät yksilöiden ja yhteisöjen optimaalista hyvinvointia. (Wenström 2020, 41-42) Positiivisen tutkimuksen tutkimuskohteena...