Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja koulutus

Katja Kiiski

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle
työelämän taitojen kehittämiselle.

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan." 

Tutustu vahvuuksiisi VOIMAKEHÄ®-yksilö- tai ryhmävalmennuksessa.


Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, uskomusten, kokemusten, tunteiden ja tulevaisuuden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla - kasvotusten tai etänä. Työnohjaus auttaa ajattelemaan ja jäsentämään omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa uusista näkökulmista. Työnohjaus tuo esille uusia mahdollisuuksia ja energiaa työhösi.

Coaching 

Coaching on esihenkilöille, työntekijöille tai ryhmälle tehokas tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kuunnellen, kysymyksillä, oivalluttamalla ja keskustelua ohjaten coachattavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan omaa ajatteluprosessiaan reflektoimalla.

 Tiimicoaching

Tiimin tai ryhmän coaching on tuloksellista työelämätaitojen kehittämistä, jossa coachataan tiimiä sitä kuunnellen ja arvostaen kohti sen yhteistä suuntaa ja tavoitetta sekä parannetaan tiimin jäsenten välistä yhteistyötä koulutetun coachin ohjauksessa. 

"Työnohjaus on antanut aikaa pysähtyä ja pohtia työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoida omaa toimintaa sekä tavoitteita ja työn suuntaa. On koonnut ja selkeyttänyt omaa ajattelua, tuonut uusia näkökulmia sekä purkanut työn tuomaa kuormitusta. Hyödyllistä on ollut myös ongelmatilanteiden purkaminen, työn rajaaminen ja tuki omalle jaksamiselle."  

Valmennuksia ja koulutuksia

Koulutus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä sekä postiivisen psykologian ajatuksilla ja menetelmillä luodaan parempaa työelämää ja kehitetään työelämätaitoja kuten resilienssiä.

Räätälöidään teille tarpeidenne mukainen koulutus esim. valmentaviin keskusteluihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötyötaitojen parantamiseen, tunnetaitoihin tai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Voimakehä®-valmennus

VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva teoria, ajattelutapa ja työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. 

Tyhytoiminta

Innostusta ja energiaa työhön! 

Tyhytoiminnan tarkoituksena on luoda osallistavilla ja dialogisilla menetelmillä kehittämisen ja oppimisen tilaa, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan, jakavat kokemuksiaan ja ymmärtävät paremmin toisiaan ja innostuvat yhdessä esim. Voimakehä-valmennuksella.