Mikä sinun saintpauliasi on?

17.01.2023

Sain eilen valmiiksi lyhytterapiaopintojeni loppuraportin Saintpauliat eläviksi. 

Miksi valitsin tällaisen nimen? Raportoinnin ohjeistuksessa pyydettiin vastaamaan muutamiin kysymyksiin, joista yksi oli: mitkä kysymystyypit tuntuvat sinulle tällä hetkellä mieluisimmilta. 

Minulle yksi mieluisimmista kysymyksistä on tällä hetkellä: mikä asiakkaalle on merkityksellistä, tähdellistä ja tärkeää. 

Mitkä ovat asiakkaan saintpauliat* on kysymys, jonka olen nähnyt opintojeni aikana lukemassani kirjallisuudessa. Saintpaulioilla tarkoitetaan asioita, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä, tähdellisiä ja merkityksellisiä. Ne ovat eläviä ja antavat syyn elää. 

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa lähdetään fokusoidusti siitä, mikä asiakkaalle on tärkeää ja merkityksellistä. (Ruutu ja Putkisaari, 2022) Nämä opinnot ovat antaneet uutta ymmärrystä siitä, miksi kysymystyyppi on tärkeä ja oikeastaan välttämätön. 

Hyödyntämisen periaate

Yhtenä ratkaisukeskeisenä periaatteena on hyödyntää kaikkea, mitä asiakas tuo mukanaan. Hyödyntämisen käsitettä ja käyttämistä terapiatyössä tukee jo yli 40 vuotta jatkunut tutkimustyö, joka osoittaa, että asiakkaaseen liittyvät tekijät ovat tärkein yksittäinen myönteisiin hoitotuloksiin vaikuttava seikka selittäen 40 prosenttia hoitotuloksesta. (Fiske 2020)

Miten voi hyödyntää sitä, mitä asiakas tuo? 

Palataan ennen kysymykseen vastaamista vähän taaksepäin eli siihen, mikä ratkaisukeskeisen terapeutin tehtävä on. Terapeutin tehtävä on De Jongin ja Bergin (2018, 65) mukaan aina sama: pitää huolta siitä, että terapeutin ja asiakkaan välille syntyy yhteistyösuhde, jossa tarkastellaan, minkä asioiden asiakas haluaa olevan elämässään toisin ja mitä hän on valmis tekemään toisin saadakseen toivomansa muutoksen tapahtumaan.

Näin voi hyödyntää sitä, mitä asiakas tuo: On muistettava, että jos aikoo auttaa ihmisiä muuttumaan, on ensimmäiseksi saatava heidän huomionsa. Asiakkaan huomion saadakseen terapeutin on oltava kiinnostunut hänestä ja keskityttävä siihen, mikä asiakkaalle on tärkeää, tähdellistä ja merkityksellistä. Terapeutin tehtävänä on etsiä keinoja, joilla asiakas ja terapeutti voivat hyödyntää kaikkea sitä, mitä asiakas jo tekee, mikä jo toimii ja mikä on asiakkaalle merkityksellistä ja tärkeää. (Fiske 2020, 20-21)

*Saintpauliat tulevat eräästä Milton H. Ericksonin kertomasta potilaskeissistä, jossa Saintpaulioiden kasvattaminen ja lahjoittaminen auttoivat lannistunutta ja elämäänsä välinpitämättömästi suhtautuvaa potilasta löytämään merkitystä elämälleen. (Fiske 2020, 20-21)

Lähde: 

De Jong, P. & Berg, I. K. Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhytterapiainstituutti. 2020.

Fiske, H. Elämästä on kysymys - Itsemurhakriisin ratkaisukeskeinen hoito.
Lyhytterapiainstituutti. 2020.

Ruutu, S. & Putkisaari, H. (toim.). Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys lyhytpsykoterapiassa. Duodecim. 2022.


Voit lukea lisää ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta muista blogikirjoituksistani: Ongelman kuvaaminenKun tulevaisuuden tavoitetilani toteutui työssäni ja Toiseen ihmiseen vaikuttaminen.