Arvostava katse

09.12.2022

Huomenna saan työnohjata yhden lempiaiheeni periaattein ja keinoin - voimauttavavan valokuvan. Voimauttava valokuva on arvostavaa itsen ja toisen katsomista.

Vaikka kyseessä on valokuvamenetelmä, ei voimauttavan valokuvan työväline oikeastaan ole valokuvaus, vaan katse ja näkemisen tapa - se, miten voimme tietoisesti valita katsoa toisin ja nostaa kuormittavien asioiden sijasta näkyväksi sellaisenkin ehjyyden, joka on niin haurasta, ettei se vielä ole oikeastaan edes olemassa. 

Usein odotamme, että ehjyyden tulee näyttäytyä asiantuntijoiden mittareilla, ennen kuin siihen voidaan uskoa. Kuitenkin auttamistyön kannalta on äärettömän tärkeää, että joku uskoo asiakkaan puolesta hyvän näkyväksi tulemiseen silloinkin, kun hän itse ei siihen usko, tai koko työyhteisö kokee keinojensa loppuvan. 

Voimauttavaan valokuvaan menetelmänä sisältyy voimautumisen käsitteen ehdot: itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus. Voimautuminen on ihmisestä itsestään lähtevä sisäisen voimantunteen kasvamisen prosessi. Voimautuminen tuottaa lempeämpää suhtautumista itseen ja itsen näkemistä arvokkaana, merkityksellisyyden kokemusta omassa työssä ja elämässä sekä yhteisöllisyyttä ja halua sitoutua oman lähiyhteisön ihmisten hyvinvoinnin vaalimiseen. Voimaantumista voi edesauttaa luottamuksen ja arvostuksen dialogisella ilmapiirillä. Kannattaa muistaa, ettei toista ihmistä voi voimauttaa edes auttamistyössä. Toisen ihmisen voimaantumisprosesissa voi kyllä olla mukana olemalla arvostavasti kiinnostunut hänestä ja hänelle tärkeistä ja merkityksellisistä asioista ja ihmisistä.

Voimautumisen keinoja

Kun mietin omia voimautumisen kokemuksiani, liittyy niihin usein vesi, kaunis maisema tai talvi. Minulle voimautuminen merkitsee levollista oloa esimerkiksi valokuvien kanssa. Tämän työnohjauksen suunnittelu tuo tähän päivään erityistä mielihyvää, koska saan etsiä esitykseeni omia voimavalokuviani. 

Voimaantuminen tuo näkyville merkityksellisen ja lohdullisen. Voimautumiseen liittyy oma hyväksyvä katse: Oman arvokkuuden kokemuksen vahvistamista ja häpeän kyseenalaistamista lempeän katseen avulla. Koska voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä sisäisen voimantunteen kasvamisen prosessi, edellyttää se fokuksen kääntämistä omaan itseen, sisäänpäin. Pysähdytään omaan elämäntilanteeseen. Miten voin tässä ja nyt? Miten sovitan arkeni ja arvoni yhteen? Siihen sisältyy omien erilaisten puolien, roolien, persoonallisuuden piirteiden, tunteiden ja motivaation tutkimista, ja oman moniulotteisuuden hyväksymistä. Voimaantumisen prosessi mahdollistaa hyvän näkyväksi tekemistä ja mahdollistaa itsen toisin katsomista - oman elämän hyväksymistä ja uudelleenmäärittelyä.

Elämässä on tärkeää oppia siirtymään rauhattomuudesta ja ärtyneisyydestä rauhallisuuteen ja levollisuuteen ja löytämään tieto siitä, mikä tuo lohtua sekä huomaamaan, mikä jo heijastelee toiveitamme.

- Missä ja minkä kokemuksen aikana elämässäsi tunsit olevasi eniten keskittynyt, tyyni ja rentoutunut?
- Mikä tuossa kokemuksessa oli rentouttavinta ja merkityksellisintä?

Huomioi, mitkä kuvat, ajatukset tai sanat tulevat mieleesi. Voit piirtää kuvan, valita jonkin esineen, valokuvan tai sitaatin, joka muistuttaa sinua tuosta kokemuksesta ja jota voit kantaa mukanasi työympäristössä.

Käytä tätä keskittymisen ja rauhoittumisen apuna, kun elämä tuntuu stressaavalta tai kun haluat rentoutua. Voit lukea itsensä rauhoittamisesta lisää täältä.