Rakentavan keskustelun malli

20.04.2021

  Paul Z Jacksonin ja Janine Waldmanin kirjoittamassa kirjassa Positively Speaking - The Art of Constructive Conversations with a Solution Focus esitellään keskustelutyökalu, joka auttaa aloittamaan keskustelun rakentavalta pohjalta ja tuomaan siihen mielekkään ja tarkoituksenmukaisen suunnan. Työkalu on nimeltään "alustan rakentaminen -harjoitus" (the Platform building drill), jonka alkuperäinen kehittäjä on Ben Furman.

  Olemme kaikki olleet mukana arkeen tai työhön liittyvissä keskusteluissa, jotka eivät tunnu etenevän mihinkään ja joissa aika menee ongelman tai ei-toimivan analysoimiseen. Olemme ehkä toistuvasti keskustelleet sellaisen henkilön kanssa, joka jatkuvasti syyttää muita omista ongelmistaan ja joka kieltäytyy ottamasta vastuuta niistä. Tällaisten keskustelujen jälkeen olo voi tuntua hyvin uupuneelta. Jacksonin ja Waldmanin (2011) mukaan keskustelujen ei tarvitse sujua edellä kuvatun mukaisesti:

  "The good news is that you can influence a conversation from the outset, increasing the likelihood that it will be a constructive, useful and energised interaction. You can be Positively Speaking whether it's a talk with one of your team who can't find a way forward, a customer complaining about your service or even a friend who continually moans about their job, their partner or the weather."

  Miten keskusteluista saadaan rakentavia, hyödyllisiä ja energisoivia?

  Keskusteluihin osallistuvat ihmiset eivät aina välttämättä tiedä, mitä he haluavat keskusteluiltaan. Tällaisissa tilanteissa voi käyttää avukseen alustan rakentamisharjoitusta. Alustan rakentamisen tarkoituksena on selvittää, mitä kukin haluaa ja mitä kukin on valmis tekemään. Alusta rakennetaan yhdessä keskustelukumppanien kanssa. Alustaan sisältyy:

  Kuuntele, mitä henkilö/henkilöt sanovat

 • kuunnellaan vihjeitä siitä, mitä henkilö haluaa.

Jos hän esimerkiksi sanoo, ettei tahdo olla väsynyt koko ajan, voimme olettaa hänen haluavan olevan pirteämpi ja energisempi.

Hyväksyntä

 • Voimme sanoa, että onpa tiukka tilanne.

Ideana on, että henkilö kokee tulleensa kuulluksi ja hänen ongelmansa hyväksytään.

Ongelmapuheeseen ei kuitenkaan jäädä, vaan jatketaan kysymällä, mistä tänään on hyödyllistä puhua?

Alustan rakentaminen - tunnistetaan, mitä keskustelukumppani haluaa

Kuunneltuamme tarkasti meillä on jokin käsitys siitä, mitä henkilö haluaa. Se on saatettu sanoa suoraan tai pystymme tekemään valistuneen arvauksen asiasta kääntämällä ongelmapuheen ratkaisupuheeksi.

Voimme sanoa: "Eli haluat siis, että...?". Jos sanoittaminen ei osu täysin oikeaan, henkilö yleensä korjaa väärinymärryksen ja voitte yhdessä selkiyttää uusilla kysymyksillä, mistä henkilö haluaa keskustella. Tai jos hän ei korjaa, keskustelulle on kuitenkin hyödyllistä se, että henkilö rakentaa keskustelua sanomasi suuntaan.

Negatiivisen "haluamisen" voi kääntää postiiviseksi kysymällä, mitä henkilö haluaa sen sijaan. Esimerkiksi: "En halua olla niin kiireinen" - Kysy: "Mitä haluat sen sijaan?".

Jos sanoittaminen osuu oikeaan, keskustelu jatkuu suoraan seuraavaan vaiheeseen, joka on...

Etujen/hyötyjen tarkistaminen

Kysy: "Mitä hyötyä siitä on sinulle?" Eli miten asiassa edistyminen parantaa henkilön työtä tai elämää. Näin varmistetaan, että keskustelun aihe koetaan arvokkaaksi ja hyödylliseksi

Tarkistetaan, että henkilö on valmis tekemään asialle jotakin

Meillä on alusta, kun mukana olevat ihmiset haluavat jonkin asian olevan eri lailla ja ovat valmiita tekemään asialle jotakin.