Säilytä uteliaisuutesi keskustelun kuumetessa

31.03.2021

Riidan keskellä viimeinen mieleesi tuleva asia on miettiä, miten voit osoittaa arvostusta keskustelukumppanillesi. Viestit todennäköisemmin sanoin ja elein päinvastaista kaventaen samalla ajatteluasi ja kadottaen uteliaisuutesi ja avoimuutesi. 

Liane Davey mainitsee Harvard Business Reviewn artikkelissa When an Argument Gets Too Heated, Here's What to Say joitakin syitä sille, miksi vähättelemme riitatilanteessa toista osapuolta ja haluamme osoittaa olevamme oikeassa.

Yhtenä syynä on ymmärretyksi tulemisen tarve. Inhmillisinä olentoina haluamme ensin tulla itse ymmärretyiksi ennen kuin voimme ymmärtää muita. Todennäköisin syy miksi emme halua tukea ja vahvistaa toisen mielipidettä tai väitettä riitatilanteessa on se, että meillä on niin kiire saada oma asiamme esille ja että emme halua "hävitä" tilanteessa.

Kyse on myös kasvojen menettämisen pelosta. Emme uskalla luottaa toisten ihmisten hyviin aikeisiin, vaikka suurimmalla osalla ihmisiä on (itsensä näkökulmasta) hyvät aikeet. Olen aiemmin maininnut blogikirjoituksessani Hyvä vuorovaikutus työyhteisössä HATTU-menetelmän Hyvän Alkuperäisen Tarkoituksen TUtkiminen, jonka tausta-ajatuksena on, että kaikella käyttäytymisellä on alun perin jokin hyvä tarkoitus ihmiselle itselleen. (Hirvihuhta ja Litovaara 2003) 

Voit lukea lisää ristiriitojen käsittelystä blogikirjoituksestani Mitä sanoa keskustelun kuumetessa, jossa selviää kuinka ristiriitatilanteessa voi toimia toista arvostavalla tavalla ja miten voidaan käyttää tuttuja rakentavan vuorovaikutuksen keinoja. Tällöin hyväksymme kaksi asiaa:

  1. Kannattaa kuunnella erilaisia näkökulmia ja varmistaa, että asiaa pohditaan monipuolisesti
  2. Riitatilanteen toisella osapuolella on arvokasta sanottavaa tuomaan uutta näkökulmaa asiaan

Lähteet:
Hirvihuhta ja Litovaara, 2003. Ratkaisun taito.