Haluatko lähteä kanssani tutkimusmatkalle itseesi ja työhösi? 

Löydä suuntaa sekä uusia ajattelu- ja toimintatapoja!

"Tulevaisuudenkuva on selkiintynyt keskustelujemme edetessä." 

Etäcoachingia vaikuttavasti

Etäohjaus on toimiva tapa saada coachingia puhelimella, Zoomilla, Teamsillä tai muulla etätyövälineellä. Etänä ohjaukseen voi yhdistää myös virkistävän kävelylenkin - kukin tahoillaan.

Olen coachina ohjaustilanteessa kuuntelevana ja oivalluttavana täysin läsnä, oli etätyövälineenä sitten puhelin tai tietokone. Tärkeintä on kuuntelun, keskustelun ja yhteisen pohtimisen synnyttämä luottamuksellinen aika ja tila ohjattaville. 

Etäcoaching sopii yksilöille/työntekijöille, esimiehille ja johtajille, tiimeille, ryhmille ja yrittäjille.  

Coaching toteutetaan joko asiakkaan alustalla, Teams- tai Zoom-alustalla.

Mitä hyötyä coachingista on?

Coaching on yksilölle tai ryhmälle tehokas tapa hakea suuntaa eteenpäin. Coach auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten coachattavaa löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan ja unelmiaan. Coaching sopii erityisesti muutostilanteissa tai silloin, kun suunta tuntuu olevan hukassa.

Coaching on prosessi, jossa coachattavaa autetaan löytämään ongelmaansa vastaava tavoite/toivottu tila. Olennaista myönteisen muutoksen tuottamisessa on coachattavan aktiivinen osallistuminen omien tavoitteidensa asettamiseen. Coachattavan omat tavoitteet, kokemukset ja toiveet muodostavat työskentelyn lähtökohdan. 

Coachausprosessin aikana 

  • lisätään coachattavan motivaatiota, uskoa omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa sekä tuetaan hänen muutoskyvykkyyttään. Coachattava on oman elämänsä, tunteidensa, kokemustensa ja näkemystensä paras asiantuntija
  • laajennetaan näkökulmia, ideoidaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja kasvatetaan edelleen itseymmärrystä ja toimijuutta
  • luodaan suunnitelma siitä, miten käytännössä uuden oppiminen viedään todellisiin tilanteisiin.

Coachingin kesto määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Joskus voi riittää yksi kerta, toisinaan tarvitaan useampi kerta esim. 2-10 kertaa.

Hinta määräytyy prosessin keston mukaan. Tutustu hintoihin tästä. 

Etänä tehtävällä coachingilla on myös merkittäviä etuja

  • työskentelyajan saa nopeasti (myös sähköinen ajanvaraus)
  • sopii korona-aikaan
  • matkustamiseen ei mene aikaa
  • luonto kiittää

"Oivalsin, että minun olisi kannattanut puhua aiemmin esimiehelleni sen sijaan, että vatvoin asiaa koko syksyn."

Ota yhteyttä ja kysy lisää coachingista alla olevalla lomakkeella.

Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia. Voit myös varata ajan ajanvarauskalenterista ja ostaa coachingin verkkokaupasta.