Tiimivalmennus
Tiimi lentoon

 Innostavalla tiimivalmennuksella tavoitteet ja suunta työyhteisön toimintaan

"Oli hyvä miettiä isommassa porukassa juuri positiivisessa hengessä, miten työyhteisöä voisi kehittää vielä paremmaksi. Asioita jäi miettimään myös siltä kannalta, millainen rooli itsellään on asioiden suhteen työyhteisössä."

Tiimi lentoon -tiimivalmennus on rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Työyhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden kertoa omasta näkökulmastaan, mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat heidän työssään. Osallistaminen strategiseen työskentelyyn sitouttaa työyhteisöä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Valmennuksessa keskitytään yhdessä kehittämään työyhteisölle itselleen sopivia innovatiivisia ratkaisuja. Työskentelyn tuloksena työyhteisö saa mukaansa raportoidun tavoitteidensa mukaisen toimintasuunnitelman/strategian niiden toteuttamiseksi.

Valmentaminen perustuu John Brookerin yrityksensä 'Yes!And' tiimin kanssa kehittämään ratkaisukeskeiseen Innostava tiimien valmentaminen 'Team Impetus' -malliin. Malli pohjautuu käytännön kokemuksiin tiimityön kehittämishaasteista työyhteisöissä ympäri maailmaa.

Valmennus auttaa työyhteisöä oivaltamaan, mihin ne haluavat suunnata ja mikä siinä on kriittistä. Sen avulla konkretisoituu, mitä työyhteisö tekee käytännössä. Se lisää yhteishenkeä ja luottamusta sekä innostusta työyhteisöihin. Jokaisesta tapaamisesta saadaan selkeitä tuloksia ja ihmiset kokevat työskentelyn innostavaksi ja mukavaksi.

Työskentelyn kahdeksan osallistavaa ja käytännönläheistä vaihetta:

1) Virittäytyminen

2) Paremman tulevaisuuden muotoileminen

3) Tulevaisuuden menestystekijöiden tunnistaminen

4) Askeleet tulevaisuuteen ja tarvittavien toimintojen näkyväksi tekeminen

5) Voimavarojen ja vahvuuksien etsiminen

6) Rohkaiseminen toimintaan

7) Yhteistyön rakentaminen ja 

8) Toimintaan sitouttaminen.

Valmennuksen kesto ja hinta sovitaan tilaajan kanssa. Ryhmäkoolle ei ole rajoitetta.

Lisätietoa John Brookerin artikkelista Stuck? Here's a Tool to Make Progress.