Tiimi lentoon
Tiimivalmennusta työyhteisöille

Suuntaa ja käytännön toimintaa - yhteishenkeä, luottamusta ja innostusta rakentavalla ja osallistavalla keskustelulla

Tiimi lentoon on rakentavaa ja osallistavaa valmentamista työyhteisön omien strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Valmennuksessa keskitytään yhdessä kehittämään työyhteisölle itselleen sopivia innovatiivisia ratkaisuja. Työskentelyn tuloksena työyhteisö saa mukaansa raportoidun tavoitteidensa mukaisen toimintasuunnitelman/strategian niiden toteuttamiseksi.

Valmentaminen perustuu John Brookerin yrityksensä 'Yes!And' tiimin kanssa kehittämään ratkaisukeskeiseen Innostava tiimien valmentaminen 'Team Impetus' -malliin. Malli pohjautuu käytännön kokemuksiin tiimityön kehittämishaasteista työyhteisöissä ympäri maailmaa.

Valmennus auttaa tiimejä oivaltamaan, mihin ne haluavat suunnata ja mikä siinä on kriittistä. Sen avulla konkretisoituu, mitä tiimit tekevät käytännössä. Se lisää yhteishenkeä ja luottamusta sekä innostusta työyhteisöihin. Jokaisesta tapaamisesta saadaan selkeitä tuloksia ja ihmiset kokevat työskentelyn innostavaksi ja mukavaksi.

Työskentelyn kahdeksan osallistavaa ja käytännönläheistä vaihetta:

1) Virittäytyminen

2) Paremman tulevaisuuden muotoileminen

3) Tulevaisuuden menestystekijöiden tunnistaminen

4) Askeleet tulevaisuuteen ja tarvittavien toimintojen näkyväksi tekeminen

5) Voimavarojen ja vahvuuksien etsiminen

6) Rohkaiseminen toimintaan

7) Yhteistyön rakentaminen ja 

8) Toimintaan sitouttaminen.

Valmennuksen kesto ja hinta sovitaan tilaajan kanssa. Ryhmäkoolle ei ole rajoitetta.

Lisätietoa John Brookerin artikkelista Stuck? Here's a Tool to Make Progress.

Lue Pohdintaa ratkaisukeskeisen työn olemuksesta blogikirjoituksestani, miksi kannattaa keskittyä siihen, mitä työyhteisö haluaa ongelmien sijaan ja miksi siitä kannattaa keskustella rakentavasti.