Tiimi lentoon
Tiimivalmennusta työyhteisöille

Tiimille suuntaa ja käytännön toimintaa - yhteishenkeä, luottamusta ja innostusta

Tiimi lentoon -tiimivalmennus on tiimien ja työyhteisöjen strategisen työskentelyn valmentamista /fasilitoimista tiimien tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Valmennuksessa keskitytään kehittämään tiimille itselleen sopivia innovatiivisia ratkaisuja. Työskentelyn tuloksena tiimit saavat mukaansa raportoidun tavoitteidensa mukaisen toimintasuunnitelman/strategian niiden toteuttamiseksi.

Valmentaminen perustuu John Brookerin yrityksensä 'Yes!And' tiimin kanssa kehittämään ratkaisukeskeiseen Innostava tiimien valmentaminen 'Team Impetus' -malliin. Malli pohjautuu käytännön kokemuksiin tiimityön kehittämishaasteista työyhteisöissä ympäri maailmaa.

Malli auttaa tiimejä oivaltamaan, mihin ne haluavat suunnata ja mikä siinä on kriittistä. Sen avulla konkretisoituu, mitä tiimit tekevät käytännössä. Se lisää yhteishenkeä ja luottamusta sekä innostusta työyhteisöihin. Jokaisesta tapaamisesta saadaan selkeitä tuloksia ja ihmiset kokevat työskentelyn innostavaksi ja mukavaksi.

Työskentelyn kahdeksan osallistavaa ja käytännönläheistä vaihetta:

1) Virittäytyminen

2) Paremman tulevaisuuden muotoileminen

3) Tulevaisuuden menestystekijöiden tunnistaminen

4) Askeleet tulevaisuuteen ja tarvittavien toimintojen näkyväksi tekeminen

5) Voimavarojen ja vahvuuksien etsiminen

6) Rohkaiseminen toimintaan

7) Yhteistyön rakentaminen ja 

8) Toimintaan sitouttaminen.

Valmennuksen kesto ja hinta sovitaan tilaajan kanssa. Ryhmäkoolle ei ole rajoitetta.

Lisätietoa John Brookerin artikkelista Stuck? Here's a Tool to Make Progress.