Solution Cafe

Harjoittele valmentavaa työotetta   - kohtaamista, kuuntelua ja kysymistä

Laadukkaan vuorovaikutuksen harjoittelua - työpajoihin, itsensä ja työyhteisön kehittämiseen, verkostotapaamisiin, tiimivalmennuksiin ja tyhypäiviin.

Tilaisuuden aikana jokainen saa mahdollisuuden puhua haluamastaan itselleen tärkeästä asiasta, uusia oivalluksia ja näkökulmia omaan asiaansa. Keskustelu, kysymykset ja oma ajattelutyö tuovat selkeyttä, itseluottamusta ja ideoita asian edistämiseen. Jokainen saa tilaisuuden harjoitella valmennettavana ja valmentajana olemista ratkaisukeskeisten kysymysten avulla.

Osallistujat opettelevat käytännössä, miten tukea ratkaisukeskeistä, arvostavaa keskustelutapaa ja miten sitä voi soveltaa omaan aiheeseensa:

 • keskittynyt kuuntelu,
 • oivalluttavien kysymysten kysyminen,
 • toiveiden ja toivotun lopputuloksen kartoittaminen,

 • huomion kiinnittämistä siihen, mikä jo toimii ja mikä voisi olla mahdollista tulevaisuudessa,

 • vahvuuksien ja voimavarojen löytämistä itsessä ja muissa sekä

 • edistymisen arviointia.

Esimerkkejä oivalluttavista kysymyksistä:

 • Mikä sinua innostaa tehtävässäsi/tavoitteessasi?
 • Millainen toiminta/suhtautuminen on auttanut sinua eteenpäin tässä tilanteessa?

 • Mistä tiedät edistyväsi/eteneväsi oikeaan suuntaan?

 • Mitä voisit tehdä seuraavaksi?

 • Mikä tässä keskustelussa on tänään ollut hyödyllistä? Mitä otat mukaasi?

Tilaisuuteen osallistujien ei tarvitse tuntea ennestään ratkaisukeskeisestä lähestymistapaa. Tilaisuudessa saa ohjeita ja välineitä siitä, miten osallistua keskusteluun - valmentajan ja valmennettavan roolissa.

Aikaa tarvitaan 2-2,5 h. Prosessi tapahtuu 3-4 hengen ryhmissä näille
jaettujen valmiiden kysymysten avulla. Tilaisuuteen tarvitaan vähintään kolme osallistujaa, maksimimäärää ei ole.

Tuloksena on energinen ja innostunut olo!