VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus

Positiivisen pskologian laaja vahvuusnäkemys ja ohjauskonsepti

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus 

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

VOIMAKEHÄ® -työkalua ja -teoriaa voi hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti 

 • opiskelijoiden ohjaukseen läpi opintopolun (peruskoulun yläluokilta korkea-asteelle)
 • ammatinvalinnan ja uraohjauksen työvälineeksi 
 • itsetuntemukseen ja itsensä kehittämisen sekä hyvinvoinnin tukemiseksi 
 • työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen 
 • työnohjauksen ja valmentamisen sekä 
 • johtamiseen ja esimiestyöhön

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksissa perehdytään syvällisesti

 • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen  
 • teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla 
 • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan 
 • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen sekä 
 • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta  

Toteutus 

VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus sisältää 2 lähiopetuspäivää (12 h) tai verkko-opetuspäivää tai esim. 3 × 4 h. Lisenssivalmennuksen laskennallinen laajuus on 5 op. 

VOIMAKEHÄ® -käyttölisenssi 

Valmennuksen suorittanut saa oikeuden hankkia VOIMAKEHÄ®- käyttölisenssin. Lisensseihin voi tutustua täällä.

Lisenssinhaltija voi käyttää ja soveltaa VOIMAKEHÄ®-työkalua ja mallia sekä hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssimateriaaleja omassa työssään.

Pyydä tarjous ja tilaa organisaatioonne oma VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus.VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy.

VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat täältä.