Omien tarpeiden tunnistaminen ja nimeäminen

24.01.2020

"Tarpeet voidaan kuvata yleisinhimillisinä, ne ovat kaikilla ihmisillä samat riippumatta sukupuolesta, kulttuurista, iästä tai poliittisesta taustasta" Liv Larsson

Osallistuin tammikuussa 2020 Savanna ConneXions:n Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen (RVO) perusteisiin. 

Koulutuksen taustafilosofiana on Marshall B. Rosenbergin kehittämä empaattinen vuorovaikutusmalli Nonviolent Communications (NVC) , jossa on tavoitteena saada hyvä yhteys omaan itseen ja muihin sekä parantaa suhteita muihin ihmisiin. 

Tunteiden taustalla olevat tarpeet 

NVC:n perustana ovat inhimilliset tarpeemme. Jokaisen käytäytymisen taustalla on jokin tarve. Tunteemme johtuvat tarpeistamme. Kun tarpeemme ovat tyydytettyjä, olemme muun muassa iloisia, tyytyväisiä ja tunnemme turvallisuudentunteita. Kun ne eivät ole tyydytettyjä, olemme esimerkiksi turhautuneita, surullisia ja vihaisia. 

Toisten puheet ja teot toimivat ärsykkeinä, jotka saavat tunteemme heräämään, mutta ne eivät ole tunteiden aiheuttajia. Tunteemme kumpuavat siitä, miten itse päätämme ottaa vastaan toisten sanat ja teot sekä senhetkisistä tarpeistamme ja odotuksistamme

Voimme suhtautua kielteisiin viesteihin, niin sanallisiin kuin sanattomiinkin, neljällä eri tavalla: 

  • itsesyytös, 
  • toisten syyttäminen, 
  • omien tunteiden ja tarpeiden aistiminen sekä 
  • toisten tunteiden ja tarpeiden aistiminen. 

Kun tunnistamme tarpeemme, halumme, odotuksemme, arvomme ja ajatuksemme, hyväksymme vastuun tunteistamme emmekä syytä niistä toisia. 

Mitä paremmin onnistumme löytämään yhteyden omiin tarpeisiimme, sitä helpommin myös toisten on reagoida meihin myötätuntoisesti. Voimme syventää tietoisuutta omasta vastuustamme kertomalla lopuksi oman tarpeemme.

Yhdistä tunteesi tarpeeseesi: 

"Olen ____ (tunne), koska tarvitsen..."

Esimerkiksi sanomalla: "Olen vihainen, kun esimieheni rikkoi lupauksensa, koska uskoin saavani pitkän viikonloppuvapaan käydäkseni sisareni luona", tunnistamme meille tärkeän arvon, tarpeemme ja halumme hyväksymällä oman tunteemme syyttämättä siitä toista.

Jos sanomme: "Olen vihainen, koska esimieheni rikkoi lupauksensa", hämärrämme vastuun omista tunteistamme.

Harjoitus: Mistä asioista pidät?

Kun teemme asioita, joista pidämme, tyydytämme meille tärkeitä tarpeita. 

Kirjoita kaksi asiaa, joista pidät erityisesti tai joista olet erityisen innostunut työssäsi. Tutki sen jälkeen harjoituksen alla olevan listan avulla mitkä arvot tulevat tyydytetyksi tekemällä näitä asioista.

1. Minä pidän...

Mitkä tarpeet tulevat tyydytetyiksi tekemällä tätä?

2. Minä pidän....

Mitkä tarpeet tulevat tyydytetyksi tekemällä tätä?

Mieluisien asioiden tekeminen tuottaa meille positiivisia tunteita, mikä osoittaa sen, että tarpeemme ovat tyydytettyjä. Kun saamme suuremmat mahdollisuudet käyttää työaikaamme meille mieluisiin asioihin, työnilo lisääntyy, saamme energiaa, olemme tehokkaampia ja viihdymme paremmin.

3. Miten voit saada enemmän aikaa näihin asioihin työssäsi?

Esimerkkejä arvoista ja tarpeista:

aitous, arvostus, avoimuus, elämän rikastuttaminen, empatia, harmonia, hiljaisuus, huolenpito, huomioon ottaminen, huumori, huvi, hyväksyntä, järjestys, kannustus, kauneus, kosketus, kuulluksi tuleminen, leikki, lepo, liikunta, luottamus, luovuus, läheisyys, lämpö, oikeudenmukaisuus, oikeus surra, rakkaus, rauha, rauhallisuus, rehellisyys, riippumattomuus, rohkeus, ruoka, seksi, tarkoitus, tasa-arvo, tasapaino, toivo, tuki, turva, turvallisuus, tärkeys, vapaus, varmuus, virkistys, yhteys, ymmärrys.

Lähteet:

Nummela, Marianne. Kirahvi työpaikalla. Nonviolent Communication - Työkirja työnilon lisäämiseksi. 2012.

Rosenberg, Marshall B. Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus. Nonviolent Communication. NVC. 2015.