Muutostyön ytimessä

25.08.2017

Olen seurannut ja ollut mukana monissa muutosprosesseissa - onnistuneissa ja ei niin onnistuneissa. Yksi merkittävä syy muutoshankkeiden epäonnistumiselle on kommunikoinnin merkityksen aliarvioiminen. Esimerkiksi kahden vuoden projektin keskivaiheilla voisi luulla, että on jo saavutettu yhteisymmärrys muutoksen tarkoituksesta ja päämäärästä. Joskus näin on, ja monesti on kärsivällisesti uudestaan keskusteltava ja kuunneltava, mitä työyhteisön toimijat toivovat, mitä muutos heille merkitsee ja mitä se merkitsee asiakkaille. Osallistettava työntekijöitä.

Muutostyön ytimessä keskustellaan yhdessä reflektoiden mistä luovumme, mitä otamme mukaan ja mitä uutta luomme. Hyvä keino yhteisen keskustelun synnyttämiseksi on janatyöskentely, jossa osallistujat asetuvat nelijanalle (samanmielisyys - erimielisyys ja varmuus - epävarmuus). Janalla jokainen miettii muutostilannetta omalta kannaltaan. Pohdinnat jaetaan työyhteisölle sopivalla tavalla, pari- tai ryhmätyöskentelynä tai yhdessä keskustellen. Pelkästään janalle asettuminen kuvaa merkittävästi työyhteisön tilannetta.

Janatyöskentelyä voi jatkaa keskustellen avoimin kysymyksin esim. miten olet päässyt jo tähän asti ja mihin haluat päästä. Osallistujat voivat myös hitaasti kulkea "polun" alkukohdasta haluamaansa kohtaan, samalla miettien miten sinne pääsee. Lopuksi voi nauttia paikallaan seisten ja kulkemaansa polkua katsellen siitä, että on haluamassaan tilanteessa. Sain kerran työnohjauksessa olla mukana huikaisevassa janakokemuksessa asiakkaan spontaanisti huudahtaessa senhetkisessä loppukohdassaan: "En halua tulla täältä pois ollenkaan!"