Muutostyön ytimeen

25.08.2017

Olen seurannut ja ollut mukana monissa muutosprosesseissa - onnistuneissa ja ei niin onnistuneissa. Yksi merkittävä syy muutoshankkeiden epäonnistumiselle on kommunikoinnin merkityksen aliarvioiminen. Esimerkiksi kahden vuoden projektin keskivaiheilla voisi luulla, että on jo saavutettu yhteisymmärrys muutoksen tarkoituksesta ja päämäärästä. Joskus näin on, ja monesti on kärsivällisesti uudestaan keskusteltava ja kuunneltava, mitä työyhteisön toimijat toivovat, mitä pelkäävät, mitä muutos heille merkitsee ja mitä se merkitsee asiakkaille. Osallistettava työntekijöitä.

Keskustelulla muutoksen ytimeen

Muutosprosessissa on tärkeää yhdessä keskustellen ja reflektoiden luoda muutostyön ydin:

  • mistä luovumme,
  • mitä otamme mukaan/säilytämme ja

  • mitä uutta luomme.

Yksi hyvä keino yhteisen keskustelun synnyttämiseksi on janatyöskentely, jossa osallistujat asettuvat nelijanalle (esim. samanmielisyys - erimielisyys ja varmuus - epävarmuus). Janalla jokainen miettii muutostilannetta omalta kannaltaan. Pohdinnat jaetaan työyhteisölle sopivalla tavalla, pari- tai ryhmätyöskentelynä tai yhdessä keskustellen. Pelkästään janalle asettuminen kuvaa merkittävästi työyhteisön tilannetta.

Janatyöskentelyä voi jatkaa keskustellen ja avoimilla kysymyksillä esim. ihmettelyllä siitä, miten on päästy jo tähän asti ja mihin halutaan päästä; luoda katsetta tulevaisuuteen. Osallistujat voivat myös hitaasti kulkea "polun" alkukohdasta haluamaansa kohtaan, samalla miettien miten sinne pääsee. Lopuksi voi nauttia paikallaan seisten ja kulkemaansa polkua katsellen siitä, että on haluamassaan tilanteessa. Sain kerran työnohjauksessa olla mukana huikaisevassa janakokemuksessa asiakkaan spontaanisti huudahtaessa sen hetkisessä loppukohdassaan: "En halua koskaan tulla täältä pois!"