Miten resilienssi työyhteisö toimii?

31.07.2020

"I have not failed, I've just found 10, 000 ways that won't work." Thomas A Edison 

Janine Waldman & Paul Z Jackson ovat kirjoittaneet kirjasen nimeltään The Resilience Pocketbook. Waldmanin ja Jacksonin mukaan tehokkaan tiimin ominaisuuksien toteutuminen - jaettu tarkoitus ja tavoite, selkeät tehtävät, monipuolinen ja tarkoituksenmukainen osaaminen ja kommunikoinnin sujuvuus - edellyttää työyhteisöltä resilienssiä. Resilisenssillä tarkoitetaan tässä tiimin kykyä sopeutua muutoksiin ja selvitä haastavista tilanteista joustavasti ja sujuvasti. 

Resilienssi työyhteisö on sinnikäs, päämäärätietoinen ja huumorintajuinen

Resiliensiin kuuluu sen hyväksyminen, että vaikeudet kuuluvat elämään. Vastoinkäymisen yllättäessä on tärkeää hyväksyä tilanne olosuhteineen ja keskittyä oleelliseen eli selviämiseen. Miten selviämme seuraavan tunnin tai tämän päivän?  

Resilientille työyhteisölle on kehittynyt omanlaisensa kulttuuri suhtautua muutoksiin ja vaikeuksiin. Tällaisella työyhteisöllä on itsestään mielikuva, että se pystyy selviytymään tulevista haasteista. Sille on tärkeää ylläpitää tietoisuutta siitä, miten vaikeuksista ja epäonnistumisista palaudutaan yhteisönä. Siellä rohkaistaan jakamaan selviytymistarinoita; ylläpidetään puhetta siitä, miten me onnistuimme selviämään tästäkin vaikeudesta. Työyhteisö menestyy ja ylläpitää resilienssiä vaikeuksista huolimatta, kun sillä on koko ajan käytössään keinoja käsitellä oman yhteisönsä jäsenten erilaisia odotuksia. Resilienssi on tällöin keskustelukulttuurin kehittämistä.

Miten työyhteisö voi lisätä resilienssiään?

Resilienssiä voi lisätä kiinnittymällä ja huomaamalla työyhteisössä olevat voimavarat. Työyhteisön hyvinvointiin vaikuttaa suuresti se, miten siellä suhtaudutaan vaikeuksiin. Nähdäänkö niissä vain huonoja asiota vai myös hyviä puolia?

Työyhteisö voi aloittaa resilienssinsä lisäämisen pohtimalla, miltä resilienssin työyhteisön toiminta näyttää:

 • Mikä olisi toisin, jos työyhteisömme olisi resilientimpi?
 • Mitä se vaatii?
 • Mitä voin tehdä itse?

Seuraavassa listataan kuusi tapaa lisätä relisenssiä työyhteisöön:

 1. Aloitetaan kokoukset/tapaamiset Mikä on hyvin -kierroksella
 2. Jaetaan säännöllisesti voimauttavia tarinoita
 3. Onnistumistaulu työpaikan seinällä
 4. Ongelmapuheen ja syyttelyn sijasta selvitetään, mitä kukin haluaa ongelman tilalle ja mitä ideoita ihmisillä on
 5. Lisätään sosiaalisia kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä
 6. Kiinnitetään ketään syyttelemättä huomio siihen, miten asiasta selvittiin ja mikä on toiminut ongelmaa ratkaistaessa

Tehtävä:

Ajattele työkavereitasi.

 • Mikä heidän viimeaikaisissa tekemisissään on tehnyt sinuun suuren vaikutuksen? 
 • Miten voisit kertoa näistä ajatuksistasi heille?

"I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being an optimist is keeping one's head pointed toward the sun, one's feet moving forward." Nelson Mandela

"Don't give up, normally it is the last key on the ring which opens the door." Paulo Coelho