Keinoja päätöksenteon jumitilanteisiin

03.01.2018

- Minun on tehtävä päätös.

- En osaa päättää. En ole vielä valmis päättämään. En tiedä, mitä teen. Olen jumissa.

- Minun on valittava joku näistä vaihtoehdoista.

Kuulostaako tutulta? Painimme pienempien ja isompien päätettävien asioiden kanssa koko ajan. Useimmiten päättäminen on helppoa. Helpotamme luontevasti päätöksentekoa monin eri keinoin. Tällaisia keinoja ovat muun muassa:

- Vaihtoehtojen vertailu: Listaamme mahdolliset vaihtoehdot ja ehkä kirjoittamalla saamme näkyville myös sellaiset vaihtoehdot, joita emme ole aikaisemmin pohtineet.

- Plussien ja miinusten vertailu: Tarkastelemme jokaisen mahdollisuuden hyötyjä ja haittoja.

- Keskustelu muiden asian kanssa tekemisissä olevien kanssa tai puolueettoman henkilön kanssa: Tämä auttaa paikantamaan tilanteemme asian suhteen ja arvioimaan, mikä on tärkeää.

- Tuntemusten ja intuition huomioiminen: Hyvä päätös usein tuntuu oikealta ja samalla loogiselta ja rationaaliselta - ja päinvastoin.

- Kuvittelemme, että päätös on tehty ja havainnoimme, miltä se tuntuu. Tässä voi käyttää esim. kolikkoa - kruuna on vaihtoehto A ja klaava vaihtoehto B. Kolikkoa heittämällä voi saada lisätietoa tuntemuksistaan: Tuntuuko hyvältä, tyytyväiseltä, pettyneeltä, hermostuneelta jne. Toinen uutta näkökulmaa tuova mielikuvakeino on kuvitella vaihtoehdot kämmenelle ja punnita niitä.

- Voimme ajatella hetkeä, jolloin ongelma on ratkaistu: Mitkä olivat ne tekijät/keinot, joiden avulla ongelma ratkaistiin. Mitkä asiat toivat ratkaisun.

Mitä tehdä, kun päätöksenteko ei onnistu edellä kuvatuilla tavanomaisilla keinoilla - olemme jumissa

Mark McKergow esittelee artikkelissaan Better Decision Making with Solution Focused Coaching asiakkaiden kanssa käyttämiään keinoja hankalan päätöksenteon helpottamiseksi.

Esittelen blogikirjoituksessani yhden McKergown kymmenestä keinosta päätöksenteon jumitilanteisiin.

Keino 1 Päätökseen vaikuttavien tekijöiden purkaminen osiin

Joissakin tilanteissa päätökseen vaikuttavat useat eri tekijät. Esimerkiksi asunnon ostamiseen ja vuokraamiseen vaikuttavat monet osatekijät: hinta, huoneiden lukumäärä, hyvä sijainti, liikennetekijät jne.

Monimutkaisessa tilanteessa voimme helpottaa päätöksentekoa tekemällä oman asteikkonsa arvosanoilla 0-10 jokaiselle päätökseen vaikuttavalle osatekijälle. Jokaista osatekijää voidaan tutkia asteikolla esimerkiksi näin:

- Miltä 10 näyttää, tuntuu, kuulostaa...?

- Missä talo/huoneisto sijaitsee? Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että annoin tämän numeron? Mitä muuta?

- Mikä on riittävän hyvä numero asteikolla?

- Mikä on liian alhainen numero asteikolla?

Tärkeintä ei ole, minkä arvosanan annamme - "Hinnan puolesta huoneisto on 7 ja vain 4 sijainniltaan" - vaan tutkia mitkä asiat vaikuttavat antamaamme arvosanaan, mitkä asiat ovat erityisen tärkeitä jne. Voimme myös pohtia eri osatekijöistä, minkä kaikkien asioiden on toteuduttava voidaksemme tehdä päätöksen.

Kaikki päätöksentekoa helpottavat vaihtoehdot ovat luettavissa Mark McKergown artikkelissa. (vaatii kirjautumisen).