Ajatusten radioasema

19.02.2021

Valmistumisestani ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi tulee toukokuussa täydet 10 vuotta. Tajuttuani tämän aloin miettiä, minkälainen työnohjaaja, coach ja yrittäjä haluan olla. Miten haluan olla avuksi asiakkailleni? Sana rentous pyöri päässäni ja tuntui hyvältä ajoittaisen korona-ahdistuksen keskellä. Olen huomannut, että olen työnohjaajana ollut rennompi tänä vuonna. Minulle tämä tarkoittaa murehtimisen vähentymistä ja enemmän aitona itsenään olemista.

Olen kiitollinen siitä, että olen saanut korona-aikana mahdollisuuden toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni opiskelusta ja valmistumisesta ratkaisukeskeiseksi Team&Executive coachiksi. Koronan ansiosta pystyin pysähtymään opiskelemaan ja reflektoimaan itseäni ja työtäni. Otin tavoitteikseni kehittymisen ratkaisukeskeisen coachingprosessin eri vaiheista erityisesti vaiheissa kaksi pystyvyysuskon ja motivaation kasvattaminen sekä kolme oivalluttava reflektointi ja muutoksen konkretisointi. (ks. Sirkku Ruutu 2020, Coachin työkalupakki). Opintojen merkittävimpänä antina niin itselleni kuin asiakkaillenikin pidän omien ajattelumallien ja uskomusjärjestelmien kriittiseen tarkasteluun liittyviä teorioita sekä harjoituksia ja reflektointeja niin asiakkaiden kuin opiskelukavereiden kanssa. Seuraavassa kirjoitan ajattelumalleista ja niiden tutkimisesta Kurttilan ym. (2010), Kohlrieserin sekä Ruudun ja Salmimiehen (2015) kirjoja lainaten.

Kuuntele omaa radioasemaasi

Yhtenä päivänä koiraa ulkoiluttaessa mietin, että alkuviikko on mennyt ikään kuin sumussa. Aloin ajatella negatiivisia ja itseäni soimaavia ajatuksia. Tunsin ahdistusta ja riittämättömyyttä. Onneksi keksin melko nopeasti alkaa listata mielessäni, mitä kaikkea olen saanut aikaan. Mieleni rauhoittui. Sama toistui toisena päivänä. Istahdin nojatuoliin kahvikupin kanssa, katsoin kelloa ja mietin, miten tämä aamu on mennyt ihan harakoille. Muistin kuitenkin heti, että olen jo tehnyt kaksi päivän tärkeintä asiaa. Huomasin näissä molemmissa tilanteissa voivani valita, miten jatkan ajattelua ja että voin vaihtaa näkökulmaa itselleni lempeämmäksi. Kokeilkaapa.

Kurttila ym. (2010) kertovat kirjassaan Arvostus - valmentava kirja esimiehille, että ihmisen ajattelu on kuin jatkuvasti päällä oleva radioasema, joka syöttää ajatusvirtaa taukoamatta. Monista saattaa tuntua, että välillä päällä on monta radioasemaa yhtä aikaa. Psykologian tieteenalan tutkimusten mukaan useat ongelmamme johtuvat uskomuksistamme ja ajatusmalleistamme, joista on tullut kuin automaattisia.

Ruutu ja Salmimies toteavat kirjassaan (2015) Työnohjaajan opas - Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote, että omat tulkintamme ja ajatuksemme tuottavat kokemamme tunteet, joiden pohjalta meille tulee toimintayllykkeitä ja fysiologisia reaktioita:

"Yleensä emme voi vaikuttaa tiettyyn tilanteeseen liittyvään ensimmäiseen mieleen tulevaan ajatukseen. Voidaan kuitenkin sanoa, että olemme vastuussa ensimmäisen ajatuksen tunnistamisesta ja sen jälkeen tietoisesti viljelemistämme ajatuksista. Meillä on mahdollisuus valita, lähdemmekö paisuttelemaan ongelmaa katastrofiajattelun suuntaan vai pysähdymmekö tutkimaan ensimmäistä ajatustamme kriittisesti ja päätämme osin rationaalisuutta käyttäen, mitä muita vaihtoehtoisia ajatuksia meidän kannattaa ajatella säilyttääksemme paremmin toimintakykymme." (Ruutu ja Salmimies, 2015.)

Voimme oppia hallitsemaan alkukantaisten liskoaivojen ja limbisen järjestelmän tuottamia tiedostamattomia reaktioitamme ja tunteitamme käyttämällä kehittyneempiä neokortikaalisia aivojemme osia niiden hallitsemiseen. Ihmisen toimiessa alkukantaisten aivokäskyjen ohjaamina saattaa hän itsensä tilanteisiin, missä sama käyttäytymiskaava toistuu ja samat ongelmat ja vaikeudet syntyvät taas uudestaan. Päämääränä edellä kuvatuissa tilanteissa on ylläpitää hallinnan tunnetta säätelemällä omia ajattelutapojamme ja käyttämiämme sanoja ja ilmaisuja. Kielteinen sisäinen vuoropuhelu edistää kielteisten tunteiden haltuunottoa. Tästä syystä on tärkeä löytää myönteisiä tapoja kuvata tunnekokemuksiamme. Voimme voittaa kielteiset tunteet antamalla vasteen laukaisseelle tilanteelle toisenlaisen merkityksen tai tulkinnan sen sijaan, että toimimme vaistonvaraisen ja kielteisiä tilanteita toistavan käyttäytymiskaavan mukaisesti. (Kohlrieser2014.)

Omiin ajattelutapoihin voi tutustua tietoisella läsnäolon harjoittelulla eli mindfulnessilla. Voi olla yllättävää huomata, millaista ajatusmyllyä aivot pyörittävät päivittäin. Ajatusvirrassa ajelehtiminen on harvoin hyödyllistä, sillä usein ajatukset alkavat kiertää kehää. Ne kiertyvät huoliksi tulevaisuudesta tai katumukseksi menneisyydestä. Myös myönteiset ajatukset voivat viedä liikaa tilaa nykyhetkestä. Moni kuluttaa elämäänsä jatkuvaan suunnitteluun ja unelmointiin ja silloin se, mikä on kaunista ja hyvää tässä hetkessä, voi jäädä näkemättä. (Kurttila ym. 2010.)

Omaan radioasemaan tutustumista

Ajatuksiaan voi myös tutkia ja analysoida, kuten mitä tahansa muuta tietoa. Seuraava tehtävä auttaa tulemaan tietoiseksi uskomuksista ja ajatuksista sekä auttaa muuttamaan niitä tarvittaessa.

Harjoitus: Kuuntele omaa radioasemaasi

  1. Muistuta mieleesi jokin haasteellinen tilanne työssäsi viime aikoina. Yritä asettua tilanteeseen elävästi.
  2. Muistele, mitä ajattelit tai kerroit itsellesi, kun tilanne oli kuumimmillaan.
  3. Mihin uskomukseen tämä ajatus liittyy?
  4. Millaisiin tunteisiin tämä ajattelu johti, mitä aloit tuntea?
  5. Millaiseen käytökseen ajatukset johtivat, miten aloit käyttäytyä?

Jos toivot apua tai muutosta vastaavaan tilanteeseen seuraavalla kerralla, pohdi lisäksi:

  1. Miten huomaisit seuraavalla kerralla vastaavassa tilanteessa, että ajatuksesi eivät enää ole sinulle avuksi?
  2. Miten voisit muuttaa ajatteluasi tilanteen kannalta hyödyllisemmäksi? Mistä ajatuksista olisi apua?
  3. Millainen toiminta olisi tilanteen kannalta tarkoituksenmukaista?
  4. Mikä auttaisi tilannetta päätymään myönteisissä merkeissä? (Kurttila ym. 2010.)

Lähteet:

Kohlrieser, George. 2014. Johda dialogia. Panttivankineuvottelijan opit tiukkoihin tilanteisiin.

Kurttila, Minna, Laane, Taina, Saukkola, Kirsi & Tranberg, Tiina. 2010. Arvostus - Valmentava kirja esimiehille.

Ruutu, Sirkku & Salmimies, Raija. 2015. Työnohjaajan opas - Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote.