Vinkkejä parempaan asiantuntijatyöhön

Voimavaroja- ja napit vastakkain -sivuilta voit lukea vinkkejä siitä, miten uudenlaisessa asiantuntijatyön tilanteessa

  • lisätään omaa hyvinvointia,
  • lisätään työn imua ja positiivista ajattelua sekä

  • käsitellään ristiriitatilanteita rakentavasti.

Asiantuntijatyö on tasapainoilua luovaa ajattelua ja pohdiskelua vaativien työtehtävien sekä rutiinitehtävien ja nopeaa reagointia vaativien tehtävien välillä. Työ itsessään on usein hyvin mielenkiintoista, energisoivaa ja mukanaan vievää, jolloin työn ja vapaa-ajan rajat saattavat muuttua ja joustaa. 

Joskus työn tavoiteet ja perustehtävät voivat olla hukassa. Joskus taas tuntuu siltä, että ajatukset ovat kuin jatkuvasti päällä oleva radioasema. Lue vinkeistä, miten voit hallita paremmin työtäsi ja jopa ajatuksiasi.

Työyhteisöjen hyvän ilmapiirin luomiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi on tärkeää oppia käsittelemään kielteisisä tunnekokemuksia tuovat asiat kuten kritiikki, ongelmat, vastoinkäymiset ja loukkaukset sen lisäksi, että edistetään myönteisiä tunnekokemuksia tuovia asioita kuten arvostus, hauskuus, onnistuminen ja välittäminen.

Tavallinen työelämässä syntyy väistämättä ristiriitoja ja konfliktteja. Lue vinkeistä, miten erilaisia ristiriitatilanteita voidaan käsitellä rakentavasti.