Vinkkejä
Keinoja parempaan työelämään

VINKKEJÄ PAREMPAAN ASIANTUNTIJATYÖHÖN

Asiantuntijatyön muutos näyttäytyy sekä uusina haasteina että mahdollisuuksina työhyvinvoinnille. Toisaalta asiantuntijatyö on tasapainoilua luovaa ajattelua vaativien pitkäjänteisten työtehtävien sekä rutiinitehtävien tai nopeaa reagointia vaativien tehtävien välillä, ja toisaalta asiantuntijatyön lisääntyessä tehtävät ovat tulleet mielenkiintoisemmiksi. Samalla oman työn johtamisen merkitys kasvaa.

Voimavaroja- ja napit vastakkain -sivuilla voit lukea vinkkejä siitä, miten uudenlaisessa asiantuntijatyön tilanteessa voidaan lisätä hyvinvointia työelämään, miten lisätään työn imua ja positiivista ajattelua sekä miten ristiriitatilanteita käsitellään rakentavasti.


Voit lukea ajatuksistani ja kokemuksistani myös blogistani - Unelmia paremmasta työelämästä.