Vinkkejä

Keinoja parempaan työelämään

VINKKEJÄ PAREMPAAN ASIANTUNTIJATYÖHÖN

Asiantuntijatyö on tasapainoilua luovaa ajattelua vaativien pitkäjänteisten työtehtävien sekä rutiinitehtävien ja nopeaa reagointia vaativien tehtävien välillä. Työ itsessään on usein hyvin mielenkiintoista, energisoivaa ja mukanaan vievää, jolloin työn ja vapaa-ajan rajat muuttuvat ja joustavat. 

Työn muutos pitää sisällään vaatimuksen tasapainoilusta sirpaleisten työtehtävien välillä, uuden oppimisesta sekä jatkuvien muutosten ja epävarmuuden hyväksymisestä. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää oppia johtamaan omaa työtään: hallitsemaan omia ajatuksiaan, uskomuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymistään.

Voimavaroja- ja napit vastakkain -sivuilta voit lukea vinkkejä siitä, miten uudenlaisessa asiantuntijatyön tilanteessa

  • lisätään omaa hyvinvointia,
  • lisätään työn imua ja positiivista ajattelua sekä

  • käsitellään ristiriitatilanteita rakentavasti.