Usein kysytyt kysymykset työnohjauksesta

1. Mitä työnohjauksessa tehdään?

Työnohjauksessa käsitellään työlle ajankohtaisia kysymyksiä, reflektoidaan omaa toimintaa, tavoitteita ja suuntaa sekä jäsennetään ja arvioidaan työhön liittyviä ajatuksia, tapahtumia, tunteita ja tilanteita. 

Työnohjauksessa voi purkaa mieltä painavia asioita, selkeyttää tilannetta, miettiä ja etsiä vaihtoehtoja sekä jakaa oivalluksia.

Työnohjauksessa voi myös kehittää työtä ja etsiä uusia toimintatapoja.

Työnohjaaja auttaa kysymyksin työnohjattavaa selkeyttämään itselleen, mitä hän haluaa ja miten sen voi saavuttaa tai miten sinne voi päästä.

Työnohjauksessa voidaan käyttää keskustelun lisäksi erilaisia harjoituksia ja toiminnallisia menetelmiä, jotka valitaan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

2. Miten kauan työnohjaus kestää?

Työnohjaus kestää yleensä muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen tilanteesta riippuen. Jos työyhteisöllä tai yksittäisellä ihmisellä on paljon tarpeita tai kuormittavia asioita, kannattaa työnohjausta tilata enemmän. Joskus työnohjattavalla on yksi tietty selkeytystä vaativa asia mielessään. Sen käsittelyyn saattaa riittää yksi tai kaksi kertaa. Joillakin aloilla esim. asiakastyö on hyvin kuormittavaa, jolloin työnohjausta käytetään säännöllisesti avuksi työssä koettujen tunteiden ja ajatuksien purkamiseen. 

Työnohjauksen voi aloittaa kokeiluna ja jatkaa omien tarpeiden mukaan.

3. Kertooko työnohjaaja esihenkilölle?

Työnohjaus on aina luottamuksellista. Sovimme yhdessä, mitä esimiehelle mahdollisesti kerrotaan. Jos kuitenkin huolestun jostain ohjauksessa kuulemastani, totean että esimiehen on syytä olla tästä asiasta tietoinen. Sitten sovitaan, kuka ryhmästä esimiehelle asiasta kertoo. Ryhdyn viestinviejäksi vasta hätätapauksessa, jos lainsäädäntö niin vaatii. Jos esimies on mukana työnohjausryhmässä, tätä asiaa ei tarvitse edes pohdiskella. 

4. Miten osaan valita itselleni/työyhteisölle työnohjaajan?
 

Työnohjaajaa voi alkaa etsiä Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) Etsi työnohjaajaa hausta. STOryn jäsenet ovat suorittaneet tietynpituisen ja -sisältöisen työnohjaajakoulutuksen. Jäsenet noudattavat työnohjaajien eettisiä periaatteita.

Kannattaa miettiä, haluaako työnohjaajan, jolla on samanlainen työkokemus ja koulutus vai ei. Toisinaan on hyvä, että työnohjaaja on tarkemmin perillä työyhteisön työstä, mutta toisinaan vahvuus voi olla juuri se, ettei tiedä. Työnohjaaja ei pääsääntöisesti neuvo, miten työ tehdään. 

Työnohjaajilta voi kysyä maksutonta alkukartoitusta - esittelyä puolin ja toisin. Näin on mahdollista saada kuvaa työnohjaajan tavasta tehdä työtä, hänen kokemuksestaan ja osaamisestaan, ja myös persoonastaan. 

Joskus työnohjaaja löytyy työkaverin suosituksesta.