Työnohjaus ja valmennus
Selkeyttä ja oman työn hallintaa

Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan."

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa tekemään työtä paremmin. Asiakas saa työhönsä hallinnan tunnetta, keinoja työssä jaksamiseen sekä uusia näkökulmia ja toimintamalleja työnsä tekemiseen.

Noudatan työnohjauksessa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry)  eettisiä periaatteita.

Lue STOry:n sivuilta, mitä työnohjaus on:

Ratkaisukeskeistä työnohjausta ja valmennusta

Työnohjaukseni tavoitteena on auttaa asiakkaitani tekemään työtään paremmin: oman työn reflektointia, parempaa työn hallintaa, keinoja työssä jaksamiseen sekä uusia näkökulmia ja toimintamalleja työn tekemiseen.

Työskentelytapani perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen viitekehykseen, jolla työyhteisön työtä tuetaan muutosta tukevalla osallistavalla dialogilla.

Tarjoan työyhteisöille yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjausta sekä valmennusta:

  • tarpeen mukaan räätälöidyt jaksot (esim. 3-10 kertaa)
  • myös nettiohjausta esim. työnohjauksen työnohjausta työnohjaajille, esimiehille ja yksinyrittäjille
  • yhteiseen sopimukseen perustuvaa tavoite-, voimavara- ja ratkaisukeskeistä tulevaisuuteen suuntautunutta työskentelytapaa
  • alusta loppuun arvioidun työskentelyprosessin.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus auttaa jäsentämään

  • mitä haluat ja mikä on sinulle tärkeää
  • mitä toivotusta tulevaisuudesta jo toteutuu, on aiemmin toteutunut ja mitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa on
  • mitkä ovat osaamisesi, vahvuutesi ja voimavarasi.

Työtapa valitaan ohjattavien omien toiveiden ja tavoitteiden mukaan; keskustelut, harjoitukset ja toiminnalliset menetelmät. Keskustelun tukena voidaan käyttää menetelmiä, joilla vahvistetaan olemassa olevia vahvuuksia, voimavaroja, osaamista sekä uusia oivalluksia ja näkökulmia, kuten ratkaisukeskeisyyteen, osallistavaan valmennukseen, positiiviseen psykologiaan ja systeemiseen ymmärrykseen perustuvia menetelmiä.

Nettityönohjaus ja -valmennus tapahtuu suojattuina Skype for Business- tai Skype-tapaamisina ja jos mahdollista sovittuina lähitapaamisina (yleensä ainakin ensimmäinen ja viimeinen kerta).

Työnohjaus tai valmennus voidaan pitää asiakkaan työpaikalla tai muualla hänen valitsemassaan paikassa, Joensuussa Noljakassa Ääniavaran tiloissa (Louhostie 4) tai Käsämässä työhuoneellani.

"Tiimi on muotoutunut työtä tekeväksi tiimiksi, jolla on yhteinen ja yhtenäinen tavoite eikä ole ollut tunteiden edestakaisin velloutuva tanner."

Minulle on tärkeintä työssäni ryhmien ja työyhteisöjen kanssa luoda yhdessä tila, jossa työyhteisön jäsenet tulevat kuulluksi ja kuulevat, ja lisätä näin työyhteisön arvostusta ja luottamusta toisiinsa. Tällaisessa tilassa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat paremmin vaikuttaa oman työnsä, työhyvinvointinsa, muutostilanteen, kehittämisen tai oppimisen lopputulokseen.

Yksilöohjauksessa asiakas saa häiriöttömän ajan ja paikan oman työnsä ja jaksamisensa jäsentämiseen. Usein palautteena yksilötyönohjauksen jälkeen on voimakas kuulluksi tulemisen kokemus. Asiakas kokee saavansa alun sekasortoisten ajatusten ja tunteiden sijaan hallinnan tunnetta työhönsä. Asiakas alkaa saada oivalluksia ja voi parhaimmillaan sanoa ohjaus- tai valmennusprosessin jälkeen: "Tiedän nyt, mitä teen!"

Mitä hyötyä työnohjauksesta on ollut asiakkailleni?

Miten työnohjattava sai sekasortoisen työnsä hallintaan (video1)?

Mitä hyötyä ryhmätyönohjauksesta oli ristiriitatilanteessa (video2)?

"On hyvä, että asioista saa puhua ja että on joku neutraali ulkopuolinen joka ohjaa mm. keskustelua. Harvoin on aikaa käydä asioita näin hyvin läpi."

Valmennuksia työyhteisöille

Tiimi lentoon -valmennus

Innostavalla tiimivalmennuksella työyhteisölle tavoitteet, suunta ja toiminta - tavoitteiden mukaista toimintaa tiimien ja työyhteisöjen strategisen työskentelyn valmentamisella.


Muutos puheeks! -valmennuksella otetaan muutos yhdessä haltuun

Muutos, se joka päiväinen peikkomme? Vai kaverimme? Viestinnän ja dialogin merkitys korostuu muutostilanteissa ja voi jopa ratkaista muutoksen onnistumisen. Työpajan valmentajina toimivat viestinnän asiantuntija Anu Ruusila Cordial Communications Oy:stä ja työyhteisökehittäjä Katja Kiiski.


SOLUTION CAFE - dialogin harjoittelua


Tule kuulluksi, tee oivalluksia ja harjoittele ryhmässä valmentavaa otetta.

Tilaisuuteen osallistujat saavat kokemuksen siitä, että häntä kuunnellaan ja arvostetaan, olla valmentajana ja valmennettavina sekä keskustella itselleen merkittävästä aiheesta.


Työpaja - Jokainen näkyväksi työyhteisössä

Työpajan aikana katsotaan työn arkea toisin silmin voimauttavan valokuvauksen keinoin. Tutkiskellaan, mitä halutaan tehdä näkyväksi ja vahvistaa, mikä on kullekin tärkeää, merkityksellistä ja arvokasta sekä mikä on tiimille, ryhmälle tai työyhteisöille yhdessä tärkeää, merkityksellistä ja arvokasta.


Työnohjauksellisia vertaisryhmiä oman työnsä asiantuntijoille -

Kaaoksesta oman työnsä hallitsijaksi

Työnohjauksellinen vertaisryhmä on ohjattua ryhmätoimintaa asiantuntijoille mm. projektitoimijoille, esimiehille tai yrittäjille jotka haluavat

  • vahvistaa omaa hyvinvointiaan, voimavarojaan ja itsensä johtamista ja
  • jakaa luottamuksellisesti kokemuksiaan muiden vertaistensa kanssa sekä
  • kehittää omaa työtään ryhmässä syntyvän ideoinnin ja yhteistyön kautta.

Ryhmän työskentely perustuu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja ryhmässä esiin nostettujen hyvinvointiin, jaksamiseen, itsensä johtamiseen ja työhön liittyvien teemojen käsittelyyn.

Paikka

Joensuussa Ääniavara, Louhostie 4 tai muu ryhmän toivoma paikka. Ryhmä voidaan aloittaa myös muualla Pohjois-Karjalassa.

Hinta
285,00 € / osallistuja (sis alv 24 %). Hintaan sisältyy 6 x 2 h ohjausta, materiaalit ja tarjoilut. Ryhmään otetaan 6-8 osallistujaa.

Tilaa ryhmä työyhteisöllesi tai verkostollesi!

Lue lisää alla olevasta esitteestä:

"On ollut vahva tunne, että työnohjaaja osaa käsitellä hankalatkin asiat, eikä niitä ole tarvinnut vaieta hiljaiseksi."

Tällä lomakeella voit lähettää viestin sähköpostitse.

Mielestäni vuorovaikutus on yksi merkittävimmistä tekijöistä työyhteisön toiminnassa.
Työnohjauksessani ja valmennuksessani korostuu osallistava vuorovaikutustaitojen parantaminen luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön rakentamiseksi.