Miten osallistan työyhteisöäni?

Välineitä valmentavaan johtajuuteen ja tiimin osallistamiseen

Kouluttajana toimivalla Katja Kiiskellä on kokemusta organisaatioiden kehittämisestä, ryhmänohjaamisesta, tiimicoachingista, ryhmätyönohjauksesta, vertaistukitoiminnasta, ja fasilitoinnista. Hän on  käynyt työnohjaajakoulutuksen, ceritified team&executive coach-koulutuksen, ryhmänohjaajien koulutuksen ja vertaisryhmänohjaajien kouluttajakoulutuksen sekä muita ryhmänohjaamiseen ja fasilitointiin liittyviä koulutuksia. 

Toiminnallisuutta valmentavaan johtajuuteen ja ohjaukseen-koulutusten tai työpajojen tarkoituksena on

  • lisätä koulutukseen osallistuvien valmentavaan johtajuuteen, ohjaukseen ja coachingiin osallistavia ja toiminnallisia ajattelutapoja ja välineitä.

Koulutuksissa opitaan

  • käyttämään osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä valmentavan johtajuuden tukena ja ohjausprosessin eri vaiheissa
  • keinoja, joilla ohjattavat saadaan alusta alkaen mukaan yhteiseen prosessiin

  • luomaan valmentavasta johtajuudesta ja ohjausprosessista yhteinen kehittämisen ja oppimisen tila, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat toisiaan
  • ohjaamaan osallistujia käymään merkityksellisiä keskusteluja, jotka synnyttävät uusia ajattelutapoja tai toimintamalleja.

Koulutuksissa harjoitellaan menetelmien käyttämistä.

Koulutukset sopivat työyhteisöille, joissa halutaan oppia tekemään ryhmän tai tiimin kohtaamisista osallistavampia sekä myös työnohjaajille, coacheille, työyhteisökehittäjille, ryhmänohjaajille, fasilitaattoreilla, kouluttajille ja muille ohjaustyötä ryhmien kanssa tekeville.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, soita tai lähetä sähköpostia.