Osallistavia välineitä ryhmän ja tiimin yhteistoimintaan

Kouluttajana toimivalla Katja Kiiskellä on kokemusta ryhmänohjaamisesta, tiimicoachingista, ryhmätyönohjauksesta, vertaistukitoiminnasta, ja fasilitoinnista. Hän on suorittanut työnohjaajakoulutuksen, ceritified tiimicoach-koulutuksen, ryhmänohjaajien koulutuksen ja vertaisryhmänohjaajien kouluttajakoulutuksen sekä muita ryhmänohjaamiseen ja fasilitointiin liittyviä koulutuksia. 

Toiminnallisuutta ohjaukseen ja koulutukseen -koulutusten tai työpajojen tarkoituksena on

  • lisätä koulutukseen osallistuvien omaan ohjaukseen, coachingiin ja koulutukseen valmentavan otteen ja osallistavan ohjauksen välineitä.

Koulutuksissa opitaan

  • käyttämään toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä oman ohjausprosessin ja koulutuksen eri vaiheissa: virittäytyminen, kuvailu, sisäistäminen ja lopetus
  • ryhmänohjauksen keinoja, joilla ohjattavat saadaan alusta alkaen mukaan yhteiseen prosessiin

  • luomaan omasta ohjausprosessista ja koulutuksesta yhteinen kehittämisen ja oppimisen tila, jossa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat
  • ohjaamaan osallistujia käymään merkityksellisiä keskusteluja, jotka synnyttävät uusia ajattelutapoja tai toimintamalleja.

Koulutuksissa harjoitellaan menetelmien käyttämistä.

Koulutukset sopivat työnohjaajille, coacheille, työyhteisökehittäjille, ryhmänohjaajille, fasilitaattoreilla, kouluttajille ja muille ohjaustyötä ryhmien kanssa tekeville.

Kysy tulevista koulutuksista tai työpajoista.