Ratkaisu-ABC

Miten työskentelen ratkaisukeskeisellä työotteella?

Ratkaisukeskeisen työskentelyotteen ja valmennuksen perusteet 

Ratkaisukeskeisyys on käytännöllinen, yhteiseen dialogiin perustuva tavoite- ja tulevaisuussuuntautunut työskentelytapa, joka antaa välineitä toimia organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä.

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri on mahdollista saavuttaa. Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle.  

Ratkaisu-ABC -koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeisyyden sekä ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmennuksen taustaan ja perusperiaatteisiin.

Koulutus painottaa ratkaisukeskeisten menetelmien käytännön soveltamista erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin itsenäisesti, parina ja ryhmänä harjoitellen.

Koulutuksen sisältö:

  • Ratkaisukeskeisyyden tausta
  • Ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet 
  • Ratkaisukeskeiset menetelmät ja niiden harjoittelu, erityisesti vuorovaikutus- ja yhteistyömenetelmät

Koulutukseen osallistuvat saavat mukaansa Ratkaisukeskeisen lähestymistavan välinepaketin.

Koulutuspäivien kesto ja hinta sovitaan tilaajan kanssa. Hintaan sisältyy koulutuksessa jaettava materiaali.