Ratkaisu-ABC
Ratkaisukeskeisen ajattelutavan taustaa ja teoriaa sekä konkreettisia välineitä arkeen ja työhön

Ratkaisukeskeisyys on käytännöllinen, yhteiseen dialogiin perustuva tavoite- ja tulevaisuussuuntautunut työskentelytapa, joka antaa välineitä toimia organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä.

Ratkaisu-ABC -koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeisyyden taustaan ja perusolettamuksiin.

Koulutus painottaa ratkaisukeskeisten menetelmien käytännön soveltamista erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin itsenäisesti, parina ja ryhmänä harjoitellen.

Koulutuksen sisältö:

  • Ratkaisukeskeisyyden tausta ja ajattelutapa
  • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa - välineitä työskentelyyn: peruskysymysmallit, asteikkojen käyttö, toive- ja muutostilan määrittely menetelmineen, näkökulman vaihtamisen taito, yhteistyön ja kontaktin luominen ja kommunikointi vastarannan kiisken kanssa.
  • Solution Cafe - ratkaisukeskeisten valmentavien kysymysten harjoittelua ryhmässä.

Koulutukseen osallistuvat saavat mukaansa Ratkaisukeskeisen lähestymistavan välinepaketin.

Koulutuspäivien kesto ja hinta sovitaan tilaajan kanssa. Hintaan sisältyy koulutuksessa jaettava materiaali.