Palvelut
Keinoja muutokseen - toimivaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Työskentelytapani perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jolla tarkoitetaan työyhteisön ammatillisen kehittymisen tukemista muutosta tukevalla dialogilla ja sen omia oivalluksia, osaamista ja voimavaroja vahvistamalla. Termillä ratkaisukeskeisyys ei tarkoiteta valmiiden ratkaisujen tarjoamista, vaan tavoitteisiin ja toivottuun lopputulokseen keskittymistä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden voimavaroja tarkastelemalla.

Minulle on tärkeintä työssäni ryhmien ja työyhteisöjen kanssa luoda yhdessä tila, jossa työyhteisön jäsenet tulevat kuulluksi ja kuulevat. Yksilöohjauksessa ja -valmennuksessa on tärkeintä, että asiakas saa mahdollisuuden pohtia ja jäsentää omaa työtään koulutetun työnohjaajan kanssa, hallintaa, uusia näkökulmia, voimavaroja ja toimintamalleja työnsä tekemiseen.

Työni tarkoituksena on löytää yhteisellä arvostavalla dialogilla ja ideoinnilla tulevaisuuteen suuntautuneita uusia näkökulmia työyhteisön jäsenten työhön ja ammatilliseen kasvuun: kuulemalla ja huomioimalla merkkejä muutoksesta, toivosta, kyvyistä ja taidoista sekä mahdollisuuksista. Työssäni korostuu työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantaminen luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön rakentamiseksi.

Osallistavassa valmennuksessa eli fasilitoinnissa luodaan kehittämisen ja oppimisen tila, jossa yrityksen tai organisaation kaikki jäsenet voivat vaikuttaa kehittämisen tai oppimisen lopputulokseen. Tällaisessa tilassa osallistujat tulevat kuulluksi ja kuulevat. osallistamista yhteisen Kaikki otetaan mukaan yhteisön tarkoituksen, suunnan ja tehtävän kehittämiseen. Valmennuksen aikana käydään merkityksellisiä keskusteluja, jotka synnyttävät uusia ajattelutapoja tai toimintamalleja.

Lue lisää palveluistani:


Tällä lomakkeella voit lähettää viestin sähköpostitse.

Kysy tarjous tai mieltäsi askarruttava kysymys.

"Tiimi on muotoutunut työtä tekeväksi tiimiksi, jolla on yhteinen ja yhtenäinen tavoite,
eikä ole ollut tunteiden edestakaisin velloutuva tanner."