Nettivalmennus
Muutostoiveesta kohti ratkaisuja

Ratkaisukeskeinen valmennus etänä

Ratkaisukeskeinen valmennus on yksilölle tai ryhmälle tapa hakea suuntaa eteenpäin. Valmentaja auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten valmennettavia löytämään omat voimavaransa ja etenemään kohti tavoitteitaan ja unelmiaan. Valmennus sopii erityisesti muutostilanteissa tai silloin, kun suunta tuntuu olevan hukassa.   

Valmennuksen kesto määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Joskus voi riittää yksi kerta, toisinaan tarvitaan useampi kerta. 

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa autetaan valmennettavaa löytämään ongelmaansa vastaava muutostoive ja tuetaan hänen muutoskyvykkyyttään. Valmennuskeskustelussa ei sivuuteta ongelmia, mutta siinä on tarkoituksena keskittyä toivotun tulevaisuuden kartoittamiseen ja saavuttamiseen. Yleensä asiakas tuntee ongelmansa riittävän hyvin suunnatakseen energiansa muutokseen johtavan ratkaisun rakentamiseen, kun hän saa kannustusta tähän.

  • Miten toivot, että asiat ovat jatkossa? Mitä haluat ongelman sijaan?
  • Jos huomenna asiat olisivat paremmin, mikä olisi toisin?

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa mahdollistaa sen, että käsittelyssä päästään ongelman käsittelyn tasolta halutun tulevaisuuden rakentamisen tasolle. Toiveesta muotoillaan valmennustyön pohjaksi realistinen tavoite ja autetaan valmennettavaa hyödyntämään voimavarojaan niiden saavuttamisessa. Esteiden sijaan katse on tiiviisti muutostoiveissa, voimavaroissa, poikkeuksissa ja ratkaisuideoissa.

Nettivalmennus toteutetaan suojatulla Microsoft Teams -alustalla.

Voit olla yhteydessä nettivalmennuksesta lomakkeella, soittaa tai lähettää sähköpostia.

Haluatko lähteä kanssani matkalle? Matkalle muutostoiveesta kohti ratkaisuja.

Coaching on kannattelua, vierellä kulkemista ja pysyvyyden tunteen luomista muutospaineiden keskellä. Se tukee ensiaskeleiden ottamisessa kohti uutta tietoa, taitoa tai toimintatapaa. (Kati Toikka, coach)