Nettivalmennus
Muutostoiveesta kohti ratkaisuja

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa autetaan valmennettavaa löytämään ongelmaansa vastaava muutostoive ja tuetaan hänen muutoskyvykkyyttään. Valmennuskeskustelussa ei sivuuteta ongelmia, mutta siinä on tarkoituksena keskittyä toivotun tulevaisuuden kartoittamiseen ja saavuttamiseen. Yleensä asiakas tuntee ongelmansa riittävän hyvin suunnatakseen energiansa muutokseen johtavan ratkaisun rakentamiseen, kun hän saa kannustusta tähän.

  • Miten toivot, että asiat ovat jatkossa? Mitä haluat ongelman sijaan?
  • Jos huomenna asiat olisivat paremmin, mikä olisi toisin?

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa mahdollistaa sen, että käsittelyssä päästään ongelman käsittelyn tasolta halutun tulevaisuuden rakentamisen tasolle. Toiveesta muotoillaan valmennustyön pohjaksi realistinen tavoite ja autetaan valmennettavaa hyödyntämään voimavarojaan niiden saavuttamisessa. Esteiden sijaan katse on tiiviisti muutostoiveissa, voimavaroissa, poikkeuksissa ja ratkaisuideoissa.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa

  • lähdetään liikkeelle siitä, millaisista asioista asiakas huomaa, että hän on saavuttanut tavoitteensa ja mitä hän jo tekee tai on tehnyt niiden saavuttamiseksi.
  • autetaan asiakasta näkemään poikkeuksia, jotka näyttävät, että ratkaisut ovat löydettävissä; kiinnitetään huomio edistysaskeleisiin
  • keskitytään etenemään kohti ratkaisua sen sijaan, että pyrittäisiin pois jostakin ongelmasta.

Nettivalmennus toteutetaan suojatulla Skype for Business- tai Zoom-yhteydellä.

Lue lisää ratkaisukeskeisestä valmennuksesta:

Voit olla yhteydessä nettivalmennuksesta lomakkeella, soittaa tai lähettää sähköpostia.

Haluatko lähteä kanssani matkalle? Matkalle muutostoiveesta kohti ratkaisuja.

Coaching on kannattelua, vierellä kulkemista ja pysyvyyden tunteen luomista muutospaineiden keskellä. Se tukee ensiaskeleiden ottamisessa kohti uutta tietoa, taitoa tai toimintatapaa. (Kati Toikka, coach)