Turvallinen keskustelutilanne

03.10.2023

Kun ihminen on sympaattisen hermostonsa armoilla, taistele tai pakene -tilassa, sulkeutuvat hänen aivojensa tietyt osa-alueet, ja ihminen keskittyy selviytymään tilanteesta ehjin nahoin, ei ratkaisemaan ongelmia luovasti tai oppimaan yhdessä.  

Parhaat mahdolliset vuorovaikutustilanteet ovat sellaisia, joissa kaikilla keskustelijoilla on turvallinen olo ja hyvä olla yhdessä. Voimme tietoisesti pyrkiä luomaan keskusteluista turvallisia. Tällöin jokaisen keskustelijan olisi varottava tuomasta keskusteluun elementtejä, jotka käynnistävät toisilla osallistujilla sympaattisen prosessin, eli uhkaavia tilanteita kuten kiukkuisesti annettu palaute ja kohonnut äänenpaino. 

Tilanteet, joissa pelkäämme saavamme ikävää palautetta, vievät meidät saman tien "taistele ja pakene" -asemiin. Ihminen pitää kritiikkiä uhkana, pelästyy ja siirtyy puolustusasemiin. Kriittinen palaute ei edistä oppimista. Ihminen oppii parhaiten kokiessaan olonsa turvalliseksi: silloin olemme luovimmillamme ja meillä on käytössämme aivojemme koko kapasiteetti. Parasympaattinen hermostomme on tällöin aktiivinen.

Sanna Fäldt listaa kirjassaan Sydämellä töissä - Rakenna hyviä työelämäsuhteita seuraavat asiat, jotka ainakin vaikuttavat keskustelujen turvallisuuteen:

Keskustelun motiivi

olemmeko täällä etsimässä virheitä tai syyllisiä vai ymmärtämässä ja kehittämässä uusia mahdollisuuksia.

Keskustelun sävy

syyttävä, alistava ja tuohtunut vai kiinnostunut, avoin ja innostava.

Keskustelun vire

passiivinen ja pessimistinen vai energinen ja optimistinen.

Keskustelijoiden mielentila ja palautuminen

univaje, liian paineistettu työ- tai elämäntilanne, ärtymys tai muu hankala käsittelemätön tunne vaiko riittävä palautuminen, sopiva työkuorma, rauhallisuus ja tunteiden hallinta.

Keskustelijoiden asenne

asettuminen poikkiteloin tai vahva oman asian ajaminen kuuntelematta muita vai läsnäoleva kuuntelija, joka kysyy kysymyksiä ja haluaa oppia muilta ja ymmärtää heitä.

Keskustelun aitous

esittääkö joku jotakin roolia ja pyrkii saamaan sitä kautta muut puolelleen vai ovatko keskustelijat aitoja itsejään, aidoin motiivein ja kaikkine tunteineen.

Lue lisää blogikirjoituksesta Kuuluuko rakkaudentunne töihin?