Miksi dialogisuus on tärkeää?

05.05.2019

Olen viime aikoina miettinyt, miksi olen ollut pitkään kiinnostunut vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä työelämässä. Miksi haluan parantaa taitojani dialogisuudessa? Mikä saa innostumaan aidon kuuntelun ja keskustelutaidon parantamisessa niin itsessäni kuin ohjaustyössäni? Miksi kirjoitan, fasilitoin ja koulutan näistä aiheista? Olen vuosien varrella hankkinut  jopa koulutusta vuorovaikutukseen perustavaan työskentelytapaan kuten työnohjaus. 

Olen ollut pitkään ja olen edelleen sitä mieltä, että vuorovaikutus ja dialogia ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä työyhteisöjen hyvän ilmapiiriin, viihtyvyyden ja ylipäätään hyvän työyhteisön mahdollistamiselle. Tästä olen aiemmin kirjoittanut muun muassa blogikirjoituksessani Hyvä työyhteisö = kommunikointia ja empatiaa. Tiedämmehän jo monien tutkimusten pohjalta, että ihmiset haluavat, että heitä kuullaan, ymmärretään ja heidän puhettaan pidetään totena. Pauli Juuti on todennut, että kehittämistyössä tulisi pitää käytännön työelämää itsearvoisena lähtökohtana ja olisi kuunneltava käytännön toimijoiden puhetta pitäen heidän puhettaan totena. Dialogisuuden yhtenä perustana on se, että otetaan totena se, mitä ihmiset kertovat.

Ihmiset haluavat lisää keskustelua työpaikoille. Ilmarisen julkaisemassa Uudistu tai katoa - mitkä ovat tulevaisuuden tärkeimmät työelämätaidot -artikkelissa kerrotaan, että suomalaisille työpaikoille kaivataan lisää keskustelukulttuuria ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Muiden kanssa keskustelua pidetään yhtenä parhaista tavoista ratkoa ongelmia.