Jokainen näkyväksi

Mikä on arvokasta minulle, mikä sinulle ja mikä meille yhteisesti

Jokainen näkyväksi työyhteisössä

Työpajan aikana katsotaan työn arkea voimauttavan valokuvauksen keinoin.

Tutkiskellaan, mikä on kullekin tärkeää, merkityksellistä ja arvokasta, mitä halutaan tehdä näkyväksi ja vahvistaa sekä mikä on tiimille, ryhmälle tai työyhteisöille yhdessä tärkeää, merkityksellistä ja arvokasta.

Työpajan lähtökohtana on jokainen näkyväksi -periaate. Kaikki työntekijät, riippumatta koulutustaustastaan, perustehtävästään tai asemastaan ryhmädynamiikassa, tulevat näkyväksi osana yhteisöä itse määrittelemällään tavalla.

Työyhteisön voimauttava valokuvausprosessi linkitetään ajankohtaisiin tärkeiksi koettuihin yhteisiin teemoihin, ammatilliseen kasvuun ja perustehtävän pohdintaan.

Dialogi muodostuu valokuvien kautta yhteisessä keskustelussa siitä, mikä on minulle totta ja arvokasta, mikä sinulle ja mikä meille yhteisesti. Prosessin aikana työntekijät tulevat nähdyksi moniulotteisemmin toistensa silmissä. Valokuvan käyttöön kytkeytyy arvostavan palautteen anto.