Koulutuksessa perehdytään vuoropuhelun ohjaamiseen Sitran Erätauko-hankkeessa kehitetyillä Erätauko-työkaluluilla. 


Työyhteisöille on mahdollista räätälöidä oma koulutus. Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopiva koulutus. 


Erätauko-koulutuksen tavoitteena on lisätä dialogiin perustuvien osallisuuskäytäntöjen suunnittelu- ja toteutusosaamista sekä kyvykkyyttä rakentavaan keskusteluun suomalaisessa yhteiskunnassa.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko auttaa tuomaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakennetaan luottamusta ja osallisuutta yhteisöön.

Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Työkalujen avulla on mahdollista kutsua paikalle heidätkin, jotka jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle. Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu näitä ohjaustaitoja työssään tarvitseville ja dialogitaitojen kehittämisestä kiinnostuneille, jotka haluavat tutustua Erätauko-toimintamalliin, työkaluihin sekä oppia totettamaan Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun. 

Erätauko-koulutuksessa 

  1. Tutustut Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin
  2. Ymmärrät dialogin periaatteet ja opit ohjaamaan rakentavia keskusteluja
Kouluttajana toimii työyhteisökehittäjä, työnohjaaja, YTM Katja Kiiski.

Koulutuksen hinta: 55,00 € (hintaan sisältyy alv 24 %)

Koulutuķseen mahtuu 16 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos kaikki halukkaat eivät mahdu, järjestetään toukokuussa toinen koulutus. 

Paikka: Ääniavara Oy, Louhostie 4, Joensuu

Ilmoittautuminen 27.4. mennessä alla olevalla lomakkeella.

Koulutus laskutetaan etukäteen. Koulutuksen voi peruuttaa 27.4. mennessä maksutta. Tämän jälkeen peruutetuista laskutetaan 50 % koulutuksen toteutuessa.

Lisätietoja: katja@katjakiiski.com tai 050 414 2005.