Dialogitaitoja työyhteisöille

Työyhteisöille on mahdollista räätälöidä oma koulutus. Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopiva koulutus. 

Dialogitaitoja työyhteisöille - Erätauko-koulutuksessa perehdytään vuoropuhelun ohjaamiseen Sitran Erätauko-hankkeessa kehitetyillä Erätauko-työkaluluilla ja opitaan dialogisuuden periaatteita.


Aika: perjantai 6.9.2019 klo 12-16

Paikka: Ääniavara Oy, Louhostie 4, Joensuu

Erätauko-koulutuksen tavoitteena on lisätä dialogiin perustuvien osallisuuskäytäntöjen suunnittelu- ja toteutusosaamista sekä kyvykkyyttä rakentavaan keskusteluun suomalaisessa yhteiskunnassa.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko auttaa tuomaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakennetaan luottamusta ja osallisuutta yhteisöön.

Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Työkalujen avulla on mahdollista kutsua paikalle heidätkin, jotka jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle. Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu näitä ohjaustaitoja työssään tarvitseville ja dialogitaitojen kehittämisestä kiinnostuneille, jotka haluavat tutustua Erätauko-toimintamalliin, työkaluihin sekä oppia totettamaan Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun. 

Erätauko-koulutuksessa 

  1. Tutustut Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin
  2. Ymmärrät dialogin periaatteita ja harjottelet rakentavien keskustelujen ohjaamista
Kouluttajana toimii työyhteisökehittäjä, työnohjaaja, YTM Katja Kiiski.

Koulutuksen hinta: 75,00 € (hintaan sisältyy alv 24 %)

Koulutuķseen mahtuu 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Paikka: Ääniavara Oy, Louhostie 4, Joensuu

Ilmoittautuminen 30.8. mennessä alla olevalla lomakkeella. Koulutus laskutetaan etukäteen.

Lisätietoja: katja@katjakiiski.com tai 050 414 2005.