Vinkkejä
Parempaa asiantuntijatyötä

VINKKEJÄ PAREMPAAN ASIANTUNTIJATYÖHÖN

Asiantuntijatyön muutos näyttäytyy sekä uusina haasteina että mahdollisuuksina työhyvinvoinnille. Toisaalta asiantuntijatyö on tasapainoilua luovaa ajattelua vaativien pitkäjänteisten työtehtävien sekä rutiinitehtävien tai nopeaa reagointia vaativien tehtävien välillä, ja toisaalta asiantuntijatyön lisääntyessä tehtävät ovat tulleet mielenkiintoisemmiksi. Samalla oman työn johtamisen merkitys kasvaa.

Esittelen tällä sivulla vinkkejä, miten uudenlaisen asiantuntijatyön haasteet selätetään ja minkälaisia mahdollisuuksia se sisältää työhyvinvoinnille.

Voit lukea ajatuksiani ja kokemuksiani myös blogistani - Unelmia paremmasta työelämästä

Onnen leipä

Opin joitakin vuosia sitten eräässä koulutuksessa minulle hyvin toimivan ja oivalluttavan harjoituksen nimeltään "onnen leipä", jonka avulla voi huomata ja suhteuttaa elämässä olevia hyviä asioita.

Harjoituksessa piirretään reikäleipä (tai donitsi tai muu itselle sopiva asia), johon siivuiksi/paloiksi valitaan oman elämän kannalta merkityksellisiä ja tärkeimpiä asioita/osa-alueita, kuten perhe, työ, terveys, ystävät, harrastukset jne. Voit lukea lisää voimavaroja-sivulta.


Kaaoksesta oman työnsä hallitsijaksi

Miten jatkuva tietovirta ja koko ajan saatavilla olo vaikuttavat mieleen?

Pirstaleinen työ, jatkuva sähköpostivirta ja koko ajan saatavilla olo aiheuttavat aivoissa voimakkaan stressireaktion. Stressi voi arkinäkökulmasta olla positiivista ja tuottaa mielihyvää. Pelon, epävarmuuden ja ahdistuksen aiheuttama stressi on kuitenkin sama kuin innostuksen aiheuttama stressi. Aivoja kuormittavaksi tilanteeksi stressi muuttuu mielihyvän ja stressireaktion ollessa samanaikaisia. Aivoille on koukuttavaa ja houkuttelevaa, joskaan ei tehokasta, tehdä samanaikaisesti monia asioita monella kaistalla. Parhaimmillaan se voi tuntua flown kaltaisena tekemisen meininkinä.

Lue blogikirjoituksestani Kaaoksesta oman työnsä hallitsijaksi, miten mielen hyvinvointiin ja hallintaan voi vaikuttaa.


Ajanhallinnan harjoittelua

Jokaisella meillä on omat keinomme pärjätä kiireen ja ajan yhtälön kiemuroissa. Itse aloitan usein jonkin asian tekemisen ja huomaan tunnin tai parin päästä tehneeni kaikkea muuta mieleeni tullutta. Voit lukea lisää voimavaroja-sivulta.


Ristiriidan käsittelyä

Miten ottaa tunteita tai voimakkaita reaktioita nostattava asia käsittelyyn ilman että mennään "kuka loukkasi ja kuka loukkaantui" -tasolle. Voit lukea lisää napit vastakkain-sivulta.


Parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työyhteisöihin

Esimiehet ja muut työyhteisön jäsenet voivat tietoisesti vaikuttaa siihen, minkälainen työilmapiiri työyhteisössä on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän yhteistyönsä toimii.

Keskeisimpiä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja innostavan työilmapiirin rakentamisessa ovat onnistuminen, motivaatio, ongelmien ratkaiseminen, kriittinen palaute, kritiikin vastaanottaminen ja loukkaantumisten sopiminen. Voit lukea lisää voimavaroja-sivulta.


Työn voimavarat ja vaatimukset - mistä työn imua?

Kerroin blogikirjoituksessani Tiedän nyt, mitä teen!,mikä minua innostaa työssäni.

Koska sinä olet viimeksi ajatellut niitä asioita, jotka työssäsi todella innostavat sinua?

Työterveyslaitoksen julkaisema Inspistä - Työn tuunaajan inspiraatiokirja on työkalu omien työtapojen tarkasteluun ja pohdiskeluun. Voit lukea lisää voimavaroja-sivulta.


Haluatko ottaa meihin yhteyttä?